WebIS Digitale Balie

BakerWare

De Digitale Balie is het portaal voor burgers op internet dat belastingplichtigen in staat stelt om zelf gegevens over de ontvangen aanslagen in te zien of bijvoorbeeld de taxatieverslagen te bekijken. Maar men kan ook zelf de hondenbelasting aan- of afmelden of bezwaarschriften op aanslagen indienen. Inloggen gebeurt voor burgers via DigiD. De Digitale Balie verwerkt wijzigingen direct in uw backoffice systeem. Uiteraard wordt rekening gehouden met de laatste beveiligingstechnieken. De Digitale Balie wordt afgestemd op bestaande procedures binnen uw organisatie. Elke dienst die u digitaal wenst aan te bieden integreert BakerWare in haar Digitale Balie. Eenvoudig en makkelijk, waardoor u enorme efficiencyslagen kunt maken.

Pakketversie Status Start distributie
2.0.35 In gebruik 1-3-2017

Toelichting versie

Deze versie zal o.a. de mogelijkheid bevatten om te koppelen met DigiD op basis van het SAML 2.0 koppelvlak.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2016

Start test

1-7-2016

Start distributie

1-3-2017
2.0.29 In gebruik 1-1-2016

Toelichting versie

Dit is de laatste stabiele versie waarop een penetratietest is uitgevoerd in een SaaS-omgeving. Onder andere op grond van het positieve resultaat hiervan heeft een onafhankelijke audit partij BakerWare BV een TPM verstrekt.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-6-2015

Start test

1-12-2015

Start distributie

1-1-2016
2.0.19 In gebruik 1-1-2015

Toelichting versie

Versie 2.0.19 van de WebIs Digitale Balie is de stabiele versie die aan een uitgebreide pentest is onderworpen. Deze versie is ontwikkeld om bestand te zijn tegen de modernste digitale bedreigingen.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2015

Start test

1-1-2015

Start distributie

1-1-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (29)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Baliecomponent27 gemeenten
Mijngemeentecomponent19 gemeenten

Details pakketversie: WebIS Digitale Balie 2.0.35 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 17 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Mijngemeentecomponent
Besluiten API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Mijngemeentecomponent
Documenten API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2019
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2020
Mijngemeentecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Mijngemeentecomponent
Zaken API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Mijngemeentecomponent
PDOK services (actueel)
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Mijngemeentecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Mijngemeentecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
OWMS 4.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
IPMV 4.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Baliecomponent

Mijngemeentecomponent
StUF BG 3.10
Baliecomponent

Mijngemeentecomponent
StUF ZKN 3.10
Mijngemeentecomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
DigiD CGI koppelvlak (actueel)
Digitoegankelijk versie 1.1.2
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Norm beveiligingsassessment DigiD 2015
Compliancy niet aangetoond
StUF EF 3.15

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Baliecomponent
Publieksdiensten-functionaliteit voor gemeente
- Afhandelen van schade
- Beheren onroerende zaakgegevens
- Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen
- Beheren van BW- en APV-vergunningen
- Beheren van ingediende ideeën
- Beheren van klachten en meldingen
- Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP)
- Beheren van subsidies
- Beheren van winkels, markt en straathandel
- Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten
- Ondersteunen van baliedienstverlening
- Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
- Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie
- Ondersteunen van belastingheffing
- Ondersteunen van burgerlijke stand diensten
- Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
- Ondersteunen van city marketing
- Ondersteunen van documenten verstrekking
- Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
- Ondersteunen van kwijtschelding
- Ondersteunen van Nederlanderschap diensten
- Ondersteunen van verkiezingen
- Ondersteunen van waardering
- Uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk
Mijngemeentecomponent
Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers
- Aanvragen van producten en diensten
- Afrekenen van producten en diensten
- Beschikbaarstellen van informatieobjecten
- Geleiden van klanten
- Klanttevredenheidsmeting en analyse
- Maken van afspraken
- Ondersteunen van burgerparticipatie
- Publiceren gemeentelijke producten en diensten
- Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
- Tonen van (web)content

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise