WIZportaal

Solviteers

WIZportaal ondersteunt gemeenten op een gebruiksvriendelijke manier bij casemanagement en regievoering. Tijdens elke fase in het proces, van aanmelding tot uitstroom, wordt de gebruiker voorzien van de juiste informatie en digitale ondersteuning om hulpverlening rondom een cliënt te kunnen organiseren. WIZportaal is daarbij laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Geen administratieve last, maar juist een hulpmiddel voor efficiënte en zorgvuldige hulpverlening. Hierbij hebben we bij de ontwikkeling een sterke focus op het aanbrengen van flexibiliteit, om zo zorg op maat te kunnen faciliteren. Processen, formulieren en schermen kunnen zodanig worden ingericht dat deze naadloos aansluiten op de specifieke werkwijze van uw organisatie. WIZportaal biedt niet alleen ondersteuning aan professionals, maar wordt het ook steeds meer een portaal om in samen te werken met ketenpartners en cliënten! De cliënten hebben een geavanceerd cliëntportaal tot hun beschikking, waar ze (mits geautoriseerd) inzage hebben in hun dossier, zaken kunnen toevoegen en wijzigen en zelfs kunnen samenwerken met professionals van de gemeente en ketenpartners. Ook ketenpartners (bijv. zorgaanbieders, huisartsen en/of mantelzorgers) die een rol spelen in het ondersteuningstraject kunnen uitgenodigd worden digitaal samen te werken met de zorgprofessionals en cliënten, middels een afgeschermd ketenpartnerportaal. Daarbij is WIZportaal volledig webbased, waardoor de oplossing ook uitstekend als mobiele toepassing in te zetten is. Zo beschikken de professionals op elke gewenste locatie over de benodigde informatie en digitale hulpmiddelen om de cliënt te ondersteunen.

Pakketversie Status Start distributie
WIZportaal versie 6.1 In ontwikkeling 4-12-2023

Toelichting versie

- WIZportaaldata Realtime beschikbaar - 317 berichten in WIZportaal - Digitaal ondertekenen

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

16-5-2023

Start test

17-11-2023

Start distributie

4-12-2023
WIZportaal versie 6.0 In gebruik 15-5-2023

Toelichting versie

Zaakkoppeling WIZportaal biedt sinds vorig jaar een vernieuwde koppeling met zaaksystemen op basis van de Stuf-standaard. De zaakkoppeling in WIZportaal is vanaf versie 6.0 uitgebreid met de mogelijkheid om van een Toewijzing een zaak te maken. Het is mogelijk deze zaak te relateren aan een zaak van het traject. Realisatie van de meest gewilde nieuwe functionaliteit in de wensenprocedure: - Standaard werkvoorraadlijsten per gebruikersrol - Nieuwe refentietabellen definiëren en aanpassen - Doorontwikkelingen Trajectgebaseerd werken.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

27-9-2022

Start test

17-4-2023

Start distributie

15-5-2023
WIZportaal versie 5.3 In gebruik 26-9-2022

Toelichting versie

Optimalisaties van de volgende functionaliteiten: - Module Toewijzen - Trajectgebaseerd Werken - Module Integraal Plan - Exportmogelijkheden

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

5-4-2022

Start test

29-8-2022

Start distributie

26-9-2022
WIZportaal versie 5.2 In gebruik 4-4-2022

Toelichting versie

iStandaarden Per 4 april 2022 om 13:00 uur is de nieuwe versie van het berichtenverkeer in gebruik genomen. WIZportaal versie 5.2 ondersteunt deze nieuwe versie van het berichtenverkeer. WIZportaal maakt gebruik van een API om iWmo en iJw standaard berichten aan te maken (w.o. 301, 316, 319, en 320). Integraal plan in het inwonerportaal Vanaf versie 5.2 is het mogelijk om de module ‘integraal plan’ ook in het burgerportaal te gebruiken. Het integraal plan (IP) brengt op een centrale plek aspecten van ‘screening’, ‘wat telt instrument’ en ‘doelen en acties’ bij elkaar. Het integraal plan in het burger- of inwonerportaal lijkt veel op die van de generalist in WIZportaal. Het integraal plan biedt uitstekende mogelijkheden om samen met de inwoner een plan op te stellen en aan de doelen en acties te werken. Op deze manier ontwerpt u gezamenlijk een plan en heeft de inwoner ten alle tijden inzicht in de voortgang. Contactpersonen uitnodigen in het integraal plan Versie 5.2 heeft een nieuwe module ter beschikking: ‘contactpersonen toegang portaal’. Deze module bevat functionaliteit om externe personen of te wel contactpersonen toegang te verschaffen tot het integraal plan in een eigen portaal. Deze module werkt enkel in combinatie met het trajectgebaseerd werken. U bent in de gelegenheid om contactpersonen toegang te verschaffen tot het Integraal Plan. Denk aan gezaghebbende personen, mantelzorgers of familieleden. Deze contactpersonen kunt u per onderdeel van het integraal plan autoriseren om de informatie te lezen of lezen en bewerken.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

22-11-2021

Start test

4-4-2022

Start distributie

4-4-2022
WIZportaal versie 5.1 In gebruik 10-11-2021

Toelichting versie

Deze versie van WIZportaal staat geheel in het teken van een nieuw plansjabloon. Het Integraal Plan maakt zijn entree in WIZportaal. Dit nieuwe plansjabloon is een integrale opzet van vragen, metingen en doelen en acties. Het uitgangspunt van het Integraal plan is flexibiliteit. U bent zelf in staat om de verschillende blokken op de door u gewenste plek in het plan te plaatsen. U kunt zelf bepalen welke vragen er gesteld worden, welke domeinen er gemeten worden en welke velden er ingevuld dienen te worden bij de doelen en acties. Het Integraal plan wordt volledig geïntegreerd met het inwonerportaal waardoor er nog meer invulling wordt gegeven aan het principe ´één gezin, één plan, één regisseur’. U kunt realtime samen met de inwoner werken in hetzelfde plan. Daarbij bieden we de mogelijkheid om logging toe te passen op de velden van het Integraal plan. Integraal Plan De nieuwe module Integraal plan is een combinatie van functionaliteiten uit de modules Screening, Plan, en het Wat Telt Instrument. De verschillende functionaliteiten zijn als bouwblokken in te zetten om tot een plan te komen dat aan uw wensen voldoet. Voor de gebruiker is het grote voordeel dat alle belangrijke zaken bij elkaar staan, zodat er niet gewisseld hoeft te worden tussen de verschillende modules. Logging van wijzigingen Een apart onderdeel van Integraal plan biedt een functionaliteit waarbij het mogelijk is om op veldniveau de geschiedenis te kunnen zien. U houdt op deze manier altijd inzichtelijk wat de historische waarde van het veld is geweest. Dit geldt voor alle velden die onderdeel zijn van het Integraal plan, de doelen en acties, metingen en vragen. PDC-API met backofficepartner Stipter (MO-Platform) In versie 5.2 is een synchronisatie toegevoegd van de product- en dienstcatalogus (PDC) tussen de backoffice van het MO Platform van Stipter en WIZportaal. Wij bieden organisaties met deze combinatie van applicaties de mogelijkheid om de PDC op een plek te beheren. Hiermee voorkomt u de dubbele administratie van uw PDC.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

