Pakketten

Export to CSV
Search for software products

15 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
WebIS Portal (KCC) BakerWare Belastingkantoren, gemeenten en waterschappen werken continu aan het verbeteren van hun serviceverlening.
WebIS Digitale Balie BakerWare De Digitale Balie is het portaal voor burgers op internet dat belastingplichtigen in staat stelt om zelf gegevens over de ontvangen aanslagen in te zien of bijvoorbeeld de taxatieverslagen te bekijken
WebIS Digitale Post BakerWare Met WebIS Digitale Post wordt uw complete postverwerking geautomatiseerd. Binnenkomende poststukken worden gescand en geclassificeerd.
WebIS E-Formulieren BakerWare Met WebIS E-formulieren kunt u zelf uw eigen formulieren door BakerWare laten genereren.
WebIS Notaris BakerWare Met Webis Notaris krijgen externe partijen (o.a. notarissen) toegang tot de aanslagen gebouwd en ongebouwd via internet.
WebIS Historie BakerWare WebIS Historie biedt u de mogelijkheid om oude gegevens, die niet geconverteerd worden naar een nieuw systeem, te bewaren en te ontsluiten via internet/intranet.
WebIS Mijn Overheid BakerWare Nu de overheid inzet op het beëindigen van het verzenden van de blauwe envelop, zal de digitalisering versnellen.
WebIS Digikoppeling BakerWare BakerWare ondersteunt u bij de aansluiting op de LV-WOZ, BAG, BRK, NHR, BGT, RDW, OLO etc.
WebIS GIS-Portaal BakerWare Met het WebIS GIS-Portaal heeft u alle administratieve en geografische gegevens in één overzicht bij elkaar. U kunt vanuit de kaart naar de administratieve data en andersom.
WebIS Rapportages BakerWare Voor sturing van operationele processen en verantwoording naar deelnemers, accountant en bestuur is het nodig dat uw organisatie toegang heeft tot deze informatie en hieruit de juiste rapportages kan
WebIS Onvermogen BakerWare Via Webis Onvermorgen (Schuldhulpverlening) kan de schuldbemiddelaar gedurende het gehele traject zelfvoorzienend te werk gaan en kunnen acties geautomatiseerd verwerkt worden in het belastingsysteem.
WebIS Voormelding WOZ BakerWare Met WebIS Voormelding WOZ kunnen huiseigenaren zelf via de Digitale Balie (het Burgerportaal) van BakerWare de nieuwe WOZ-waarde voor het komende belastingjaar vooraf inzien.
WebIS Kwijtschelding BakerWare Klanten die niet meer in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding zorgen voor een behoorlijke werklast.
WebIS Meet BakerWare Met behulp van WebIS Meet kunnen meetgegevens doorgegeven worden, gemonitord en verwerkt worden tot een heffing.
WebIS Mobiele Portal BakerWare WebIS Mobiele Portal is het WebIS Portal (KCC) op uw tablet!