RegieBoxx

Gemboxx

De RegieBoxx biedt een volledige en geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van burgers en hun sociale ontwikkeling. ondersteuning. Dit product ondersteunt alle gemeentelijke processen voor maatschappelijke ondersteuning, scholing, jeugdhulp, kinderopvang, reïntegratie, schuldhulpverlening, subsidies en uitkeringen. De Digitale Deurmat CORV als onderdeel van de module jeugdhulp is reeds in gebruik voor en door meer dan 100 gemeenten. Het RAI (Resident Assessment Instrument) en de wijkscan maken onderdeel uit van de sociale innovatie.

Pakketversie Status Start distributie
2.0 In ontwikkeling 1-6-2016

Toelichting versie

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

1-1-2015

Start test

1-4-2016

Start distributie

1-6-2016
Aries In gebruik 31-10-2014

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

21-5-2014

Start test

30-9-2014

Start distributie

31-10-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (4)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent0 gemeenten
CORV-component1 gemeente
Inkomenscomponent0 gemeenten
Jeugdzorgcomponent0 gemeenten
Leerlingenbeheercomponent0 gemeenten
Leerlingenvervoercomponent0 gemeenten
Regiecomponent3 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent0 gemeenten
WMO-component0 gemeenten

Details pakketversie: RegieBoxx 2.0 - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

1 van 20 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Jeugdzorgcomponent
iWmo voor gemeenten 2.3
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
WMO-component
Regie- en zaakservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Regiecomponent

WMO-component
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
SuwiML berichtstandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Betalen en invorderen services 1.0
Inkomenscomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.0
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Inkomenscomponent
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenvervoercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SuwiML transactiestandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenvervoercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenvervoercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
SGR (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Digikoppeling ebMS 2.0
Digikoppeling WUS 2.0
iJw voor gemeenten 1.0
iJw voor gemeenten 2.0
iWmo voor gemeenten 1.0
iWmo voor gemeenten 2.0
StUF Jeugdzorg (CORV) 0.9.4
20160120-100797-testrapportage-GemCloud.pdf
SuwiML berichtstandaard 02.01
Geen compliancy-instrument
SuwiML transactiestandaard 03.01
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
CORV-component
Inkomenscomponent
Jeugdzorgcomponent
Leerlingenbeheercomponent
Leerlingenvervoercomponent
Regiecomponent
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
WMO-component
Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren van acquisities
- Beheren van arbeidsbemiddeling
- Beheren van bruto c.q. netto verwerking
- Beheren van budgetbeheer
- Beheren van casusregievoering
- Beheren van groepstraject
- Beheren van jeugdzorg
- Beheren van kredietverstrekking
- Beheren van leerlingenadministratie
- Beheren van leerlingenvervoer
- Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van schuldhulpverleningen
- Beheren van sociale werkvoorziening
- Beheren van voorzieningenverstrekkingen
- Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling
- Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
- Ondersteunen van handhaving
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Generieke functionaliteit voor gemeente
- Archiveren van informatieobjecten
- Beheren van afspraken
- Beheren van documenten
- Beheren van e-formulieren
- Beheren van klantcontacten
- Beheren van managementinformatie
- Beheren van processen
- Beheren van producten en diensten
- Beheren van webcontent
- Beheren van zaken
- Digitaal ondertekenen documenten
- Digitaliseren van documenten
- Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten
- Ondersteunen van digitaal samenwerken

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)