Releasebrief Softwarecatalogus V6.4 (jaargang 5 nummer 7, 18 december 2017)

Inleiding

Op 18-12-2017 is release 6.4 vrijgegeven. De grootste functionele aanpassing betreft het toevoegen van het model van de doelarchitectuur voor de Omgevingswet. Verder is wat klein foutherstel gedaan.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

Zowel leveranciers als gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen nu extra kaarten plotten van de doelarchitectuur van de Omgevingswet. In de bekende listbox naast “Toon kaart”, kunt u nu onder de diverse kaarten van het GEMMA2-model, de kaarten van het model Omgevingswet kiezen.

U vindt de betreffende kaarten ook inclusief toelichtingen op https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiearchitectuur_omgevingswet .

Verbeteringen

Zowel bij sommige leveranciers als sommige gemeenten en samenwerkingsverbanden is de migratie van GEMMA1 naar GEMMA2 nog niet afgerond vanwege een technische fout. Hierdoor konden enkele pakketten niet gemigreerd worden, vaak waren dit pakketten gelinkt met de referentiecomponent “Vraaggeleiding”. Dit is nu opgelost en daar waar dit speelde is de migratie dus alsnog afgerond. Controleert u svp even of u daarmee geheel over bent naar GEMMA2?

Een bekende reden waarom de migratie bij sommige leveranciers nog niet geheel voltooid is, is het feit dat gemeenten en samenwerkingen nog oude pakketversies in hun landschap hebben staan. Wij vragen gemeenten en samenwerkingen dus opnieuw om deze oude versies te upgraden (met het handige kopieericoontje)!

Wijzigingen in standaarden en referentiecomponenten

In deze release 6.4 zijn buiten het toegevoegde Omgevingswet-model verder nog geen referentiecomponenten of standaarden toegevoegd of gewijzigd, dit zal in de volgende release in de loop van januari 2018 plaatsvinden.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groet,

Het Architectuur- en Softwarecatalogus- team van KING