VRiS E-Loket

xxllnc

Het E-Loket van TOG is een digitaal loket waarmee burgers en bedrijven de volgende zaken zelf kunnen regelen zoals het raadplegen van voormeldingen, raadplegen van taxatieverslagen, raadplegen van aanslagen, indienen van bezwaarschriften, raadplegen van financiële overzichten, raadplegen van de zaakstatus,tonen van een OZB-berekening, aanvragen/wijzigen/intrekken van machtigingen, aanvragen van betalingsregelingen, aanvragen van kwijtschelding, aan- en afmelden van honden, beheren van containers en raadplegen van afvalledigingoverzichten.

Pakketversie Status Start distributie
Productie versie In gebruik 27-5-2021

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

27-5-2021
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (23)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Webcontentpublicatie- en beheercomponent23 gemeenten

Details pakketversie: VRiS E-Loket Productie versie - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
ODF 1.2
Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
OWMS 4.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF ZKN 3.10
Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
DigiD CGI koppelvlak (actueel)
Digitoegankelijk versie 1.1.2
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Checklist berichtenbox.pdf
MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak 1.1
Norm beveiligingsassessment DigiD 2016

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)