Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 5.1

Inleiding

Op 16-11-2016 is release 5.1 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. De belangrijkste uitbreidingen zijn:

 • Het publiceren van testrapporten door leveranciers wordt voor een aantal standaarden voortaan van een controlestap door KING voorzien;
 • Testrapporten worden niet meer meegekopieerd bij het aanmaken van een nieuwe pakketversie
 • Het tabblad suggesties bij gemeenten en samenwerkingsverbanden is nu gevuld met suggesties voor koppelingen met buitengemeentelijke voorzieningen.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

 1. In het tabblad Suggesties zijn nu ook voor het eerst (onderin het scherm) de “Gesuggereerde koppelingen met buitengemeentelijke voorzieningen” gevuld. KING gaat deze suggesties vanaf nu regelmatig vullen vanuit betrouwbare bronnen van collega e-overheidsinstanties. De suggesties van nu zijn gebaseerd op de gegevens die Logius heeft van de aansluitingen op buitengemeentelijke voorzieningen die met Digikoppeling gerealiseerd zijn. Zoals bijvoorbeeld voor MijnOverheid, Handelsregister, en LVWOZ. Voor de LVBAG hebben we de suggestie opgevoerd als een gemeente of samenwerkingsverband daarop als afnemer aangesloten is. KING ontvangt deze gegevens vanaf nu o.a. van Logius en verwerkt deze tot Suggesties in de Softwarecatalogus.
  Mocht er reeds één of meer van deze koppelingssuggesties in de koppelingenlijst van de gemeente of samenwerking aanwezig zijn, dan kan de suggestie geweigerd worden (met het kruisje). Voor het accepteren van de suggestie kan het plusje (+) geklikt worden.
  Gemeenten en Samenwerkingsverbanden hoeven dan slechts de applicatie en evt intermediair in te vullen waarmee men de koppeling gerealiseerd heeft. Overige gegevens zijn voor-ingevuld. De status van de koppeling en de optionele attributen kunnen nog wel aangepast worden tijdens het verwerken van de suggestie (en na opslaan van de koppeling uiteraard nog met de wijzig-functie). Overigens kan het voorkomen, dat er nog geen geschikte pakketversie in het landschap opgenomen is door de gemeente cq het samenwerkingsverband. Dan wordt daarvan bij het verwerken van de suggestie een melding gegeven. Er kan alleen een pakketversie aan een buitengemeentelijke voorziening gekoppeld worden.
  De pakketversie moet gekoppeld zijn met een referentiecomponent waarvoor de landelijke koppelvlakstandaard is voorgeschreven. Zo is StUF WOZ bijvoorbeeld voorgeschreven voor de referentiecomponent WOZ-administratie. Hier vind je een lijstje van de relevante standaarden en referentiecomponenten voor de nu gesuggereerde koppelingen.
  ​Binnenkort gaat KING ook de suggesties voor o.a. koppelingen met het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt toevoegen en bijhouden. Hierover wordt een apart bericht gestuurd.
  Voordeel van deze functie is: het vergroot het inzicht van de aansluitingen op buitengemeentelijke voorzieningen zoals Landelijke Voorzieningen voor Basisregistraties, Knooppunten, Portalen, e.d., zowel voor de gebruikers van de Softwarecatalogus onderling, alsmede voor KING en het programma Digitale Agenda 2020.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers

 1. In de functie om een pakketversie te kopiëren, worden voortaan de testrapporten en/of URL’s (naar compliancy-pagina’s) NIET meer automatisch mee gekopieerd. Beleid van KING is dat compliancy voor nieuwe pakketversies opnieuw aangetoond moet worden.
 2. KING gaat van een bepaalde groep standaarden de kwaliteit van testrapporten en URL’s actief controleren. Denk hierbij o.a. aan standaarden van de compliancy-monitor. Bij het uploaden van een testrapport en/of het invullen van de URL krijgt de leverancier een melding of het testrapport gecontroleerd wordt door KING. Testrapporten van standaarden die KING niet controleert, worden net als nu gewoon direct gepubliceerd. KING streeft ernaar nieuwe testrapporten dagelijks te controleren, zodat de status “in onderzoek” niet langer zichtbaar is dan nodig. Bestaande testrapporten die KING met terugwerkende kracht gaat controleren worden initieel op status “Gepubliceerd” gezet, en na controle dus eventueel op “Afgewezen”. KING neemt over afgewezen testrapporten cq de URL contact op met betreffende leverancier en maakt een afspraak over de verbetering van de gegevens.
  De controle start vanaf 23-11 a.s.. Op de leveranciersdag a.s. vrijdag 18-11 wordt hieraan aandacht besteed met name in de workshop “Ontwikkelingen van de softwarecatalogus”.

Wijzigingen in  standaarden en referentiecomponenten

In deze release 5.1 zijn de volgende gegevens toegevoegd/gewijzigd:

 1. BAG-Geocodeerservice is (overigens al in een eerder stadium) als landelijke referentiecomponent verwijderd omdat die onderdeel is van de PDOK-services.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig