Zorg-Portaal

Zorg-Lokaal

Het Zorg-Portaal is een registratiesysteem ten behoeven van de administratieve opvolging van cliënten in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Vanaf het moment van zorgindicatie tot en met het moment van de financiële declaratie worden alle ketenpartners begeleid en gestuurd. Middels een wettelijk voorgeschreven patroon vindt er uitwisseling van berichten plaats tussen de verschillende ketenpartners. Het berichtenverkeer markeert zowel overdrachts– als beslismomenten tussen ketenpartners en zorgt ervoor dat de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet volgens de geldende regelgeving verloopt. Het Zorg|Portaal is het medium dat dit berichtenverkeer faciliteert en waar de uitwisseling van deze berichten plaatsvindt. De grondslag van de zorgbemiddeling is de gemeentelijke beschikking. Middels een beschikking kent een gemeente zorg toe aan een cliënt zodat de zelfredzaamheid van de cliënt behouden blijft of verbetert. Het Zorg-Portaal wordt gebruikt door uitvoerders van de Wmo en Jeugdwet, namelijk de gemeenten, zorgaanbieders en het WMO kantoor.

Pakketversie Status Start distributie
1.4 In gebruik 12-6-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-10-2016

Start test

1-5-2017

Start distributie

12-6-2017
1.3 Einde ondersteuning 1-1-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-6-2015

Start test

1-10-2015

Start distributie

1-1-2016
1.2. Einde ondersteuning 1-1-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

28-4-2014

Start test

17-11-2014

Start distributie

1-1-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (6)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Jeugdzorgcomponent5 gemeenten
WMO-component6 gemeenten

Details pakketversie: Zorg-Portaal 1.4 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 22 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
iEb voor gemeenten actueel
WMO-component
iJw voor gemeenten 1.0
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.0
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.1
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.2
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent
iPgb voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 1.0
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.0
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.1
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.2
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.3
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
WMO-component
iWmo voor gemeenten actueel
WMO-component
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
WMO-component
Documentcreatieservices 1.0
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Regie- en zaakservices 1.0
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.0
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Jeugdzorgcomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
StUF ZKN 2.01
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Jeugdzorgcomponent

WMO-component

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Jeugdzorgcomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)