Suite4Sociale Regie

Centric

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor regievoering en de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij onderdeel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Pakketversie Status Start distributie
Centric Sociale Regie SaaS In gebruik 1-10-2022

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende oplossingen van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten. • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-8-2022

Start test

1-9-2022

Start distributie

1-10-2022
Release 22.3 Einde ondersteuning 1-7-2022

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-4-2022

Start test

1-6-2022

Start distributie

1-7-2022
Release 22.2 Einde ondersteuning 5-5-2022

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

17-2-2022

Start test

31-3-2022

Start distributie

5-5-2022
Release 22.1 Einde ondersteuning 17-2-2022

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

2-9-2021

Start test

23-12-2021

Start distributie

17-2-2022
Release 21.4 Einde ondersteuning 2-9-2021

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

10-5-2021

Start test

5-8-2021

Start distributie

2-9-2021
Release 21.3 Einde ondersteuning 10-6-2021

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-1-2021

Start test

13-5-2021

Start distributie

10-6-2021
Release 21.1 Einde ondersteuning 1-1-2021

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

10-10-2020

Start test

10-12-2020

Start distributie

1-1-2021
Release 20.4 Einde ondersteuning 8-10-2020

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

17-7-2020

Start test

3-9-2020

Start distributie

8-10-2020
Release 20.3 Einde ondersteuning 16-7-2020

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

23-3-2020

Start test

12-6-2020

Start distributie

16-7-2020
Release 20.1 Einde ondersteuning 20-2-2020

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP/GBA-V ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast. • Module Meetinstrumenten: het zelf kunnen samenstellen van meetinstrumenten vergelijkbaar met de ZRM. • Module Lirik: het digitaal kunnen vastleggen en verwerken van het Licht Instrument Risico Taxatie Kindveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-11-2019

Start test

23-12-2019

Start distributie

20-2-2020
Release 26 Teruggetrokken 19-2-2020

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

1-11-2019

Start test

23-12-2019

Start distributie

19-2-2020
Release 25 Einde ondersteuning 4-11-2019

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

23-5-2019

Start test

1-8-2019

Start distributie

4-11-2019
Release 24 Einde ondersteuning 15-8-2019

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

23-5-2019

Start test

1-8-2019

Start distributie

15-8-2019
Release 23 Einde ondersteuning 23-5-2019

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

7-3-2019

Start test

1-5-2019

Start distributie

23-5-2019
Release 22 Einde ondersteuning 7-3-2019

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-11-2018

Start test

1-2-2018

Start distributie

7-3-2019
Release 21 Einde ondersteuning 22-11-2018

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

25-7-2018

Start test

25-10-2018

Start distributie

22-11-2018
Release 20 Einde ondersteuning 21-9-2018

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

21-5-2018

Start test

21-8-2018

Start distributie

21-9-2018
Release 19 Einde ondersteuning 8-6-2018

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

23-12-2017

Start test

4-5-2018

Start distributie

8-6-2018
Release 18 Einde ondersteuning 9-3-2018

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

23-12-2017

Start test

21-2-2018

Start distributie

9-3-2018
Release 17 Einde ondersteuning 22-12-2017

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

8-9-2017

Start test

13-11-2017

Start distributie

22-12-2017
Release 16 Einde ondersteuning 11-9-2017

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

23-5-2017

Start test

21-8-2017

Start distributie

11-9-2017
Release 15 Einde ondersteuning 1-6-2017

Toelichting versie

Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams. Deze Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen voor burger en professional; van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De verschillende applicaties van de Suite4Sociale Regie kunt u zowel zelfstandig als geïntegreerd inzetten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing. De Suite4Sociale Regie is een SAAS applicatie die volledig in de cloud draait. De applicatie ondersteunt de processen en informatievoorziening van de integrale toegang met: • Key2Signalen: de registratie en opvolging van contacten, meldingen en signalen • Key2Klantbeeld: een integraal klantbeeld dat een beeld geeft van de actuele situatie • Key2Zelfredzaamheid: Hier heeft u de mogelijkheid, om de mate van de zelfredzaamheid per leefgebied van de cliënt in kaart te brengen. • Key2Participatieladder: Met de participatieladder kunt u de persoonlijke groei en de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. • Koppelingen met backoffice-applicaties zoals Key2Jongerenmonitor en de Suites voor het Sociaal Domein om bij enkelvoudige vragen direct een proces te starten • Brongegevens van de cliënt kunt u direct uit de BRP ophalen Daarnaast ondersteunt de Suite4Sociale Regie de regierol van de professional bij complexe of meervoudige situaties met: • Key2Ketensamenwerking: één dossier waarin alle gegevens over de samenwerking zijn vastgelegd; doelen, acties, plan en betrokkenen. Met de module ’Mijn team’ heeft de professional alle informatie over het team waar hij of zij deel van uit maakt. • Module Mijn Regie: het online delen van het dossier met de burger • Module Producten: In de product- en dienstencatalogus legt u de producten en diensten van de gemeente, haar ketenpartners en bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties vast.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-4-2017

Start test

1-5-2017

Start distributie

1-6-2017
Release 14 Einde ondersteuning 21-3-2017

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

21-1-2017

Start test

21-2-2017

Start distributie

21-3-2017
Release 13 Einde ondersteuning 9-1-2017

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

24-10-2016

Start test

10-12-2016

Start distributie

9-1-2017
Release 12 Einde ondersteuning 3-10-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

