Gebruikershandleiding raadplegen

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in de Softwarecatalogus wil zoeken en raadplegen. De gemeentelijke gegevens zijn echter alleen te raadplegen voor ingelogde gemeentelijke beheerders en -raadplegers.

Alles is te vinden onder zes items:

Opmerking vooraf: de getoonde data in deze handleiding is afkomstig van de testomgeving. Deze data is gefingeerd of gedateerd. Getoonde data kan dus niet juist zijn!

Inloggen

De menubalk

De leveranciersinformatie in de Softwarecatalogus is openbaar. De gemeente specifieke informatie is alleen toegankelijk voor gemeentelijke gebruikers (beheerders en raadplegers). Om als gemeentelijke gebruiker zoveel mogelijk informatie te kunnen raadplegen is het dus handig om in te loggen. Dit doet u door te klikken op “Inloggen” in de menubalk.

Inlogpagina

Heeft uw gemeente nog geen inlog, vraag deze dan aan door een mail te sturen naar softwarecatalogus@vng.nl

Pakketoverzicht

Na de inlog komt u direct in het pakketoverzicht van uw gemeente. U kunt dan direct uw pakketoverzicht invullen of bijwerken. Hoe dit werkt kunt u lezen in de handleiding: “Handleiding gemeente beheerder”

Wie doet er mee

Door in het menu op “Wie doet er mee” te klikken kunt u zien welke gemeente meedoen en welke leveranciers.

Wie doet er mee

 

Hoe meld ik mij aan als gemeente

Alle gemeenten hebben een minimaal één account. Wilt u ook toegang tot de softwarecatalogus, dan kunt u inloggegevens opvragen bij de beheerder van uw gemeente of samenwerking. 

Welke leveranciers doen mee

Hier vind u een overzicht van alle leveranciers die een convenant met VNG-Realisatie hebben afgesloten. Eén van de afspraken in het convenant is het actueel houden van het productportfolio van de leverancier in de Softwarecatalogus.

productportfolio van de leverancier

Nu is te zien welke leveranciers de diverse addenda met VNG-Realisatie hebben ondertekend. Door links in een bepaald addenda aan te vinken worden alleen de ondertekenaars van het addenda getoond. Het is ook mogelijk om meerdere addenda tegelijkertijd aan te vinken.

Filteren op addenda

 

Hoe meld ik mij aan als leverancier

Hier vind je een korte instructie hoe je aan te melden als leverancier voor het gebruik van de Softwarecatalogus.

Hoe werkt het

Door te klikken op “Hoe werkt het” krijg je de volgende keuzes:

Hoe werkt het?

Hoe werkt de catalogus

Hier staat een korte beschrijving het doel en de werking van de Softwarecatalogus. Onder het hoofdstuk “wat is er te vinden” meer info hierover.

Gebruikershandleiding

We hebben drie gebruikershandleidingen onderkend:

  1. Gebruikershandleiding raadplegen: Deze handleiding is voornamelijk voor gemeentelijke gebruikers. Geeft inzicht in de mogelijkheden van de Softwarecatalogus.
  2. Gebruikershandleiding gemeente: Deze handleiding beschrijft hoe je het applicatieportfolio van de gemeente opvoert in de Softwarecatalogus en hoe je de verschillende themakaarten genereerd met daarop de eigen applicatieportfolio geplot.
  3. Gebruikershandleiding leverancier: Deze handleiding is bedoeld voor leveranciers en beschrijft hoe de leverancier zijn productportfolio opvoert.

Veel gestelde vragen

In de veel gestelde vragen hopen we alle antwoorden op alle vragen te hebben beschreven. Mocht dat niet zo zijn, mail dan met softwarecatalogus@vng.nl

Wat is er te vinden

Door te klikken op “Wat is er te vinden” verschijnen de volgende onderwerpen:

Het betreft hier diverse overzichten van de informatie die beschikbaar is in de Softwarecatalogus.

Alle pakketten

In het overzicht Alle pakketten staan alle pakketten die zijn geregistreerd door de leveranciers. Middels de zoekfunctie kunt u direct zoeken naar het betreffende pakket.

Het is een “full-tekst-search”, d.w.z. als uw zoekterm voorkomt in een productnaam, leveranciersnaam, producttoelichting, gekoppelde referentiecomponent of standaard, dan wordt het resultaat getoond. Er zijn ook (onzichtbare) synoniemen voor zoektermen.

full-tekst-search

Aan de linkerkant staan zogenaamde filter mogelijkheden. Deze werken ook in combinatie. Deze filter mogelijkheid wordt steeds vaker aangeboden om websites met veel informatie, bijvoorbeeld op productensites zoals bol.com of bookingsites zoals www.booking.com .

Door een vinkje in een vakje te zetten worden alleen (in dit geval) de pakketten die voldoen aan het betreffende filter in het rechterdeel getoond. Achter de te zetten filters staat een getal. Dit getal geeft aan hoeveel resultaten je krijgt als je de filter selecteert. 

