Releasebrief Softwarecatalogus V6.3 (jaargang 5 nummer 6, 31 oktober 2017)

Releasebrief inhoud GEMMA Softwarecatalogus 6.3

Inleiding

Op 31-10-2017 is een “fix” vrijgegeven (release 6.3.x) vanwege de migratie van de GEMMA Softwarecatalogus naar een nieuwe serveromgeving.

Behalve wat klein foutherstel zijn er verder geen functionele aanpassingen gedaan. (Wij komen in een volgende releasebrief nog terug op de beta-versie van de AMEFF-export voor leveranciers.)

Er zijn 2 aandachtspunten bij deze servermigratie:

1. Door de migratie is de performance in het algemeen wat verbeterd. Op een beperkt aantal schermen (o.a. het scherm voor het muteren van koppelingen bij gemeenten / samenwerkingen), leidt deze performanceverbetering tot een voor de gebruiker wellicht wat merkwaardig “knipperen” van het scherm. Hiervoor wordt in een volgende release naar een oplossing gezocht.

2. De softwarecatalogus is nu overgezet naar een nieuwe server. Verwijzingen naar de server zijn aangepast (DNS-wijziging). Afhankelijk van caching-instellingen in netwerken kan het enige tijd duren voordat u doorverwezen wordt naar de nieuwe server. Dit kan enkele minuten tot enkele uren duren.

De oude omgeving zal tijdelijk nog beschikbaar blijven maar daarop inloggen zal na 31-10-2017 vanaf 16:00 uur niet meer mogelijk zijn. Indien u probeert in te loggen op www.softwarecatalogus.nl en dat niet lukt, betekent dit dat u nog doorverwezen bent naar de oude omgeving. Probeer het later dan nogmaals.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groet,

Het Architectuur- en Softwarecatalogus- team van KING