24-2-2016

Start test

25-5-2016

Start distributie

3-10-2016
Release 11 Einde ondersteuning 30-6-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

24-2-2016

Start test

25-5-2016

Start distributie

30-6-2016
Release 10 Einde ondersteuning 30-3-2016

Toelichting versie

Deze release bevat nieuwe functionalteiten in het kader van het vastleggen van een WMO advies, delen van informative met de backoffice, document creatie en veel meer. Wilt u meer weten vraag dan naar onze release notes van deze versie of de productinformatie.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

25-11-2015

Start test

7-3-2016

Start distributie

30-3-2016
Release 9 Einde ondersteuning 6-1-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

26-11-2015

Start test

7-12-2015

Start distributie

6-1-2016
Release 8 Einde ondersteuning 7-10-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

27-8-2015

Start test

7-9-2015

Start distributie

7-10-2015
Release 7 Einde ondersteuning 8-7-2015

Toelichting versie

Informatie over de inhoud van release 7 vindt u in de productinformatie en de roadmap van de volgende releases. De documentatie kunt u opvragen via info.pss@centric.eu

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

25-2-2015

Start test

3-6-2015

Start distributie

8-7-2015
Release 6 Einde ondersteuning 8-4-2015

Toelichting versie

Informatie over de inhoud van release 6 vindt u in de productinformatie en de roadmap van de volgende releases. De documentatie kunt u opvragen via info.pss@centric.eu

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-12-2014

Start test

11-3-2015

Start distributie

8-4-2015
Release 5 Einde ondersteuning 10-12-2014

Toelichting versie

Informatie over de inhoud van release 5 vindt u in de productinformatie en de roadmap van de volgende releases. De documentatie kunt u opvragen via info.pss@centric.eu

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-9-2014

Start test

26-11-2014

Start distributie

10-12-2014
Release 4 Einde ondersteuning 31-8-2014

Toelichting versie

Informatie over de inhoud van release 4 vindt u in de productinformatie en de roadmap van de volgende releases. De documentatie kunt u opvragen via info.pss@centric.eu

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

5-6-2014

Start test

5-6-2014

Start distributie

31-8-2014
Release 3 Einde ondersteuning 31-5-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

28-2-2014

Start test

28-2-2014

Start distributie

31-5-2014
Release 2 Einde ondersteuning 28-2-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

30-11-2013

Start test

30-11-2013

Start distributie

28-2-2014
Release 1 Einde ondersteuning 30-11-2013

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

31-8-2013

Start test

31-8-2013

Start distributie

30-11-2013
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (48)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Baliecomponent8 gemeenten
Jeugdzorgcomponent12 gemeenten
JUBES-component (voorheen CORV)13 gemeenten
Mijngemeentecomponent4 gemeenten
Producten-en-dienstencataloguscomponent9 gemeenten
Regiecomponent41 gemeenten
WMO-component12 gemeenten
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent8 gemeenten

Details pakketversie: Suite4Sociale Regie Centric Sociale Regie SaaS - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 43 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.1
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Mijngemeentecomponent
Besluiten API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Mijngemeentecomponent
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Baliecomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Regiecomponent

WMO-component

Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
Documenten API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Baliecomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Regiecomponent

WMO-component

Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
iEb voor gemeenten actueel
WMO-component
iJw voor gemeenten 1.0
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.0
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.1
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.2
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent
iPgb voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 1.0
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.0
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.1
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.2
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.3
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
WMO-component
iWmo voor gemeenten actueel
WMO-component
Norm beveiligingsassessment DigiD 2014
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2015
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2016
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2017
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2018
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2019
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2020
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
Mijngemeentecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Mijngemeentecomponent
Regie- en zaakservices 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
StUF Jeugdzorg (actueel)
JUBES-component (voorheen CORV)
StUF Jeugdzorg 0.9.4
JUBES-component (voorheen CORV)
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
Baliecomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Regiecomponent

WMO-component

Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
Baliecomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Regiecomponent

WMO-component

Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
Zaken API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
Betalen en invorderen services 1.0
WMO-component
Documentcreatieservices 1.0
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Mijngemeentecomponent
PDOK services (actueel)
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF EF 2.0
Mijngemeentecomponent
StUF EF 2.04
Mijngemeentecomponent
StUF EF 3.10
Mijngemeentecomponent
StUF EF 3.11
Mijngemeentecomponent
StUF EF 3.12
Mijngemeentecomponent
StUF EF 3.15
Mijngemeentecomponent
Zaak- en documentservices 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
OWMS 4.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
Samenwerkende Catalogi 4.0
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.1
Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.2
Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.3
Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
Mijngemeentecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
IPMV 4.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Baliecomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Baliecomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

WMO-component
StUF ZKN 2.01
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

WMO-component
StUF ZTC 3.10
Producten-en-dienstencataloguscomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 1.0
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.0
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Baliecomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
JUBES-component (voorheen CORV)
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Mijngemeentecomponent
Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
- Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren
- Tonen berichten
- Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf)
- Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger)
- Tonen lopende & afgesloten zaken
- Tonen persoonsgegevens gebruik
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Beheren van producten en diensten
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geleiden van klanten
- Beantwoorden van zoekvragen
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Publiceren gemeentelijke producten en diensten
- Vertalen behoefte naar productvraag
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)