Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 4.3

Inleiding

Op 23-03-2016 is release 4.3 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. Belangrijkste uitbreidingen hebben te maken met het nieuwe KING-convenant en met de toekomstige vulling van suggesties voor buitengemeentelijke koppelingen (landelijke voorzieningen) voor gemeenten en samenwerkingen.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

Algemeen

Nieuw KING convenant en goud-, zilver-, brons-medailles

Nadat eind 2015 de werking van het vorige KING-convenant afliep, is aan leveranciers het “KING convenant 2016-2018” ter ondertekening aangeboden. Welke leveranciers het nieuwe convenant reeds ondertekend hebben ziet u op: https://www.softwarecatalogus.nl/addenda/addendum/KING%20convenant%202016-2018

Eén van de belangrijke elementen daarin is dat KING goud-, zilver-, of brons-medailles kan toekennen aan pakketten van leveranciers Op https://www.vngrealisatie.nl/producten/leveranciersconvenant-en-addenda kunt u hier meer over lezen.

Home-pagina

De Home-pagina is opnieuw verfraaid:

 1. Er is een tegel toegevoegd voor de meest gebruikte functie “Mijn Softwarecatalogus”.
 2. De volgorde van tegels is van links naar rechts gewijzigd en de icoontjes hebben twee verschillende kleuren. De iconen met een specifieke functie zijn nu rood, en de versnelde toegangsknoppen naar “Overzichten” zijn blauw.
 3. De zoekbalk is nu een tegel geworden.
 4. Er is een extra themablok naast het nieuwsblok gekomen. Hier gaan we specifieke (maandelijkse) thema’s plaatsen in relatie tot de Softwarecatalogus. Om aandacht te vragen voor de thema’s gaat de start van de Softwarecatalogus voortaan altijd via de homepagina.

Definities en gebruiksaanwijzingen

Als er in vaste teksten op schermen begrippen staan waarvan een definitie aanwezig is, staat er een stippellijn onder en met de muis erop verschijnt die definitie. Zie bijvoorbeeld https://www.softwarecatalogus.nl/hoe-werkt-de-catalogus .

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers

Dashboard leveranciers

Na klik op de dashboard-tegel “Geaccepteerde suggesties” is de volgorde van de tabbladen m.b.t. Suggesties gewijzigd. Het kunnen toevoegen van een suggestie is nu het eerste tabblad.

Gebruikte technologie verplicht gegeven

Dit gegeven was tot nu toe optioneel. Door de komst van de tegel SAAS is het belang van deze informatie toegenomen. Vanaf nu is het invullen verplicht bij het wijzigen of opvoeren van een pakketversie. Voor de reeds aanwezige pakketversies die in gebruik of in ontwikkeling zijn, wordt verzocht dit gegeven ook aan te vullen indien het nog niet ingevuld is.

 

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

Dashboard

De tegel “Portfolio” is nu vervangen door de tegel “SaaS-mogelijkheden”. Het applicatieoverzicht wordt dan gefilterd op pakketversies waarvan de leverancier heeft aangegeven 'On premise' én 'Saas' beide te ondersteunen en waarvan de gemeente of samenwerking heeft aangegeven die als 'On premise' te gebruiken. Dit is dus een signaleringsfunctie om desgewenst over te gaan op een SaaS-implementatie. De uitleg over wat KING verstaat onder SaaS staat onder andere op https://www.softwarecatalogus.nl/lexicon .

Tabblad suggesties

Er is nu een teller in het tabblad Suggesties gezet. Dit maakt direct zichtbaar dat suggesties zijn gedaan door leveranciers. Het tabblad suggesties ondersteunt gemeenten om eenvoudiger nieuwe pakketten cq pakketversies en koppelingen met buitengemeentelijke voorzieningen te verwerken.

Bij het verwerken van een suggestie van een pakketversie die reeds als “Gepland” in het applicatielandschap aanwezig was, wordt nu de keuze gegeven om de status bij te werken (van “Gepland” naar “In productie”).

KING gaat binnenkort suggesties voor koppelingen met buitengemeentelijke (landelijke) voorzieningen vullen gebaseerd op informatie van Logius. Let op de volgende releasebrief!

Werking filters op pakketoverzicht

Niet alle filters bij het pakketoverzicht leidden tot een corresponderende selectie op de kaart en in de exports. Dit is nu hersteld.

Scherm “Koppelingen” verbeterd

Bij het opvoeren/wijzigen van koppelingen viel de onderkant van het invulscherm vaak samen met het openklappen van listboxen waardoor het met twee scrollbars lastig was om gegevens te tonen. Er is nu één doorlopend formulier gemaakt waarin eenvoudig met de browser-scrollbar naar beneden gescrolled kan worden.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde samenwerkingen

Het is nu mogelijk voor samenwerkingen om bij het opvoeren van pakketten of koppelingen alle bij de samenwerking aangesloten gemeenten in 1 keer te selecteren.

De namen van de bij de samenwerking aangesloten gemeenten worden nu in de kop van het pakketoverzicht getoond.

Nieuwe of gewijzigde standaarden

De volgende mutaties in standaarden zijn aangebracht:

 1. Koppelvlak Geo-BAG 1.0 van “in ontwikkeling” naar “in productie”;
 2. iWmo 2.0 van “in ontwikkeling” naar “in productie”.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. Company-X
 2. Netcreators
 3. Pagefreezer
 4. Prosoftware
 5. Quo Vadis
 6. RAET
 7. Valueresult

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@vng.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig