Pakketten

Export to CSV
Search for software products

8 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
CARP-E Anonimiseren TM7 Het automatisch anonimiseren van documenten t.b.v. WOB aanvragen (of WOO / AVG / GDPR).
dg DIALOG BOR Sweco Nederland B.V. Volledige grip op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van essentieel belang.
Expertviewer Planviewer De Expertviewer verbindt mensen, locaties en data door visualisatie, beschikbaarheid en transparantie van data.
GEM 2020 Online HTA Software Uw objecten en contracten scherp in beeld Als gemeente wilt u de dagelijkse processen rondom uw grond en panden zo transparant mogelijk krijgen.
GREX10 Sweco Nederland B.V. GREX10 is de nieuwe generatie planeconomie-software van Sweco. GREX10 wordt gebruikt door o.a. planeconomen om grip op grondexploitatieprocessen te houden.
MiddelenBoxx Gemboxx De MiddelenBoxx biedt ondersteuning aan de processen voor middelenbeheer. Dit omvat heffen en innen van belastingen, personeelsbeheer, financiën, contracten, verzekeringen, ICT, havens en veerponten.
P8 P8 Software Deze applicatie wordt al gebruikt door 10 provincies, 12 waterschappen en meerdere gemeentes. Binnen de applicatie kan het gemeentelijk vastgoed worden beheerd met een specialisme op alle processen d
VastgoedBeheerSysteem VBSonline® Metafoor Vastgoed en Software VBSonline is gebruiksvriendelijke software voor het administratief, juridisch en financieel beheer van uw vastgoedportefeuille.