19-7-2021

Start test

18-10-2021

Start distributie

10-11-2021
WIZportaal versie 5.0 In gebruik 9-7-2021

Toelichting versie

WIZportaal wordt steeds breder ingezet binnen de organisatie. Verschillende domeinen of zelfs meerdere gemeenten die in één WIZportaal omgeving samenwerken. Elk proces vraagt om een eigen inrichting. Verschillende vragen in de intake, andere formulieren en wellicht zelfs een volledig ander plansjabloon. Om deze organisatorische veranderingen nog beter te ondersteunen hebben we aanpassingen aangebracht in WIZportaal. Wij willen de verschillende processen van de domeinen of organisaties eenvoudig ondersteunen met WIZportaal. Het moet mogelijk zijn om verschillende processen onafhankelijk van elkaar in te richten. Een gebruiker ziet alleen de informatie die voor hem relevant is. Voor veel modules is dit reeds mogelijk. Op de modules waar dit nog beperkt mogelijk is hebben we ingezet met WIZportaal 5.0. Concreet heeft dit geleid tot wijziging in de module Aanmeldingen (trajecten) en in verschillende koppelingen. Trajectsjablonen In WIZportaal worden verschillende processen ingericht. Een gebruiker kan hiervoor trajecten starten. Op dit moment moet elk traject hetzelfde aanmeldingssjabloon gebruiken. Dat zorgt voor een uitgebreid sjabloon om alle informatie van verschillende processen te verzamelen. In de aanmelding zien gebruikers informatie die niet relevant is. In versie 5.0 is het mogelijk meerdere sjablonen voor het trajectgebaseerd werken in te richten. Het is daarmee mogelijk dat elk traject zijn eigen aanmeldingssjabloon heeft. De gebruiker ziet enkel de relevante velden voor het proces dat wordt opgestart. Koppelingen multi-tenancy compliant In vorige versies van WIZportaal kon een gebruiker slechts aan één gemeente worden gekoppeld. In de praktijk komt het echter voordat één uitvoeringsorganisatie met één WIZportaal-omgeving voor meerdere gemeenten werkt. In versie 5.0 zijn de volgende koppelingen hiervoor geschikt gemaakt: - Basisregistratie Persoonsgegevens - Zaak-koppeling - Toewijzingen - Verwijsindex Risicojongeren

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

22-2-2021

Start test

7-6-2021

Start distributie

9-7-2021
WIZportaal versie 4.5 In gebruik 15-2-2021

Toelichting versie

Module Toewijzen Deze module biedt gebruikers de mogelijkheid om producten vanuit WIZportaal te bestellen en geautomatiseerd te laten landen in de backoffice. De module is volledig gebaseerd op de iStandaarden (iJW en iWMO 301, 305, 307, 315 en 317). Traject gebaseerd werken Met traject gebaseerd werken wordt een praktische invulling gegeven aan één, gezin, één plan, één regisseur. Zo kan er een traject worden gestart voor één of meerdere personen, waarbij alle onderliggende informatie zoals het plan gekoppeld is.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

17-9-2020

Start test

18-1-2021

Start distributie

15-2-2021
WIZportaal versie 4.4 In gebruik 16-9-2020

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Venlo, Almere, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. In versie 4.2 van WIZportaal voeren wij weer een belangrijk aantal verbeteringen door, waaronder: • Diverse uitbreidingen van het Wat telt instrument; • Diverse uitbreidingen van de module meldingen; • Uitbreiding van de module samenwerken; • Een update van de CORV koppeling; • Diverse verbeteringen uit onze wensenprocedure met onze klanten klanten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

10-1-2020

Start test

18-5-2020

Start distributie

16-9-2020
WIZportaal versie 4.3 In gebruik 9-1-2020

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Venlo, Almere, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. In versie 4.2 van WIZportaal voeren wij weer een belangrijk aantal verbeteringen door, waaronder: • Diverse uitbreidingen van het Wat telt instrument; • Diverse uitbreidingen van de module meldingen; • Uitbreiding van de module samenwerken; • Een update van de CORV koppeling; • Diverse verbeteringen uit onze wensenprocedure met onze klanten klanten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

25-6-2019

Start test

5-12-2019

Start distributie

9-1-2020
WIZportaal versie 4.2 In gebruik 24-6-2019

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Venlo, Almere, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. In versie 4.2 van WIZportaal voeren wij weer een belangrijk aantal verbeteringen door, waaronder: • Diverse uitbreidingen van het Wat telt instrument; • Diverse uitbreidingen van de module meldingen; • Uitbreiding van de module samenwerken; • Een update van de CORV koppeling; • Diverse verbeteringen uit onze wensenprocedure met onze klanten klanten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-3-2019

Start test

27-5-2019

Start distributie

24-6-2019
WIZportaal versie 4.1 In gebruik 1-3-2019

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Venlo, Almere, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. In versie 4.1 van WIZportaal voeren wij weer een belangrijk aantal verbeteringen door, waaronder: • Diverse uitbreidingen van het Wat telt instrument; • De module talentscan; • Uitbreiding van zoekfunctionaliteiten; • Diverse verbeteringen uit onze wensenprocedure met onze klanten klanten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-8-2018

