SubsidieVolgSysteem Inkomend

SubsidieVolgSysteem.nl

Het SubsidieVolgSysteem is een uniek, gebruiksvriendelijke en webbased subsidiemanagement portal, waarmee uw organisatie grip krijgt op het totale proces voor al uw inkomende subsidies. Het SVS geeft een helder beeld van alle aangevraagde, beschikte en lopende subsidies. Managementinformatie over de subsidieresultaten en de mijlpalen in het subsidieproces is op elk gewenst moment beschikbaar. Het SubsidieVolgSysteem kent onder andere de volgende functionaliteiten: • Dashboardfunctie biedt realtime inzicht in de subsidieresultaten; • Registratie van alle programma’s waarvoor aanvragen in ontwikkeling zijn, ingediend, beschikt en afgewezen zijn; • Registratie van projecten en deadlines waarvoor men in de toekomst subsidie wilt aanvragen; • Monitoring van cruciale rapportagemomenten en taken in het subsidieproces via automatische meldingen; • Genereren van managementrapportages over aangevraagde, beschikte en vastgestelde subsidies; • Koppeling van alle relevante documentatie (projectaanvraag, beschikking, tussen- en eindrapportages etc.) zodat deze eenvoudig en snel op te roepen is; • Veilige opslag van alle gegevens.

Pakketversie Status Start distributie
SubsidieVolgSysteem Inkomend 3.0 In gebruik 1-4-2019

Toelichting versie

SubsidieVolgSysteem Inkomend 3.0

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-4-2018

Start test

1-1-2019

Start distributie

1-4-2019
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (2)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Documentbeheercomponent0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Subsidiescomponent2 gemeenten
Tijdregistratiecomponent0 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: SubsidieVolgSysteem Inkomend SubsidieVolgSysteem Inkomend 3.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 17 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Besluiten API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

Subsidiescomponent
Catalogi API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Zaakregistratiecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Zaakregistratiecomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaken API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Zaakregistratiecomponent
Documentcreatieservices 1.0
Subsidiescomponent
Documentcreatieservices 1.1
Subsidiescomponent
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Zaakregistratiecomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Zaakregistratiecomponent
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Documentbeheercomponent

Financieel component

Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
StUF BG 3.10
Documentbeheercomponent

Financieel component

Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
StUF ZKN 3.10
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent

Financieel component
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Documentbeheercomponent

Subsidiescomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Managementinformatiecomponent

Subsidiescomponent
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Subsidiescomponent
Beheren van subsidies
Subsidiescomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Tijdregistratiecomponent
Ondersteunen van tijdregistratie
Zaakregistratiecomponent
Registreren en delen van zaken
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken
- Automatisch configureren van zaken
- Genereren unieke zaakaanduidingen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)