Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus (jaargang 6 nummer 1, juli 2018)

Inleiding

Op 18 juli 2018 heeft het team een inhoudsrelease voor de GEMMA Softwarecatalogus vrijgegeven. De grootste aanpassing is de overgang van het formaat van de AMEFF-export van Archimate 2.1 naar Archimate 3. Functioneel is er verder niets gewijzigd.
VNG Realisatie wil het gebruik van de softwarecatalogus verder stimuleren en heeft daarvoor in overleg met de Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus een community opgericht in Pleio.

U leest hierover meer in deze releasebrief.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

De overgang van het formaat van de AMEFF-export van Archimate 2.1 naar Archimate 3 betekent dat de export uit de softwarecatalogus nu rechtstreeks ingelezen kan worden in Architectuurtools die Archimate 3 ondersteunen. Dat geldt voor het open source-tool Archi vanaf versie 4.0. Verder ondersteunen BiZZdesign, Archimedes, en Sparx dit al. De tools van Mavim en Value Blue zijn hiervoor binnenkort geschikt. Deze leveranciers zullen hun planning zelf communiceren.

In de AMEFF-export is de structuur van de GEMMA-architectuur gelijk gebleven. De enige verandering in de AMEFF-export is het gebruik van de met ArchiMate 3 geïntroduceerde groeperingsobjecten. U kunt hierover meer lezen op: https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_GEMMA-modelwijzigingen .

De AMEFF-export bestanden worden als beta aangeboden en zullen de komende tijd nog verbeterd worden: voor gemeenten ontbreken de koppelingen die vanuit samenwerkingen in het landschap van de gemeente gezet zijn; bij leveranciers hebben de pakketversies geen versienummer en ontbreken meerdere relaties. Zodra we dit verbeterd hebben, laten we dit weten op de nieuwspagina van de GEMMA Softwarecatalogus.

De snelheid waarmee een exportbestand gegenereerd wordt is wel verbeterd. Dit duurde aanvankelijk soms langer dan een minuut, nu duurt het meestal minder dan tien seconden.

Ervaringen delen in de community

VNG Realisatie heeft de afgelopen vijf jaar veel geïnvesteerd in de functionaliteit van de softwarecatalogus. Vanaf nu leggen we het accent op het bevorderen van het gebruik. Zowel van de softwarecatalogus zelf, als in combinatie met de GEMMA- en Omgevingswet-architectuur. Voor het benutten van de toepassingsmogelijkheden verdient de kwaliteit van de gegevens in de softwarecatalogus aandacht. Hiertoe wordt een aantal KPI’s (key performance indicators oftewel prestatie-indicatoren) benoemd. Conform het uitgangspunt van ‘Samen Organiseren’ neemt de werkgroep softwarecatalogus het initiatief hiervoor. Maar iedere gebruiker kan natuurlijk ideeën aandragen. Op Pleio is voor de softwarecatalogus een open community opgericht: https://www.pleio.nl/groups/profile/58519561/softwarecatalogus-gemeenten

Op deze Pleio-site kunnen gebruikers dan ook ervaringen en toepassingsmogelijkheden van de (beta) AMEFF-export in combinatie met architectuurtools uitwisselen.

Wijzigingen in standaarden en referentiecomponenten

Zoals aangegeven in de releasebrief van release 6.4, zijn in de loop van januari 2018 standaarden en referentiecomponenten toegevoegd of gewijzigd. En in releasebrief 6.2 is reeds aangegeven dat deze wijzigingen voortaan niet meer individueel in de releasebrief worden gezet. U kunt deze wijzigingen voortaan vinden op GEMMA Online via het menu ‘Ondersteuning’ > GEMMA modelwijzigingen’. Op deze pagina worden alle contentreleases bijgehouden.

Tot slot

Uw vragen of suggesties zijn meer dan welkom via softwarecatalogus@vng.nl .

Met vriendelijke groet,

Het GEMMA architectuur- en softwarecatalogus-team van VNG Realisatie