Start test

17-12-2018

Start distributie

1-3-2019
WIZportaal versie 4.0 In gebruik 20-7-2018

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Venlo, Almere, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. In versie 4.0 van WIZportaal voeren wij weer een belangrijk aantal verbeteringen door, waaronder: • Het gebruik van screeningsinstrumenten, met daarin uitgebreide mogelijkheden voor het gebruiken van slimme vragenlijsten, inclusief het beheer van deze vragenlijsten. • De module samenwerken. Deze module biedt de mogelijkheid om een samenwerkingstraject op te starten, zodat een generalist gezamenlijk met burgers, zorgverleners en andere professionals aan een doel kan werken. Na het opstarten van het samenwerkingstraject kunnen burgers, zorgverleners en andere professionals voor het samenwerkingstraject worden uitgenodigd tot het samenwerkingsportaal. • De module activiteitenplanning. Deze module is ontworpen om voorliggende voorzieningen beter beheersbaar te maken. Deze module maakt het mogelijk om groepsactiviteiten te plannen, producten te koppelen aan activiteiten en daar deelnemers bij in te delen. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid de aanwezigheid te registeren. • Module "Wat Telt". Deze module bevat een nieuw meetinstrument om een persoon te scoren op een aantal leefgebieden. Het instrument is laagdrempelig in gebruik en door een professional gemakkelijk inzetbaar. Op basis van de gekozen leefdomeinen kan een plan worden gegenereerd. • Koppeling VIR: In samenwerking met onze klanten hebben wij de koppeling ‘Verwijsindex Risicojongeren’ ontwikkeld. Hierbij kan er geautomatiseerd vanuit WIZportaal een melding worden gedaan bij de verwijsindex en hiernaast ook worden getoetst of jongeren reeds bekend zijn bij andere instanties. • Onderhoudsmodus voor WIZportaal • Extra controles bij product bestellingen; • Uitbreiding van de zoekfunctionaliteit; • Diverse verbeteringen uit onze wensenprocedure met onze klanten klanten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2018

Start test

1-5-2018

Start distributie

20-7-2018
WIZportaal versie 3.3 In gebruik 1-2-2018

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Venlo, Almere, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. In versie 3.2 van WIZportaal voeren wij weer een belangrijk aantal verbeteringen door, waaronder: • Een nieuw design voor de burgermodule; • Doorontwikkeling van de burgermodule met de nieuwe functionaliteiten voor de burger, zoals het aanmaken van acties, het inzien van een afspraken-agenda, en het beheren van het integraal plan; • Doorontwikkeling van de documentengenerator; • Aantal verbeteringen op het gebied van het integrale plan voor het huishouden; • Vervolgonderzoek naar inloggen met DigiD, waarbij we ook kijken naar alternatieven als Idensys; • Diverse verbeteringen uit onze wensenprocedure met onze klanten klanten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-9-2017

Start test

1-12-2017

Start distributie

1-2-2018
WIZportaal versie 3.2 In gebruik 26-6-2017

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Venlo, Almere, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. In versie 3.2 van WIZportaal voeren wij weer een belangrijk aantal verbeteringen door, waaronder: • Een nieuw design voor de burgermodule; • Doorontwikkeling van de burgermodule met de nieuwe functionaliteiten voor de burger, zoals het aanmaken van acties, het inzien van een afspraken-agenda, en het beheren van het integraal plan; • Doorontwikkeling van de documentengenerator; • Aantal verbeteringen op het gebied van het integrale plan voor het huishouden; • Vervolgonderzoek naar inloggen met DigiD, waarbij we ook kijken naar alternatieven als Idensys; • Diverse verbeteringen uit onze wensenprocedure met onze klanten klanten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

24-4-2017

Start test

5-6-2017

Start distributie

26-6-2017
WIZportaal versie 3.1 In gebruik 24-4-2017

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Sudwest Fryslan, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

