Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 5.0

Inleiding

Op 6-10-2016 is release 5.0 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. De belangrijkste uitbreidingen zijn:

 1. Een ander technisch formaat van de “kaart” zowel voor leveranciers als gemeenten en samenwerkingen. Dit naar aanleiding van verzoeken voor verbetering van de leesbaarheid op plots.
 2. Exportmogelijkheid van pakketten en koppelingen van gemeenten en samenwerkingen naar architectuurtools. Dit naar aanleiding van verzoeken om koppelingen te visualiseren en het applicatielandschap meer gericht op een specifieke vraag te kunnen invullen.

Deze uitbreidingen zijn dermate omvangrijk, dat we die de komende tijd nog verder zullen aanvullen en verbeteren. We bestempelen deze 2 uitbreidingen derhalve als een bèta-release. We zijn dus ook erg benieuwd naar uw gebruikservaringen en eventuele suggesties. Stuur die gerust naar softwarecatalogus@kinggemeenten.nl Lees hieronder meer over deze 2 uitbreidingen.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

Algemeen

De “kaart” die gemeenten, samenwerkingen en leveranciers kunnen plotten is van PNG gewijzigd in SVG-formaat. Dit heeft de volgende voordelen:

 • De kaart is schaalbaar; dit betekent o.a. betere leesbaarheid op prints cq plots.
 • De kaart is klikbaar, dus interactiever: Na keuze voor “Groot formaat” kan nu geklikt worden op de naam van referentiecomponenten. Leveranciers zien dan welke gegevens bij die referentiecomponent horen, o.a. standaarden. Gemeenten en samenwerkingen zien dan de lijst van applicaties gefilterd op die referentiecomponent. Dit is handig als er veel applicaties in 1 referentiecomponent staan waardoor de complete lijst niet meer in het blokje op de kaart past.

Er zijn wel wat kanttekeningen:

 • Voorlopig kan alleen in- en uitgezoomd worden met de browser-functie. Dat betekent dat alle open tabbladen mee-zoomen. We gaan zsm een SVG-viewer toevoegen .
 • Voorlopig is alleen de GEMMA applicatielandschapskaart beschikbaar. Op 7 september hebben wij hierover een bericht gestuurd vanuit de GEMMA Softwarecatalogus: “Thans kunnen op het huidige scherm van het pakketoverzicht in de listbox naast "Toon kaart", behalve het "GEMMA applicatielandschap" ook andere kaarten gekozen worden. O.a. ketenkaarten en kaarten voor het Sociaal Domein. De omzetting van de kaarten naar SVG-formaat is geen kleine inspanning. Vandaar dat we er voor gekozen hebben voorlopig alléén de meest gebruikte GEMMA applicatielandschap-kaart om te zetten. De overige kaarten zijn na de release (5.0) niet meer te kiezen. Met de migratie van GEMMA 1 naar GEMMA 2 (verwacht rond de jaarwisseling) zullen deze kaarten vervangen gaan worden door nieuwe GEMMA 2 domeinarchitectuurkaarten.”
 • De legenda aan de rechterkant van de kaart is weggehaald om meer ruimte te hebben. De toelichting die in de legenda stond, wordt binnenkort op GEMMA Online geplaatst. In een nieuwsbericht op softwarecatalogus.nl zal de verwijzing naar de juiste pagina op GEMMA Online opgenomen worden.
 • Bij de referentiecomponent Documentcreatie zijn de verplichte en aanbevolen standaarden weggevallen. Als gevolg hiervan worden bij pakketten die deze component ondersteunen, de standaarden getoond onder het kopje ‘door de leverancier toegevoegde standaard’ ipv onder de kopjes ‘verplichte’ en ‘aanbevolen standaarden‘. Deze fout zal binnenkort hersteld worden.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

De bèta-versie AMEFF-export staat in de listbox waarin je exports kunt maken van pakketten (en ook bij de koppelingen, dat is dezelfde AMEFF-export). AMEFF staat voor ArchiMate Exchange File Format. KING gaat komende weken met gemeenten en leveranciers van architectuurtools die deze standaard ondersteunen pilots uitvoeren. De leveranciers waarvan ons bekend is dat die het formaat (gaan) ondersteunen zijn:

 • ArchiXL
 • BiZZdesign
 • Mavim
 • Sparx
 • Value Blue

KING heeft deze leveranciers recent een toelichting gegeven op de mogelijkheden. Communicatie over tools van deze leveranciers loopt rechtstreeks tussen gemeente/samenwerking en die leverancier.

De open source tool Archi (dat gratis te downloaden is) ondersteunt het importeren van dit formaat ook. Wij zullen binnenkort als KING een handleiding hiervoor onder “Hoe werkt het” op softwarecatalogus.nl zetten. Onze ondersteuning aan gemeenten en samenwerkingen zal in eerste instantie gericht zijn op pilots. Daarna zullen er regiosessies komen om de gebruiksmogelijkheden verder toe te lichten.

Wijzigingen in  standaarden en referentiecomponenten

In deze release 5.0 zijn de volgende gegevens toegevoegd/gewijzigd:

 1. Er is nu een “Verzamelreferentiecomponent”. Deze component kunnen zowel leveranciers als gemeenten en samenwerkingen aan pakketversies koppelen. Dit is bedoeld als “uitwijk” als je geen geschikte referentiecomponent in GEMMA vindt. Er is nu bijvoorbeeld geen Afvalcontainerregistratie-component. Wij verwachten dat dit in de toekomst met de doorontwikkeling naar GEMMA2 minder vaak van toepassing zal zijn. De “Verzamelreferentiecomponent” staat rechts bovenin de kaart, buiten alle beleidsterreinen. Er zijn uiteraard geen standaarden aan deze referentiecomponent gekoppeld.
 2. De “Bovengemeentelijke voorzieningen” CORV en GGK zijn toegevoegd aan de kaart. Gemeenten en Samenwerkingen konden bij deze referentiecomponenten al wel koppelingen opvoeren.

Een verdere update van standaarden wordt aanvullend als “contentrelease” binnenkort aangebracht. U ontvangt daarvoor een aparte (content)-releasebrief.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig