Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 2.4.1

Inleiding

In de vorige releasebrief van medio oktober 2014 zijn de wijzigingen van release 2.4 toegelicht. Er is nu op 2-12-2014 in release 2.4.1 alleen extra content toegevoegd aan de Softwarecatalogus. De volgende release 3.0 zal rond 11 december verschijnen en daarin zal weer extra functionaliteit opgenomen zijn. In deze releasebrief de volgende onderwerpen:

Nieuwe content

In deze release is de volgende nieuwe content toegevoegd.

Nieuwe referentiecomponenten

 • Jeugdhulpsysteem
 • Bezwaar en beroep

Nieuwe standaarden

 • DKIM - DomainKeys Identified Mail
 • Regie- en zaakservices (in ontwikkeling)

Naamswijziging van de jeugd- en zorgstandaarden

De nieuwe naam maakt expliciet dat gemeenten iJw en iWmo berichten versturen in een StUF-GGK envelop (GGK=Gemeentelijk Gegevens Knooppunt).

 • “iJw” wordt “iJw voor gemeenten”;
 • “iWmo” wordt ”iWmo voor gemeenten”.

Nieuwe Ketenkaarten

Tevens zijn aanvullend op de reeds bestaande Ketenkaart Documentcreatie-services, 5 nieuwe ketenkaarten toegevoegd, één voor iedere winstpakker:

 • Keten betalen en invorderen services
 • Keten Prefill e-Formulieren services
 • Keten Wabo BAG services
 • Keten WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox
 • Keten zaakgericht werken in het sociaal domein.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. Doelmatig IN Zorg (DINZ)
 2. Jeugdweb.nl
 3. REM Automatisering (Open Wave community)
 4. TM7

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de Softwarecatalogus.
Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig