Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 3.1

Op 8-1-2015 is release 3.1 met functionele uitbreidingen vrijgegeven.  Vanaf deze release wordt er o.a. meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de gegevens en het gebruik daarvan.

Verbeterde functionaliteit

 • Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden: de omschrijvingen van de status van pakketversies zijn op de kaart afgekort naar pr(productie), pl (gepland), utf (uit te faseren), ugf (uitgefaseerd) zodat de tekst per pakketversie altijd op 1 regel past.
 • Voor leveranciers: Op de kaarten worden nu ook meerdere pakketten per referentiecomponent in betreffende vakjes getoond indien dit in het portfolio van de leverancier voorkomt.

Nieuwe functionaliteit

In deze release is de volgende functionaliteit toegevoegd.

Voor ingelogde gemeenten en samenwerkingsverbanden:

 • Extra filter: peildatum
  Er kan een filter “peildatum” ingegeven worden om een pakketoverzicht te maken per die datum. Na ingave van de peildatum (links onder in de kolom facets) en klik op “filter”, worden alleen de pakketversies getoond met status "in productie”, “gepland” vóór de peildatum, “uit te faseren” ná de peildatum. Pakketversies met status “uitgefaseerd” worden niet meer getoond. Een eventueel nog ingevulde datum bij de status “in productie” en “uitgefaseerd” is niet relevant. De selectie wordt ook geplot op de kaart. Hierdoor kunt u een overzicht en kaart genereren van uw applicatielandschap in de toekomst (vooral handig bij veel geplande cq uit te faseren pakketten).
 • Datum laatste wijziging
  Op het scherm van het pakketoverzicht van gemeenten en samenwerkingen staat rechtsboven (onder de contactpersoon-gegevens) de datum laatste wijziging van betreffende gemeente of samenwerking. Dit is voor collega’s een indicatie van de actualiteit van de gegevens.
  Ook op de leverancierspagina’s staat de datum laatste wijziging. Dit is voor gemeenten en samenwerkingsverbanden een indicatie van de actualiteit van de pakketgegevens van de leveranciers.

Voor ingelogde gemeenten:

 • Export voor de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
  Nieuw in deze release is de mogelijkheid om een export te maken van de gemeentelijke software die u in de Softwarecatalogus heeft aangevinkt (in uw landschap opgenomen). Het bestand dat met deze exportfunctie wordt gegenereerd heeft een formaat dat gemakkelijk geïntegreerd kan worden met de zogenaamde lege ICT-foto van de IBD. Hierdoor wordt het voor de IBD contactpersonen van uw gemeente mogelijk om de lege ICT-foto alvast gedeeltelijk te vullen met specifieke gemeentelijke software. Vervolgens kan hij/zij de ICT-foto aanvullen met de algemene software en hardware die de gemeente in gebruik heeft en de volledige ICT-foto naar de IBD sturen.
  Om de functionaliteit van deze mogelijkheid te onderzoeken zal de IBD met enkele, reeds geselecteerde, gemeenten een pilot uitvoeren. Na de pilot zal vanuit de IBD een instructie worden verstuurd aan haar contactpersonen. Tot die tijd heeft het nog geen zin om een IBD-export uit de softwarecatalogus aan te leveren bij de IBD.
  De door uzelf opgevoerde “externe” pakketten worden in deze export (nog) niet meegenomen omdat de naamgeving daarvan in de Softwarecatalogus (nog) niet geüniformeerd is.
  Samenwerkingsverbanden kunnen de “IBD-foto” nog niet vanuit de Softwarecatalogus maken. Dat wordt op een later moment geactiveerd.

Voor leveranciers:

 • Vanaf nu ontvangt de Softwarecatalogus-contactpersoon van leveranciers maandelijks een e-mail met daarin een weergave van 4 controles die op de pakketten en versies daarvan zijn uitgevoerd. Dit betreft controle op:
  • nog geen enkel pakket opgevoerd;
  • pakketten zonder pakketversies;
  • ontbrekende planningsdatums bij pakketversies;
  • inmiddels verstreken planningsdatum distributie terwijl de status nog op “in ontwikkeling” staat.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. SLTN Inter Acces
 2. Tercera

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

De sinds release 3.0 geïntroduceerde mogelijkheid voor het registreren van koppelingen binnen een gemeentelijk landschap, wordt binnenkort nog uitgebreid met de mogelijkheid om koppelingen met Landelijke Voorzieningen te registreren.

Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de Softwarecatalogus.
Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl (link sends e-mail).

Met vriendelijke groeten,

Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig