Releasebrief Softwarecatalogus V6.5

Releasebrief Softwarecatalogus V6.5 (jaargang 6 nummer 2, oktober 2018)

Inleiding

Op 19-10-2018 is release 6.5 vrijgegeven. De grootste functionele aanpassing betreft het toevoegen van applicaties aan de AMEFF-export van het model van de doelarchitectuur voor de Omgevingswet. Verder is wat klein foutherstel gedaan.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

Het architectuurmodel voor de Omgevingswet was sinds de vorige release al in de Softwarecatalogus te raadplegen via de kaarten (plots) met daarop de applicaties. Gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen nu ook een AMEFF-export maken van de doelarchitectuur van de Omgevingswet inclusief de views van, en de relaties naar, applicaties. Daartoe is in de bekende listbox naast “Exporteren”, het model Omgevingswet opgenomen. Daaronder kan gekozen worden voor "Beta-versie AMEFF-export". Ook leveranciers kunnen van hun portfolio een AMEFF-export maken op het Omgevingswetmodel. uiteraard is dit alleen zinvol voor leveranciers die op dit domein actief zijn.

Voor gemeenten en samenwerkingen is de mogelijkheid toegevoegd worden om op referentiecomponent te filteren in het overzicht van alles van gemeenten en samenwerkingen. Daarmee kun je in één keer alle pakketten bij alle gemeenten en samenwerkingen zien die die referentiecomponent ingevuld hebben. Voorheen kon alleen op leverancierof pakket geselecteerd worden en kreeg je geen totaalbeeld. NB: het facet Referentiecomponent is ook toegevoegd aan het overzicht "Alle gemeenten", maar dat leidt alleen tot een lijst van gemeenten die betreffende component ingevuld hebben, maar er is geen leverancierslijst. De resterende leveranciers in de filterkolom zijn ook niet de leveranciers van betreffende referentiecomponent, maar zijn leveranciers in in het landschap van de gefilterde gemeenten voorkomen, los van de geselecteerde referentiecomponent.

Verbeteringen

De beta AMEFF-export van leveranciers bevat inmiddels weer alle relaties en pakketversies.

Wijzigingen in standaarden

In deze release 6.5 zijn de volgende standaarden toegevoegd of gewijzigd:

 • Nieuw (2)
 • Gewijzigde namen (2)
  • Huidige titel NEN 3610:2011 nl wordt NEN 3610_2011 nl
  • Huidige titel PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en) wordt PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1_2005 en)
 • Gewijzigde statussen (4)
  • Standaardversie GWSW 1.3.1: Huidige status In gebruik wordt Einde ondersteuning
  • Standaardversie GWSW 1.3.2: Huidige status In gebruik wordt Einde ondersteuning
  • Standaardversie GWSW.OroX 1.3.2: Huidige status In gebruik wordt Einde ondersteuning
  • Standaardversie RO Standaarden 2008 en 2012: Huidige status In gebruik wordt Einde ondersteuning

 

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@vng.nl .

Met vriendelijke groet,

Het Architectuur- en Softwarecatalogus- team van VNG Realisatie