Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus 3.2

Inleiding

Op 8-4-2015 is release 3.2 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. Deze release is vooral voor leveranciers bedoeld. Zoals in de releasebrief 3.1 aangegeven wordt er o.a. meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de gegevens en het gebruik daarvan. Zo zullen leveranciers vanaf nu 1x per maand een notificatiemail ontvangen met daarin een aantal controles op hun pakketten en versies. Er zijn ook nog diverse kleine verbeteringen aangebracht.

Verbeterde functionaliteit voor leveranciers:

 • Pakketversies kunnen vanaf nu verwijderd worden door een leverancier. Voorwaarde blijft dat gemeenten de pakketversie niet meer in hun landschap hebben opgenomen.
 • Bij het invullen van technologiecomponenten bij een pakketversie wordt eerst een vraag gesteld over SaaS of On-premise. Daarna kunnen diverse on-premisekenmerken ingevoerd worden zoals reeds eerder mogelijk was. Reeds ingevulde on-premisegegevens zijn uiteraard intact gebleven. Bij het kopiëren van een pakketversie naar een nieuwe pakketversie, worden de technologiegegevens mee gekopieerd. Gemeenten kunnen vanaf de volgende release (3.3) per pakketversie aangeven of ze het als SaaS of on–premise gebruiken, uiteraard alleen als beide varianten mogelijk zijn. U kunt als leverancier vanaf dán dus ook meldingen van gemeenten krijgen dat zij technologiecomponenten missen in uw pakketversie-gegevens.

Nieuwe functionaliteit voor leveranciers:

 • (Het volgende was al eerder aangegeven in release 3.1 maar wordt nu pas geactiveerd).
  Vanaf nu ontvangt de Softwarecatalogus-contactpersoon van leveranciers maandelijks een e-mail met daarin een weergave van 4 controles die op de pakketten en pakketversies zijn uitgevoerd. Dit betreft controle op:

  • nog geen enkel pakket opgevoerd;

  • pakketten zonder pakketversies;

  • ontbrekende planningsdatums bij pakketversies;

  • inmiddels verstreken planningsdatum distributie terwijl de status nog op “in ontwikkeling” staat.

 • KING zal de komende tijd actief gaan monitoren of de gevraagde acties ook door de betreffende leveranciers worden opgevolgd.

Tot slot

We hebben als KING ook zogenaamde dode-links naar inmiddels niet meer bestaande webpagina’s verbeterd voor zover dit over standaarden of referentiecomponenten ging. Leveranciers dienen dit zelf regelmatig te controleren voor de URL’s in hun pakket(versie)gegevens. We onderzoeken of we controle op dode links in de toekomst ook in de notificatiemail aan leveranciers kunnen opnemen.

De StUF-standaarden zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de namen en versienummers zoals ook op GEMMAonline.nl gepubliceerd is.

Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de Softwarecatalogus.
Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl (link sends e-mail).

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, en Jeroen de Ruig