Klikken we in het voorbeeld bijvoorbeeld op BCT, dan worden aan de rechterkant de pakketten van BCT getoond. Het geselecteerde filter wordt bovenaan getoond. Dit is vooral handig als u meerdere filters achter elkaar selecteert.

Filteren pakketten

Bij het zetten van een vinkje veranderen de getallen achter de overige filters. Dit is het aantal pakketten dat nog aan de betreffende filter voldoet. Van de pakketten rechts getoond vallen er dus twee binnen de beleidsthema Financiën en Control.

Als u op zoek bent naar een pakket van BCT dat voldoet aan de standaard Baseline DIV 1.0 selecteert u deze standaard door deze aan te klikken. U ziet al van tevoren dat, maar één van de pakketten hier aan voldoet, door de (1) die achter het betreffende filter staat. 

combineren filters

U selecteert het betreffen filter en krijg vervolgens het betreffende pakket te zien.

combineren filters II

CORSA DMS/RMA is het betreffende pakket.

Een gezet filter weer uitzetten doet u door linksboven op het betreffende filter te klikken. U kunt vervolgens dan weer een ander filter selecteren. Als u bijvoorbeeld de BCT filter weer uitzet verschijnen alle pakketten die voldoen aan de Baseline DIV 1.0 standaard; 10 in totaal.

In het Alle pakketten overzicht kunt u tal van zoekacties doen op de wijze zoals hierboven beschreven. De filters helpen u om het zoekresultaat verder te verfijnen. Hieronder een niet limitatieve opsomming van een aantal mogelijke zoekacties:

  • Ik wil weten welke pakketten voldoen aan de standaard DigiD koppelvlak en Afspraken stelsel E-herkenning koppelvlak
  • Ik wil weten welke pakketten beschikbaar zijn binnen het beleidsterrein Belastingen
  • Ik wil weten welke pakketten beschikbaar zijn binnen het beleidsterrein Belastingen en voldoen aan de standaard Betalen en Invorderen
  • Ik ben op zoek naar een nieuw pakket voor referentiecomponent voor BAG-administratie, welke zijn beschikbaar
  • Ik ben op zoek naar een nieuw pakket die zowel als BAG administratie als BGT administratie kan voldoen
  • Ik ben op zoek naar een regiesysteem in het kader van VISD en wil een regiesysteem die de standaard StUF jeugdzorg CORV ondersteunt

Kortom tal van mogelijkheden om eenvoudig te zoeken en te filteren middels het overzicht Alle pakketten.

Alle pakketversies en planningen

Steeds meer gemeenten hebben behoefte aan een overzicht met daarin gelijk zichtbaar de planning van de diverse pakketversies. Daarom is dit overzicht gemaakt.

Pakketversies en planning

Dit overzicht is vooral handig om vast te stellen wat de planning is van één of twee pakketten die een standaard koppeling mogelijk moeten gaan maken binnen uw gemeente.

Bijvoorbeeld de koppeling StUF jeugdonderzoek (CORV) in het kader van de VISD.

Pakketversie en stuf

Het resultaat geeft aan dat 28 pakketversies (gaan) voldoen aan deze standaard. Daarbij zien we direct de planning van deze leveranciers.

Bij sommige standaarden is een leverancier verplicht middels een testrapport aan te tonen dat het pakket voldoet aan de standaard. Let op: niet alle standaarden zullen al zichtbaar zijn. Alleen standaarden waarvoor een leverancier een testrapport beschikbaar heeft gemaakt, zijn te zien in het filter. Voor de volgende standaarden is dat het geval (in de testomgeving):

Met testrapport

Indien u benieuwd bent welke leveranciers al een geslaagde test hebben doorlopen op het StUF testplatform dan kunt u de betreffende standaard selecteren en vervolgens verschijnen de leveranciers die een testrapport hebben ge-upload naar de Softwarecatalogus. Bijvoorbeeld Zaak-documentservices.

Zaak- en documentservices filter

Het resultaat (in de testomgeving) is 7 pakketversies voldoen aan deze standaard.

Ook kan met behulp van dit overzicht meerdere pakketten worden geselecteerd. Ook hier zijn tal van zoekacties mogelijk en middels de filters een verdere verfijning van de zoekactie.

Alle leveranciers

Het overzicht alle leveranciers geeft een overzicht van alle leveranciers die een convenant hebben ondertekend met VNG-Realisatie. In de testomgeving zijn dat er op dit moment 132. Op de leveranciers kan eenvoudig gezocht worden middels de zoekfunctie.

Dit overzicht is in deze versie verrijkt met de filter Ondertekende addendum. Middels deze filter kan eenvoudig worden gezien per addendum welke leveranciers heeft ondertekend.