5-12-2016

Start test

1-3-2017

Start distributie

24-4-2017
WIZportaal versie 3.0 Einde ondersteuning 5-12-2016

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Sudwest Fryslan, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. Nieuwe functionaliteiten versie 3.0 • Performanceverbetering persoon- en huishoudenscherm • Verbeterde beveiliging o O.a. aan kunnen geven criteria wachtwoord en termijn verlopen wachtwoord, in te stellen door Solviteers op verzoek van gemeente • Plan export op basis van template o Reeds in 2.9. In 3.0 zijn meerdere templates mogelijk bij de planexport • Documentgeneratie o Op niveau persoon kunnen bij multimedia ook documenten worden toegevoegd op basis van een sjabloon. Sjablonen kunnen opgevoerd worden bij Exportsjablonen beheren. Rollenbeheer: exportsjabloon en exportsjabloon geef autorisatiegroepen • Tijdlijn persoon o Rollenbeheer: module persoon tijdlijn • Wensenprocedure o Opvoer nieuwe person zelfde autorisatiegroep als gebruiker o Losse notitie kunnen exporteren naar pdf o Alle huishouden notities kunnen exporteren o Beheerder kan BSN verplicht stellen bij opvoer nieuwe persoon (applicatieoptie) o Gebruiker kan datum overlijden registeren (rollenbeheer: persoon overlijdensdatum) o Gebruiker kan melding en bestelling openen vanaf het betreffende zoekscherm ipv persoondetailscherm o Gebruiker kan bij het huishouden een 2e casushouder registreren en hierop filteren. o Gebruiker kan een multimediabestand toevoegen aan de melding (rollenbeheer: melding multimediadocumenten) o Gebruiker kan filteren op team bij personen o Beheerder kan aantal tekens bij plannotitie zelf instellen (algemene instellingen) o Tekst automatisch gegenereerde taken naar tegenwoordige tijd o Mogelijkheid aanmelding, vraagverheldering, plan en productbestelling read-only te kunnen raadplegen bij een inactief dossier/inactieve aanmelding o Bij het opslaan van een aanmelding een duidelijkere melding welke verplichte velden in de aanmelding ik nog moet invullen o Koppelen producten aan team i.p.v. producteigenaar. Elke gebruiker in dat team is dan automatisch producteigenaar van dat product. o Als gebruiker in het plan direct kunnen terugzien hoeveel definitieve metingen er reeds zijn gemaakt. • Koppeling Suite4Jeugd, koppeling melding met externe website, webservice voorzieningen (vervanging import).

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

15-8-2016

Start test

14-11-2016

Start distributie

5-12-2016
WIZportaal versie 2.9 Einde ondersteuning 15-8-2016

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 35 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Sudwest Fryslan, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In WIZportaal versie 2.9 realiseren wij onder andere een nieuwe lay-out voor het integrale plan in pdf, en de koppeling met de Suite voor Jeugdzorg op basis van iJw. Tevens voeren wij onderstaande wijzigingen door: Zoeken: Bij personen resultaten tonen op achternaam, voornaam, voorvoegsel Zoeken: Sortering meldingen - Instelbaar maken op zoekscherm Zoeken: Filteroptie voor het veld werksoort Meldingen: In de referentielijst “type afhandeling” meerdere waardes beschikbaar die de melding doorzetten Meldingen: Meldingen koppelen aan aanmeldingen Meldingen: Bij de aanmelding meer details van de melding bekijken Meldingen: Monitoringstermijn bij een melding vastleggen Meldingen: Meldingen rood worden weergegeven bij lege of verlopen doorlooptijden Meldingen: Meldingen filteren op datum einde doorlooptijd Views: Applicatie Opties nullable maken Plan: Alleen de soorten producten waar producten voor gekozen kunnen worden tonen Plan: Per doel en per actie een betrokken generalist registreren Plan: Planexport o.b.v. een word template Notities : Per notitie kunnen aangeven wat de notitiesoort is CORV: Extra validaties toevoegen CORV: Het veld huisletter ontbreekt bij Nederlands adres BRP: Brp ontvangerapplicatie inrichting aanpassen Personen: Inactieve generalist wordt niet correct getoond in edit mode Algemeen: Error melding bij niet geldige datum Algemeen: Performance persoon detailscherm en huishouden detailscherm verbeterd Bestellingen: De monitoringstermijn bij een productbestelling vastleggen Bestellingen: Productbestellingen filteren op datum einde doorlooptijd Bestellingen: Productbestellingen rood weergegeven als de termijn verstreken is

