LVBB

Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen

DSO-LV

De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Digilevering

Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor actuele en accurate berichtuitwisseling over gebeurtenissen.

KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties

KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen.

Samenwerkende Catalogi verwijsregister

Een virtuele catalogus of verwijsregister met informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties.

Ondernemingsdossier

Overheid.nl

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.

gemmaonline.nl

Voorziening voor het delen van kennis en informatie, en samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke

Certificering/PKI-overheid

Ondernemersplein.nl

Via Ondernemersplein.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Ondernemersplein.nl bevat informatie van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie.

Pagina's