Alle addenda en ondertekeningen

Wil je per addendum weten welke leveranciers deze ondertekend hebben en weten wat de afgesproken planning is, kijk dan op de pagina "Alle addenda en ondertekening"

Je krijgt dan het volgende overzicht te zien:

Alle standaarden

Dit overzicht is een opsomming van alle standaarden waaraan pakketten mogelijk moeten voldoen. Alle standaarden hebben een toelichting en indien aanwezig een toelichting op het compliancy-instrument. Het compliancy-instrument is het instrument waarmee de leveranciers kunnen aantonen dat hun pakket voldoet aan de betreffende standaard.

Standaarden

 

Alle referentiecomponenten

Het overzicht “Alle referentiecomponenten” geeft een overzicht van alle referentiecomponenten. Referentiecomponenten is een functionele opsplitsing van beleidsthema’s. Ieder beleidsthema bestaat uit één of meerdere referentiecomponenten. Voorbeeld:

Of:

De leveranciers koppelen hun pakketten aan de referentiecomponenten. Hiermee kunnen de leveranciers duiden welk functioneel gebied het pakket bestrijkt. Gemeenten kunnen bij het betreffende pakket (indien gebruikt binnen de gemeente) aangeven voor welke referentiecomponent het pakket wordt gebruikt binnen hun gemeente. Op basis hiervan worden de pakketten geplot op de diverse kaarten die beschikbaar zijn in de Softwarecatalogus. De referentiecomponenten vormen derhalve de basis van de Softwarecatalogus en feitelijk de verbinding tussen vraag en aanbod.

Dit overzicht is vooral handig om inzicht te krijgen tussen beleidsthema’s en referentiecomponenten en de toelichting bij de referentiecomponenten. De referentiecomponenten moeten met elkaar een beleidsthema afdekken.

Marktscans-voorgedefinieerde filters

De marktscans zijn bedoeld om snel inzicht te krijgen in de status rondom een marktvraag.

Marktscans

Bijvoorbeeld de marktscan Betalen en Invorderen. Door te klikken op de link wordt automatisch de filter, of combinatie van filters gezet, die direct een overzicht genereerd van de pakketversies behorende bij de marktvraag en de status en planning van de betreffende pakketversies geeft. Met de marktscans bieden we de gemeente op eenvoudige wijze snel inzicht in de status van een marktvraag.

De onderstaande menukeuzen en pagina's zijn alleen te raadplegen voor mensen met een gemeente account

 

Bekijk  pakketten en koppelingen van de eigen gemeenten

Mijn pakketoverzicht

Door te klikken op "Mijn pakketoverzicht"  zie je het pakket en koppelingen overzicht van je eigen gemeente. Onder het eerste tabblad zitten de pakketten en onder het tweede tabblad de koppelingen. 

Hieronder het koppelingenoverzicht van de gemeente Ter Weksel.

Alle pakketoverzichten

In dit overzicht zie je alle pakketten van alle gemeenten en samenwerkingsverbanden. Aan de linkerkant staan weer diverse filters waarmee het zoekresultaat kan worden verfijnd. Je kunt nu bijvoorbeeld ook filteren op samenwerkingsverband. 

 

Alle koppelingen

In het alle koppelingenoverzicht staan, net zoals het alle pakkettenoverzicht, de koppelingen van alle gemeenten en samenwerkingsverbanden. In dit overzicht kun je middels filters op zoek naar de koppeling waarnaar je op zoek bent. Interessant is welke gemeente al een koppeling heeft geimplementeerd die jezelf ook wilt gaan implementeren. 

Door te klikken op het icoontje rechts van een koppeling, krijg je nog enige detail informatie. 

 

Alle gemeenten

Het overzicht “Alle gemeenten” helpt bijvoorbeeld in het verkrijgen van inzicht welke gemeenten dezelfde pakketten gebruiken als uw gemeente. Of juist pakketten gebruiken waarvan u overweegt deze aan te schaffen.

Ook in dit overzicht zijn diverse filters beschikbaar die kunnen helpen om het gewenste zoekresultaat te verkrijgen.

Een voorbeeld: Welke gemeenten maken gebruik van de combinatie Procura personen en Version E-suite?

Zoeken naar gemeente met combinatie van producten

Deze combinatie geeft twee gemeenten die de combinatie gebruiken, inclusief contactgegevens van gemeenten.

Ook hier is direct zichtbaar achter de diverse filters hoeveel gemeenten voldoen aan het betreffende filter. Dit aantal wordt kleiner naarmate het aantal vinkjes toeneemt.

Met deze mogelijkheid kunt u dus gemeenten zoeken die veel gelijke pakketten heeft met uw gemeente. Ook met betrekking tot een bepaald beleidsthema, referentiecomponent of standaard. U kunt contact onderhouden met deze gemeenten en gezamenlijk optrekken bij de implementatie van een bepaalde standaard of in de gezamenlijke opdrachtgeving.

Zo zijn er nog een legio aan vragen te beantwoorden middels “Alle gemeenten” overzicht.

Mist u een leverancier, referentiecomponent of standaard, mail dan naar softwarecatalogus@vng.nl