SubsidieVolgSysteem Uitgaand

SubsidieVolgSysteem.nl

Een complete web-based subsidieportal waarin organisaties en particulieren hun aanvragen kunnen doen en historische aanvragen kunnen inzien. De subsidieverlener kan aan de andere kant binnen deze portal aanvragen beoordelen en vervolgens goed- of afkeuren. Middels koppelingen kunnen ook de uiteindelijke uitbetalingen gedaan worden vanuit het subsidiesysteem. Het subsidiesysteem is zo ingedeeld dat na ingebruikneming de gebruiker zelf in staat is bepaalde zaken te muteren of toe te voegen zonder tussenkomst van SVS. Deze aanpassingsmogelijkheden zijn enorm breed: van de website lay-out tot het toevoegen van regelingen of het toevoegen van vaste sjablonen voor bijvoorbeeld een wijzigingsverzoeken, nieuwe aanmelding etc. Vanzelfsprekend kunnen andere systemen (relatief) eenvoudig gekoppeld worden aan het subsidiesysteem om zo het systeem eenvoudig te integreren in uw huidige werkwijze. Vanwege de unieke combinatie van Subsidiekennis en IT is het SVS in staat het subsidieproces aan te passen aan het subsidiesysteem en andersom.

Pakketversie Status Start distributie
SubsidieVolgSysteem Uitgaand 2.0 In gebruik 1-4-2023

Toelichting versie

SVS-UIT is een uniek, webbased subsidievolgsysteem wat aanvragers en behandelaren ondersteunt. Het voorziet in een aanvraag- en behandelingsportaal en is zo ingericht dat het voorziet in optimale doelmatigheid en rechtmatigheid bij het verlenen van subsidies. SVS-uit ondersteunt uw organisatie bij het complete subsidieproces van aanvragen, monitoring tot vaststelling. Het sluit namelijk aan op het standaard subsidieproces in uw organisatie. Daarnaast is het universeel te implementeren voor alle afdelingen en werkt het met een uitgebreide rechten en rollen structuur. Medewerkers kunnen real-time managementinformatie verkrijgen en er zijn koppelmogelijkheden met andere systemen zoals zaak-en financiële systemen, SAP-systemen en autorisatiesystemen zoals DigID en eHerkenning. Tevens worden alle documenten centraal en real-time opgeslagen zodat deze niet verloren gaan en bent u minder kwetsbaar bij uitval van medewerkers.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-6-2022

Start test

1-12-2022

Start distributie

1-4-2023
SubsidieVolgSysteem Uitgaand 1.0 In gebruik 1-1-2021

Toelichting versie

SVS-UIT is een uniek, webbased subsidievolgsysteem wat aanvragers en behandelaren ondersteunt. Het voorziet in een aanvraag- en behandelingsportaal en is zo ingericht dat het voorziet in optimale doelmatigheid en rechtmatigheid bij het verlenen van subsidies. SVS-uit ondersteunt uw organisatie bij het complete subsidieproces van aanvragen, monitoring tot vaststelling. Het sluit namelijk aan op het standaard subsidieproces in uw organisatie. Daarnaast is het universeel te implementeren voor alle afdelingen en werkt het met een uitgebreide rechten en rollen structuur. Medewerkers kunnen real-time managementinformatie verkrijgen en er zijn koppelmogelijkheden met andere systemen zoals zaak-en financiële systemen, SAP-systemen en autorisatiesystemen zoals DigID en eHerkenning. Tevens worden alle documenten centraal en real-time opgeslagen zodat deze niet verloren gaan en bent u minder kwetsbaar bij uitval van medewerkers.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-8-2020

Start test

1-11-2020

Start distributie

1-1-2021
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Documentbeheercomponent0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Subsidiescomponent0 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: SubsidieVolgSysteem Uitgaand SubsidieVolgSysteem Uitgaand 1.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 17 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Besluiten API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

Subsidiescomponent
Catalogi API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Zaakregistratiecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Zaakregistratiecomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaken API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Zaakregistratiecomponent
Documentcreatieservices 1.0
Subsidiescomponent
Documentcreatieservices 1.1
Subsidiescomponent
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Zaakregistratiecomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Zaakregistratiecomponent
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Documentbeheercomponent

Financieel component

Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
StUF BG 3.10
Documentbeheercomponent

Financieel component

Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
StUF ZKN 3.10
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent

Financieel component
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Norm beveiligingsassessment DigiD 2020

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Subsidiescomponent
Beheren van subsidies
Subsidiescomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Zaakregistratiecomponent
Registreren en delen van zaken
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken
- Automatisch configureren van zaken
- Genereren unieke zaakaanduidingen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)