Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus 3.3

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 3.3

Inleiding

Op 13-5-2015 is release 3.3 met functionele uitbreidingen vrijgegeven.  Gemeenten hebben releasebrief 3.2 niet ontvangen, omdat die release alleen voor leveranciers van belang was. Zij kunnen die releasebrief wel nalezen op https://www.softwarecatalogus.nl/releasebrieven.  

Belangrijkste functionele uitbreiding in deze release 3.3 is voor gemeenten. Bij de koppelingen kunnen nu ook de Landelijke Voorzieningen (“Buitengemeentelijke componenten”) opgevoerd worden. Daarnaast kunnen gemeenten nu aangeven of zij een applicatie als SaaS of “on premise” gebruiken. Verder zijn ook nog diverse kleine verbeteringen aangebracht.

Nieuwe functionaliteit

Voor ingelogde gemeenten en samenwerkingsverbanden:

 1. De “Landelijke Voorzieningen” zijn nu toegevoegd aan de mogelijkheden van registratie van koppelingen. Aangezien de term Landelijke Voorziening alleen voor (een aantal) Basisregistraties gebruikt wordt, terwijl er nog meer landelijke portalen maar ook sectorale knooppunten e.d. zijn, is gekozen voor de term “Buitengemeentelijke component”.

NB: er is vooralsnog geen controle of de binnengemeentelijke applicatie een referentiecomponent bevat die met de gekozen Buitengemeentelijke component een juiste combinatie vormt. Ook de pijl die de richting van de informatiestroom aangeeft wordt niet gecontroleerd. Er zijn veel combinaties denkbaar van binnengemeentelijke referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen / portalen die in de praktijk kunnen voorkomen. Om die reden zijn controles achterwege gelaten. We gaan er vanuit dat de beheerders van het gemeente- cq samenwerkinglandschap weten wat goede combinaties zijn, net zoals bij binnengemeentelijk pakketkoppelingen. Ook het transportprotocol wordt niet gecontroleerd.

De pijl die de richting van de informatiestroom binnen de koppeling weergeeft is nu verplicht geworden. In de vorige releases ontstond de situatie dat indien deze pijl niet ingevuld werd, de koppeling ook niet verwerkt werd (zonder foutmelding).

Bij keuze van een koppeling gebaseerd op een “Standaard”, worden de standaarden aangeboden die overlappend zijn tussen betreffende buitengemeentelijke component (met door KING gedefinieerde standaarden) en de standaarden die bij de pakketversie staan als gevolg van de referentiecomponent. Daarbij wordt voorlopig nog niet gekeken naar het aangevinkt zijn door de leveranciers omdat dit het opvoerproces van de koppelingen door gemeenten zou kunnen vertragen. KING hecht er veel belang aan dat de gemeenten de koppelingen opvoeren als onderdeel van het monitoren van compliancy. KING zal betrokken leveranciers blijven aansporen de standaarden goed in te vullen.

Het filter bij het overzicht van pakketkoppelingen is in deze release van 2 filters (pakket 1 en pakket 2) naar 1 filter teruggebracht waarin alle in koppelingen voorkomende pakketversies en buitengemeentelijke componenten opgenomen zijn. Het maakt voor binnengemeentelijke koppelingen dus niet uit in welke kolom van de koppeling een pakketversie staat.

Er is een filter bijgekomen voor het soort koppelingen. Hierdoor kan een apart overzicht gevraagd worden van de buitengemeentelijke koppelingen.

Er is geen plot op de kaart van koppelingen met buitengemeentelijke componenten. We gaan visualisatie van koppelingen nog onderzoeken.
NB: CORV zit wél in de lijst van te kiezen buitengemeentelijke voorzieningen, maar moet nog op de kaart toegevoegd worden. Dit gebeurt binnenkort.

2.    Bij het toevoegen of wijzigen van een pakketversie aan het applicatielandschap kunt u invullen of het hier om SaaS of een zogenaamde “On-premise” implementatie gaat. Dit verschijnt alléén als de leverancier beide opties ingevuld heeft bij zijn pakketversie. Binnenkort voegen we een filter SaaS / On-premise toe het pakketoverzicht van gemeenten en samenwerkingen.

Verbeterde functionaliteit

Naast de nieuwe functionaliteit is nog een aantal issues opgelost:

Voor gemeenten:

 1. Een pakketversie kan niet meer verwijderd of gewijzigd worden als er nog koppelingen aan “hangen”. In de vorige versie leidde het verwijderen of wijzigen van een pakketversie tot fouten in de koppelingen.

 2. De correcte werkwijze voor het opnemen van een nieuwe pakketversie is dan ook om deze ook daadwerkelijk als nieuw op te voeren. Daarbij is het handig om in een extra browsersessie de oude versie ernaast te houden om zo snel de referentiecomponenten en koppelingen opnieuw op te voeren bij de nieuwe versie. Let daarbij op nieuwe mogelijkheden van koppelingen met nieuwe standaarden die een leverancier in een nieuwe pakketversie ondersteunt. Bij de “oude” versie kan de status gewijzigd worden in uit-te-faseren / uitgefaseerd. U bepaalt zelf hoe lang u deze historische gegevens in uw landschap wilt bewaren. Wij gaan nog onderzoeken hoe we het proces van het beheren van versies in het gemeentelandschap verder kunnen faciliteren.

Voor samenwerkingen:

 1. Zoals een pakket opgevoerd kan worden voor de interne bedrijfsvoering van een samenwerking zonder hierbij gemeentenamen op te nemen, zo kunnen ook koppelingen opgevoerd worden. In het overzicht verschijnt in geval er geen gemeentenamen bij een koppeling opgenomen zijn, de naam van de Samenwerking.

 2. Een pakketversie kan meerdere malen opgevoerd worden met een verschillend patroon van gebruikte referentiecomponenten per aangesloten gemeente bij de Samenwerking.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. B3partners

 2. Betty Blocks

 3. Datakitchen

 4. Elkander

 5. Nou en Off

 6. Regas

 7. Sigmax

 8. Simplycare

 9. Symax

 10. Terbit

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Verwijderde leveranciers

Voor het eerst zijn leveranciers verwijderd uit de Softwarecatalogus omdat zij inmiddels besloten hebben géén pakketaanbod voor gemeenten te maken. Dit zijn de volgende leveranciers:

 1. Capitar IT Group

 2. Gopartners

 3. Hyarchis/Wax Trapp

 4. Youwe

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar:softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

 

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig