Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus 6.2

Inleiding

Op 13-7-2017 is release 6.2 met functionele verbeteringen vrijgegeven. De belangrijkste verbetering is de nieuwe SVG viewer. Tevens is een update van het GEMMA architectuurmodel doorgevoerd.

Algemeen

  1. Er is nu een nieuwe SVG viewer voor de kaarten die zowel leveranciers als gemeenten en samenwerkingen kunnen maken. De gebruiksaanwijzing daarvoor staat rechtsboven in het navigatievenster nadat de keuze “Toon kaart” gemaakt is. Deze viewer is gebruiksvriendelijker met name voor het schuiven van de kaart. In de vorige viewer resulteerde een schuif-actie meestal in het “wegspringen” naar een ander scherm omdat de kaart klikbaar is. Nu schuif je in het navigatievenster.
  2. In het GEMMA-model zijn diverse wijzigingen doorgevoerd m.b.t. referentiecomponenten, standaarden, applicatiefuncties en kaarten. U kunt deze wijzigingen vinden op GEMMA Online via het menu ‘Ondersteuning > GEMMA modelwijzigingen’. Op deze pagina worden vanaf nu alle contentreleases bijgehouden.
  3. Verder zijn wat kleine bugs en tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

Verbeterde functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

  1. Tellers op het dashboard van gemeenten en samenwerkingen zijn vanaf nu alleen op GEMMA2-applicaties gebaseerd. NB: de Einde onderhoud signalering werkt niet bij pakketversies waar de status niet ingevuld is.
  2. Als een samenwerkingsbeheerder een extra gebruiker aanmaakte, werd de naam van de samenwerking niet in het account ingevuld. Daardoor werkte het account niet. Dit is nu opgelost.
  3. Bij samenwerkingen werd het veld Technologie niet meer getoond. Dit is nu opgelost.

Tot slot

Mocht je vragen of suggesties hebben, bijvoorbeeld over de GEMMA2-referentiecomponenten, applicatiefuncties of domeinkaarten, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groet,

Het Architectuur- en Softwarecatalogus- team van KING