Opvoeren koppeling iJw en iWmo

Instructie opvoeren koppeling met Gemeentelijk Gegevens Knooppunt in de Softwarecatalogus.

Het berichtenverkeer in het ISD domein wordt vanuit VNG Realisatie gemonitord. Het betreft hier het berichtenverkeer met betrekking tot de WMO (iWMO) en Jeugdzorg (iJW) tussen de gemeenten en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK). Gemeenten gebruiken hiervoor één of meerdere gemeentelijke applicaties. 

Zodra een fout is geconstateerd in het berichtenverkeer tussen een specifieke gemeentelijke applicatie en het GGK moet snel worden gehandeld. Daarvoor is het relevant om te weten welke gemeenten de specifieke applicatie gebruiken voor het berichtenverkeer met het GGK.

Gemeenten wordt gevraagd deze informatie te registeren in de Softwarecatalogus: www.softwarecatalogus.nl . Iedere gemeente heeft een account op deze catalogus. Wilt u weten wie de beheerder is binnen uw gemeente stuur dan een mail naar softwarecatalogus@vng.nl De beheerder binnen uw gemeente kan eventueel een account aanmaken voor de persoon die deze applicaties beheerd.

Hoe registreert u deze informatie in de Softwarecatalogus?

Voer eerst de betreffende pakketversies op in de Softwarecatalogus. Als dat al is gedaan ga dan naar stap 2.

Stap 1: opvoeren pakketversies

Ga naar “mijn softwarecatalogus”

Usermenu

Klik vervolgens op het tabblad pakketten:

Tabblad pakketten

Kies rechts voor 

 

Vervolgens klikt u op het plusje naast het geselecteerde pakketversie

Selecteer de pakketversie en voer vervolgens de benodigde gegevens in zoals referentiecomponent (waar gebruik ik deze pakketversie voor) en de status of planning.

De betreffende pakketversie is nu opgevoerd in de Softwarecatalogus in het pakketoverzicht.

 

Herhaal stap 1 indien u nog een pakketversie wil toevoegen.

Stap 2:  Koppeling opvoeren

Ga vervolgens naar het koppelingen overzicht. Klik op tabblad koppelingen.

Klik vervolgens rechts op 

Het volgende invoerscherm wordt geopend.

Selecteer vervolgens de betreffende pakketversie. De richting van het berichtenverkeer, de landelijke voorziening waarmee gekoppeld is/wordt, in dit geval GGK. Geef aan dat het hier om een standaard koppeling gaat. Selecteer vervolgens de betreffende standaard en versie.

Geef bij status in productie of gepland aan en indien bekend het soort overdracht, in dit geval “upload naar portaal” of “webservices”.

Indien u meerdere pakketversies gebruikt voor de berichten binnen één standaard (bijvoorbeeld iWMO) dan kunt u bij aanvullende informatie de berichten noteren die worden gebruikt bij deze koppeling tussen de betreffende pakketversie en het GGK. 

Klik vervolgens op opslaan. De koppeling is nu geregistreerd in de Softwarecatalogus. VNG Realisatie weet nu welke pakketversie(s) u gebruikt voor de standaard iWMO en iJW .

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, stuur dan een mail naar softwarecatalogus@vng.nl