Missende informatie melden aan een leverancier

Het kan voorkomen dat er bij een leverancier een pakket, pakketversie of een referentiecomponent gemist wordt. Dit kan direct aan de leverancier gemeld worden. 

Bij elke leverancier is een contactpersoon opgevoerd. Deze persoon is verantwoordelijk voor de inhoud van de softwarecatalogus voor deze leverancier. De contactgegevens staan bij elke leverancier boven aan in de "header". 

Via de tekst "Meld aan leverancier" onder de contactgegevens kan een e-mail gestart worden. Er wordt direct informatie van het betreffende pakket meegenomen, waarna het eenvoudig is om een e-mail op te stellen. 

 

Missend referentiecomponent

Indien de pakketversie er wel is maar er ontbreekt een referentiecomponent, dan kunt u met het veld eronder: "Toegevoegde referentiecomponenten", zelf de gewenste referentiecomponent selecteren. Deze wordt dan aan het pakket in uw landschap toegevoegd, uiteraard niet aan het pakket van de leverancier zélf.

U kunt daarvoor nog wel een signaal aan de leverancier geven onderin het opvoerformulier met de knop "Meld aan leverancier". Door deze knop in te drukken wordt automatisch een mail aangemaakt geadresseerd aan de betreffende leverancier waarin al voor-ingevuld is welke applicatie en versienummer het betreft. Via de notificatiefunctie krijgt u een signaal zodra het versienummer is toegevoegd, danwel er wijzigingen in zijn aangebracht door de leverancier. U kunt dan vervolgens uw applicatieportfolio weer up to date maken. Indien een leverancier uw signaal over een toe te voegen referentiecomponent verwerkt heeft, dan verschuift de door uzelf toegevoegde referentiecomponent weer naar een relatie met de component van de leverancier