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-6-2016

Start test

11-7-2016

Start distributie

15-8-2016
WIZportaal versie 2.8 Einde ondersteuning 1-6-2016

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 30 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Sudwest Fryslan, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In WIZportaal versie 2.8 realiseren wij de koppeling met de lokale basisregistraties van Centric en Pink (voor Centric is deze brp-afnemerindicatie inmiddels reeds getoetst). De CORV-koppeling zal een ondersteuningsupdate naar versie 1.0 hebben. Tevens is in 2.8 gepland de zaakkoppeling (productbestelling als zaak met gekoppelde documenten). Voorts verbeterde zoekfunctionaliteit door de inbouw van een dedicated zoekserver Elasticsearch.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-4-2016

Start test

16-5-2016

Start distributie

1-6-2016
WIZportaal 2.7 Einde ondersteuning 1-4-2016

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 30 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Sudwest Fryslan, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 2.7 hebben wij bijvoorbeeld de configuratie van WIZportaal uitgebreid met een extra pagina waarin het berichtenverkeer tussen WIZportaal en andere applicaties inzichtelijk is. Wij hebben verbeteringen doorgevoerd bij productbestellingen en bij het afsluiten van dossiers. Tevens zijn performanceverbeteringen doorgevoerd bij de import van bestanden en bij het bijwerken van autorisaties. Verder zijn er diverse kleine wijzigingen, verbeteringen en wensen van klanten doorgevoerd, zoals het kunnen meenemen van de aanmelding op de export van het plan en het kunnen exporteren van de vraagverheldering in pdf- of word-formaat.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-2-2016

Start test

15-3-2016

Start distributie

1-4-2016
WIZportaal 2.1 t/m 2.6 Einde ondersteuning 20-12-2015

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 30 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Sudwest Fryslan, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 2.0 hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf als beheerder nieuwe velden aan te maken (zero coding), zodat u maximale flexibiliteit heeft in de inrichting van WIZportaal. Verder hebben wij een groot aantal functionele uitbreidingen gerealiseerd zoals vraagverheldering, nog meer flexibiliteit bij de inrichting van het plan op basis van meetinstrumenten zoals ZRM en uitbreidingen van mogelijkheden voor de vastlegging van het huishouden.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-11-2015

Start test

15-12-2015

Start distributie

20-12-2015
WIZportaal 2.0 Einde ondersteuning 15-10-2015

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 30 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Sudwest Fryslan, Nijmegen en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 2.0 hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf als beheerder nieuwe velden aan te maken (zero coding), zodat u maximale flexibiliteit heeft in de inrichting van WIZportaal. Verder hebben wij een groot aantal functionele uitbreidingen gerealiseerd zoals vraagverheldering, nog meer flexibiliteit bij de inrichting van het plan op basis van meetinstrumenten zoals ZRM en uitbreidingen van mogelijkheden voor de vastlegging van het huishouden.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-9-2015

Start test

1-10-2015

Start distributie

15-10-2015
WIZportaal 1.19 Einde ondersteuning 2-6-2015

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 1.19 bieden wij onder andere een uitbreiding van de Producten & Arrangementen module, het iWMO en iJW berichtenverkeer en uitgebreidere mogelijkheden voor aanmelding & signalering.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

2-2-2015

Start test

9-2-2015

Start distributie

2-6-2015
Versie 1.16 Einde ondersteuning 31-5-2015

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 1.8 bieden wij onder andere een uitbreiding van de Producten & Arrangementen module, het iWMO en iJW berichtenverkeer en uitgebreidere mogelijkheden voor aanmelding & signalering.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

6-4-2015

Start test

4-5-2015

Start distributie

31-5-2015
WIZportaal 1.15 Einde ondersteuning 2-3-2015

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 1.8 bieden wij onder andere een uitbreiding van de Producten & Arrangementen module, het iWMO en iJW berichtenverkeer en uitgebreidere mogelijkheden voor aanmelding & signalering.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

2-2-2015

Start test

9-2-2015

Start distributie

2-3-2015
WIZportaal 1.09 Einde ondersteuning 31-12-2014

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 1.8 bieden wij onder andere een uitbreiding van de Producten & Arrangementen module, het iWMO en iJW berichtenverkeer en uitgebreidere mogelijkheden voor aanmelding & signalering.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

