Version detail

Details pakketversie: Demo Financieel systeem test wijziging 3.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

Subsidiecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent

Financieel component

Inkoopcomponent

Medewerker-registratiecomponent

Personeelsinformatiecomponent

Salarisadministratie en -verwerkingcomponent

Subsidiecomponent

Tijdregistratiecomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Financieel component
Peppol BIS Billing (actueel)
Financieel component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Financieel component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documentcreatieservices 1.0
Subsidiecomponent
Documentcreatieservices 1.1
Subsidiecomponent
iJw voor gemeenten actueel
Inkoopcomponent
iWmo voor gemeenten actueel
Inkoopcomponent
UBL-OHNL (actueel)
Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
Contractbeheercomponent

Subsidiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Contractbeheercomponent

Subsidiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Contractbeheercomponent

Subsidiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SETU 1
Medewerker-registratiecomponent

Personeelsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent

Financieel component

Subsidiecomponent
StUF BG 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent

Financieel component

Subsidiecomponent
StUF ZKN 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent

Subsidiecomponent
StUF ZTC 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
XBRL 2.1
Financieel component
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Contractbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
i-Spiegel exportspecificatie 2.0
Geen compliancy-instrument
SimplerInvoicing-UBL 1.1
UBL-OHNL 1.9

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Beheren van processen
- Analyseren processen
- Definiëren processen
- Monitoren processen
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Kascomponent
Offline betalen van producten en diensten
Medewerker-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens
Personeelsinformatiecomponent
Ondersteunen van personeelsmanagement
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent
Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking
Subsidiecomponent
Beheren van subsidies
Subsidiecomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Tijdregistratiecomponent
Ondersteunen van tijdregistratie
Zoekmachinecomponent
Beantwoorden van zoekvragen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)