SubsidieVolgSysteem Uitgaand

SubsidieVolgSysteem.nl

Een complete web-based subsidieportal waarin organisaties en particulieren hun aanvragen kunnen doen en historische aanvragen kunnen inzien. De subsidieverlener kan aan de andere kant binnen deze portal aanvragen beoordelen en vervolgens goed- of afkeuren. Middels koppelingen kunnen ook de uiteindelijke uitbetalingen gedaan worden vanuit het subsidiesysteem. Het subsidiesysteem is zo ingedeeld dat na ingebruikneming de gebruiker zelf in staat is bepaalde zaken te muteren of toe te voegen zonder tussenkomst van SVS. Deze aanpassingsmogelijkheden zijn enorm breed: van de website lay-out tot het toevoegen van regelingen of het toevoegen van vaste sjablonen voor bijvoorbeeld een wijzigingsverzoeken, nieuwe aanmelding etc. Vanzelfsprekend kunnen andere systemen (relatief) eenvoudig gekoppeld worden aan het subsidiesysteem om zo het systeem eenvoudig te integreren in uw huidige werkwijze. Vanwege de unieke combinatie van Subsidiekennis en IT is het SVS in staat het subsidieproces aan te passen aan het subsidiesysteem en andersom.

Pakketversie Status Start distributie
SubsidieVolgSysteem Uitgaand 2.0 In gebruik 1-4-2023

Toelichting versie

SVS-UIT is een uniek, webbased subsidievolgsysteem wat aanvragers en behandelaren ondersteunt. Het voorziet in een aanvraag- en behandelingsportaal en is zo ingericht dat het voorziet in optimale doelmatigheid en rechtmatigheid bij het verlenen van subsidies. SVS-uit ondersteunt uw organisatie bij het complete subsidieproces van aanvragen, monitoring tot vaststelling. Het sluit namelijk aan op het standaard subsidieproces in uw organisatie. Daarnaast is het universeel te implementeren voor alle afdelingen en werkt het met een uitgebreide rechten en rollen structuur. Medewerkers kunnen real-time managementinformatie verkrijgen en er zijn koppelmogelijkheden met andere systemen zoals zaak-en financiële systemen, SAP-systemen en autorisatiesystemen zoals DigID en eHerkenning. Tevens worden alle documenten centraal en real-time opgeslagen zodat deze niet verloren gaan en bent u minder kwetsbaar bij uitval van medewerkers.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-6-2022

Start test

1-12-2022

Start distributie

1-4-2023
SubsidieVolgSysteem Uitgaand 1.0 In gebruik 1-1-2021

Toelichting versie

SVS-UIT is een uniek, webbased subsidievolgsysteem wat aanvragers en behandelaren ondersteunt. Het voorziet in een aanvraag- en behandelingsportaal en is zo ingericht dat het voorziet in optimale doelmatigheid en rechtmatigheid bij het verlenen van subsidies. SVS-uit ondersteunt uw organisatie bij het complete subsidieproces van aanvragen, monitoring tot vaststelling. Het sluit namelijk aan op het standaard subsidieproces in uw organisatie. Daarnaast is het universeel te implementeren voor alle afdelingen en werkt het met een uitgebreide rechten en rollen structuur. Medewerkers kunnen real-time managementinformatie verkrijgen en er zijn koppelmogelijkheden met andere systemen zoals zaak-en financiële systemen, SAP-systemen en autorisatiesystemen zoals DigID en eHerkenning. Tevens worden alle documenten centraal en real-time opgeslagen zodat deze niet verloren gaan en bent u minder kwetsbaar bij uitval van medewerkers.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-8-2020

Start test

1-11-2020

Start distributie

1-1-2021
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Documentbeheercomponent0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Subsidiescomponent0 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: SubsidieVolgSysteem Uitgaand SubsidieVolgSysteem Uitgaand 2.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Subsidiescomponent
Documentcreatieservices 1.0
Subsidiescomponent
Documentcreatieservices 1.1
Subsidiescomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Subsidiescomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Subsidiescomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Subsidiescomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Subsidiescomponent
StUF BG 3.10
Subsidiescomponent
StUF ZKN 3.10
Subsidiescomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Autorisaties API-standaard v1.x
Besluiten API-standaard v1.x
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
Geen compliancy-instrument
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Documenten API-standaard v1.x
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
GBA koppelvlak LO GBA 3.10
Gekwalificeerde elektronische handtekening geen
Geen compliancy-instrument
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
SAML 2.0
Zaken API-standaard v1.x

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Subsidiescomponent
Beheren van subsidies
Subsidiescomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)