13-10-2014

Start test

20-10-2014

Start distributie

31-12-2014
WIZportaal 1.08 Einde ondersteuning 17-11-2014

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 1.8 bieden wij onder andere de aansluiting op CORV berichten en de koppeling met zaaksystemen op basis van de Zaak-DMS standaard.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

22-9-2014

Start test

30-9-2014

Start distributie

17-11-2014
WIZportaal 1.07 Einde ondersteuning 10-10-2014

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties. In versie 1.7 bieden wij onder andere geïntegreerde managementinformatie, een uitbreiding op de Producten & Arrangementen module en diverse uitbreidingen op het gebied van gebruikersbeheer/

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-9-2014

Start test

9-9-2014

Start distributie

10-10-2014
WIZportaal 1.02 Einde ondersteuning 28-2-2013

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-1-2013

Start test

31-1-2013

Start distributie

28-2-2013
WIZportaal 1.01 Einde ondersteuning 31-10-2012

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

31-7-2012

Start test

9-9-2012

Start distributie

31-10-2012
WIZportaal 1.0 Einde ondersteuning 31-10-2012

Toelichting versie

De applicatie voor de decentralisaties en sociale wijkteams De integrale aanpak van de decentralisaties vraagt om een andere manier van werken, die ook andere eisen stelt aan de automatisering. Solviteers heeft hiervoor in samenwerking met gemeenten en sociale wijkteams WIZportaal ontwikkeld. WIZportaal legt de verbinding tussen alle betrokken partijen binnen het domein van werk, inkomen en zorg. De professional heeft in WIZportaal een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen in het sociaal domein. WIZportaal heeft een geïntegreerd plan dat gebaseerd kan worden op de ZRM of op elk ander voorkomend instrument. Vanuit het grafisch dashboard wordt door de professional de voortgang van het plan bewaakt. Door middel van notities en het koppelen van externe documenten wordt per burger en/of per huishouden één centraal dossier gevormd. WIZportaal is bovendien webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Bewezen oplossing WIZportaal wordt al sinds 2012 in de praktijk ingezet door gemeenten, sociale wijkteams en hun ketenpartners. Momenteel werken reeds 10 gemeenten met WIZportaal, waaronder Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein en Lelystad. Binnen deze gemeenten werken al honderden professionals dagelijks met WIZportaal aan de keukentafel. WIZportaal is een beproefde oplossing die zijn sporen in de praktijk al ruimschoots heeft verdiend. Direct inzetbaar, klaar voor de toekomst WIZportaal is uitstekend geschikt voor de inzet in pilots. Binnen enkele weken kan ook de pilot in uw gemeente ondersteund worden met WIZportaal, tegen lage kosten en aantrekkelijke voorwaarden. En u kiest dan niet alleen voor een applicatie voor de korte termijn, maar ook voor een oplossing die met u mee groeit. Wij ontwikkelen WIZportaal intensief door aan de hand van de input van onze klanten, landelijke publicaties (waaronder het VISD-rapport) en vanuit onze eigen visie op de decentralisaties.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

