ChaloIS BGTlink

HawarIT

ChaloIS-BGTlink is een applicatie van ChaloIS die gebruikt wordt bij de opbouw en het beheren van BGT. Met ChaloIS-BGTlink 3.2 kan BGT informatie uitgewisseld worden met de BGT-keten. Deze gecertificeerde software (AUTOMATISCH) zorgt er voor dat bronhouders geen risico's lopen door implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden bij de invoering van de BGT. De software is geschikt voor het AUTOMATISCH berichtenverkeer met BRAVO. Chalo BGTlink 3.2 kan IMGeo gegevens uitwisselen met BOR applicaties (BOR gecertificeerd).

Pakketversie Status Start distributie
ChaloIS BGTlink 3.2 In gebruik 7-4-2016

Toelichting versie

Met ChaloIS-BGTlink 3.2 kan BGT informatie uitgewisseld worden met de BGT-keten. Deze gecertificeerde software (AUTOMATISCH) zorgt er voor dat bronhouders geen risico's lopen door implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden bij de invoering van de BGT. De software is geschikt voor het AUTOMATISCH berichtenverkeer met BRAVO. Chalo BGTlink 3.2 kan IMGeo gegevens uitwisselen met BOR applicaties (BOR gecertificeerd).

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

7-3-2016

Start test

7-4-2016

Start distributie

7-4-2016
ChaloIS BGTlink 3.1 In gebruik 10-9-2015

Toelichting versie

Met ChaloIS-BGTlink 3.1 kan BGT informatie uitgewisseld worden met de BGT-keten. Deze gecertificeerde software (UITGEBREID) zorgt er voor dat bronhouders geen risico's lopen door implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden bij de invoering van de BGT. Chalo BGTlink 3.1 kan IMGeo gegevens uitwisselen met BOR applicaties (BOR gecertificeerd).

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

18-9-2015

Start test

18-9-2015

Start distributie

10-9-2015
ChaloIS BGTlink 2.1 In gebruik 22-12-2014

Toelichting versie

Met ChaloIS-BGTlink 2.1 kan BGT informatie uitgewisseld worden met de BGT-keten. Deze gecertificeerde software (BASIS) zorgt er voor dat bronhouders geen risico's lopen door implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden bij de invoering van de BGT.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

18-9-2015

Start test

18-9-2015

Start distributie

22-12-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (4)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BGT-beheercomponent1 gemeente
BOR-component1 gemeente
Geo-gegevens beheercomponent3 gemeenten

Details pakketversie: ChaloIS BGTlink ChaloIS BGTlink 3.1 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

3 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
BGT-beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware
StUF Geo IMGeo 1.2
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/documenten/toetsformulier-chalois-bgt-link-versie-31
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digimelding (actueel)
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
BGT-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.1
BGT-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
BGT-beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
StUF BG 2.04
BGT-beheercomponent
StUF BG 3.10
BGT-beheercomponent
StUF ZKN 3.10
BGT-beheercomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Gegevenscatalogus BGT 1.1.1
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
NEN 3610:2011 nl
Geo-gegevens beheercomponent
RGBZ 1.0
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
BGT-beheercomponent
Geo-gegevens beheercomponent
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)