Handleiding koppeling architectuurtools

Sinds release 5.0 van de Softwarecatalogus wordt een koppeling met architectuurtools ondersteund. Zie de releasebrief 5.0. Hieronder beschrijven we de basishandelingen om een applicatielandschap en koppelingen van een gemeente of samenwerking uit de Softwarecatalogus te exporteren naar architectuurtools.

AMEFF

De Softwarecatalogus exporteert een model vanuit de Softwarecatalogus in AMEFF-formaat.
Zie http://gemmaonline.nl/index.php/ArchiMate_Model_Exchange_File_Format voor meer informatie over deze standaard.

Leveranciers

Leveranciers van architectuurtools die deze standaard (gaan) ondersteunen zijn:
ArchiXL, Bizzdesign, Mavim, Sparx, en Value Blue. Heeft u een tool van één van deze leveranciers in huis, neem dan met hen contact op voor verdere ondersteuning. Zij zijn op de hoogte van deze exportmogelijkheid en gaan met pilot-gemeenten deze mogelijkheid verder in de praktijk beproeven. Wij zullen deze praktijkervaringen regelmatig publiceren op de nieuwspagina van de Softwarecatalogus.

Tool Archi

Het open-sourcetool Archi ondersteunt de AMEFF-standaard ook. KING kan de ondersteuning van Archi tot op zekere hoogte verzorgen. We hebben nu deze eerste (beperkte) handleiding gemaakt om te kunnen starten als beginnend gebruiker. We kunnen geen uitgebreidere handleidingen, instructies, helpdesk en dergelijke over de werking van Archi zelf bieden. We gaan wel met pilot-gemeenten die dit tool gebruiken ervaring opdoen en zullen op basis daarvan onze ondersteuning voor Archi verder bepalen. Als u voor het eerst gebruik van Archi gaat maken kunt u dit tool gratis downloaden vanaf https://www.archimatetool.com/downloadv3.php. Deze link verwijst naar Archi versie 3.3.2 met ondersteuning voor ArchiMate 2.1, welke gebruikt word in de GEMMA.

Let op: Archi 4.0 is inmiddels ook beschikbaar. Deze versie ondersteunt echter alleen ArchiMate 3.0, wat niet compatible is met de GEMMA repository en de Softwarecatalogus-export. Zodra ArchiMate versie 3.0 door de meeste architectuurtools wordt ondersteund zal de GEMMA de nieuwe versie van de standaard gaan gebruiken.

De export uit de Softwarecatalogus

Ingelogd als gemeente of samenwerking, vind je op het tabblad Pakketten (en ook op het tabblad Koppelingen) de exportmogelijkheid in de listbox naast de Exporteerknop. Pakketten én koppelingen worden in 1 model geëxporteerd. Kik op de pijl van de listbox en kies “Beta-versie AMEFF-export”.

Er verschijnt een “wacht”-venster met de melding dat de export soms langer dan een minuut kan duren. Inmiddels hebben we gemiddelde download-tijden rond 30 seconden gerealiseerd.  Het opslaan van het gedownloade AMEFF-xml is browser-afhankelijk, maar komt normaal gesproken terecht in de map “downloads”. Vanuit daaruit kan het geïmporteerd worden in het architectuurtool. Voor de verdere werking in de tools van bovengenoemde leveranciers moet dus naar behoefte verder contact met die leveranciers gezocht worden. Hierna volgt de beschrijving van de import in Archi.

Import in Archi

Kies in het File menu: Import en dan Model From Open Exchange File…

Dubbelklik in de downloadmap op het exportbestand. Dit bestand heeft als naam:
<datum download>GEMMA_Softwarecatalogus_<Gemeente- of Samenwerkingsnaam>_ameff_model

Het model wordt dan geladen en kan daarna bekeken worden met o.a. de Visualiser.

Model

Bij een standaard-indeling zoals het Archi-scherm meestal opent, is het model zichtbaar. Met diverse navigatie-instellingen kan de scherm-indeling echter aangepast worden. In het Menu “Window” kan met de keuze “Models” het model altijd weer getoond worden. Als je door navigatie het Model niet meer ziet, moet je andere schermdelen even met de knopjes Minimize, Restore of Maximize verplaatsen.

In het Model gedeelte staat een submap Views waarin vanuit de AMEFF-export 2 modellen opgenomen zijn:
GEMMA-applicatielandschap<gemeentenaam cq samenwerkingsnaam>
GEMMA referentiecomponenten

Het enige verschil in presentatie (in het Outline-tabblad) is dat in “GEMMA referentiecomponenten” alleen de “kale” referentiecomponenten-kaart getoond wordt, en in het “GEMMA-applicatielandschap” (van de gemeente of samenwerking) de applicatienamen ingevuld zijn.

In beide views is echter het hele model beschikbaar voor visualisaties.  

In de overige submappen staan o.a.:

Visualiser

Door op  een applicatienaam in de Outline te klikken, zie je in de Visualiser alle koppelingen tussen die applicatie met andere applicaties, en met landelijke voorzieningen visualiseren. De Visualiser is in het menu Window te openen als die nog niet geopend is. Door binnen de Visualiser op andere applicaties te klikken, krijg je successievelijk de koppelingen van die geselecteerde applicatie te zien. Door op een referentiecomponent te klikken krijg je o.a. de relaties met standaarden te zien. Ook op een standaard kan dan weer geklikt worden om de relaties tussen die standaard en andere referentiecomponenten te zien.

Met de Lay-out button kun je een nieuw plaatje genereren dat het scherm optimaal vult.

Afsluiten Archi

Bij het afsluiten van Archi kan (via het File-menu) het model lokaal gesaved worden als Archimate-model. Dan kan het de volgende keer ook weer direct gebruikt worden. Vergeet je dat, dan moet het opnieuw geïmporteerd worden.