31-7-2012

Start test

9-9-2012

Start distributie

31-10-2012
WIZ-Werkgever In gebruik 1-7-2012

Toelichting versie

oor een optimale werkgeversbenadering Door bezuinigingen moet u met minder middelen meer mensen begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Daarom is juist nu de samenwerking met werkgevers cruciaal voor gemeenten. Het WIZportaal Werkgever van Solviteers ondersteunt u optimaal in deze belangrijke samenwerking. Wat biedt u werkgevers met WIZportaal Werkgever U geeft werkgevers in uw regio online inzage in (een deel van) uw cliëntenbestand De werkgever kan eenvoudig zoeken in het cliëntenbestand Werkgevers kunnen cliënten direct uitnodigen voor een gesprek U bepaalt zelf precies welke informatie van uw cliënten u deelt met werkgevers De gegevens van cliënten kunnen geanonimiseerd worden weergegeven Het WIZportaal is een volledig nieuwe, webbased applicatie, altijd en overal beschikbaar Eenvoudig in gebruik en laagdrempelig Welke voordelen biedt WIZportaal Werkgever u? Betere service naar werkgever Hogere uitstroom van cliënten Betere samenwerking met werkgevers Grotere zelfredzaamheid van uw cliënten Efficiënte werkgeversbenadering Samenwerking werkgevers & ketenpartners De gemeente gaat steeds meer de centrale regierol vervullen in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen binnen de samenleving. Deze rol vergt een andere manier van werken waarbij intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen in de keten centraal staat. Dit stelt ook andere eisen aan de automatisering. Solviteers ontwikkelt instrumenten die alle betrokken partijen hierin optimaal ondersteunen en met elkaar verbinden. Moderne, nieuwe softwareoplossingen die op eenvoudige wijze interactie mogelijk maken tussen cliënt, consulent en ketenpartners. Instrumenten die de zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren en op het juiste moment in contact brengen met de juiste interventies.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

2-1-2012

Start test

11-4-2012

Start distributie

1-7-2012
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (29)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent0 gemeenten
Agressieregistratie-component0 gemeenten
Beveiliging- en privacycomponent0 gemeenten
Cocreatiecomponent2 gemeenten
Data-back-up-en-herstel-component0 gemeenten
Data-laad-en-transformatiecomponent0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent1 gemeente
Documentcreatiecomponent0 gemeenten
Documentregistratiecomponent2 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent0 gemeenten
Gebruikersbeheercomponent0 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent0 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent0 gemeenten
Helpdeskcomponent0 gemeenten
Jeugdzorgcomponent7 gemeenten
JUBES-component (voorheen CORV)10 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent1 gemeente
Managementinformatiecomponent2 gemeenten
Media-behandelingcomponent0 gemeenten
Mijngemeentecomponent0 gemeenten
Netwerkbeheercomponent0 gemeenten
Producten-en-dienstencataloguscomponent1 gemeente
Regiecomponent24 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent1 gemeente
Samenwerkingscomponent1 gemeente
Servicebuscomponent0 gemeenten
Verwerkingenloggingcomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent2 gemeenten
WMO-component5 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten
Zaaktypecataloguscomponent0 gemeenten
Zelfdiagnosecomponent3 gemeenten
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent1 gemeente

Details pakketversie: WIZportaal WIZportaal versie 3.3 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 58 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Documenten API-standaard v1.x
Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Afsprakenbeheercomponent

Cocreatiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Ketenpartner-portaalcomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Samenwerkingscomponent

WMO-component

Zelfdiagnosecomponent

Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
iEb voor gemeenten actueel
WMO-component
iJw voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent
iPgb voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten actueel
WMO-component
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
StUF Jeugdzorg (actueel)
JUBES-component (voorheen CORV)
Compliancy niet aangetoond
Zaak- en documentservices 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
Zaak- en documentservices 1.1
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Betalen en invorderen services 1.0
WMO-component
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Samenwerkende Catalogi 4.0
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
StUF ZKN 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent

Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent
Compliancy niet aangetoond
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent
Compliancy niet aangetoond

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Afsprakenbeheercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Norm beveiligingsassessment DigiD 2016

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Afsprakenbeheercomponent
Beheren van afspraken
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken
- Genereren van berichten mbt afspraken
Afsprakenbeheercomponent
Maken van afspraken
Cocreatiecomponent
Ondersteunen van burgerparticipatie
- Input vragen voor beleid
- Ondersteunen van burgerinitiatieven
- Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
Documentregistratiecomponent
Registreren en delen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers
- Versiebeheer van documenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
JUBES-component (voorheen CORV)
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Ketenpartner-portaalcomponent
Aanleveren van informatie
- Aanleveren van statistische informatie
- Aanleveren van verantwoordingsinformatie
- Aanleveren van zaakinformatie
- Authenticeren ketenpartner
Ketenpartner-portaalcomponent
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Beheren van producten en diensten
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geleiden van klanten
- Beantwoorden van zoekvragen
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Publiceren gemeentelijke producten en diensten
- Vertalen behoefte naar productvraag
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Beheren van arbeidsbemiddeling
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Zelfdiagnosecomponent
Ondersteunen van zelfdiagnose
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server