PGAx

Ranshuijsen BV

PGAx is het onze privacy proof oplossing voor domein overstijgende en integrale casuïstiek in het (sociale) veiligheidsdomein. De applicatie ondersteunt ca. 40 gemeenten en 22 Zorg- en Veiligheidshuizen en 2 Gemeenschappelijke Regelingen (OGGZ en WvGGZ) bij de inrichting van hun regiefunctie. PGAx brengt samenhang en verbinding aan binnen en tussen domeinen - sociaal, civiel en bestuurs- en strafrechtelijk. PGAx ondersteunt de persoons, fenomeen en gebieds gerichte aanpak. PGAx is ingezet binnen 'ZSM' om selectiviteit en differentiatie vorm te geven en in veiligheidshuizen voor de integrale aanpak van complexe casuïstiek, zoals 'CTER', 'veelplegers', 'High Impact Targets', 'verwarde personen (EPA)', '(risico of overlastg evende) jeugd' en 'huiselijk geweld en kindermishandeling'. PGAx is ingezet voor de ondersteuning van de gemeentelijke regiefunctie bij 'nazorg' (de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving), de integrale aanpak van 'overlastgevende multiprobleem gezinnen' en lokale casuïstiek, '(Beke) jeugdgroepen' en 'jeugdbescherming'. PGAx principes + Domeinoverstijgend - Professionals uit alle betrokken domeinen kunnen de informatie die zij nodig hebben in één applicatie vinden; + Mensvriendelijk - Het systeem moet de professional zodanig ondersteunen dat de benodigde resultaten intuïtief en met een minimum aan inspanning worden bereikt; + Maximaal automatiseren - ‘Automatisering waar het kan, interactie waar het moet’. De inzet van medewerkers moet zich beperken tot situaties waarin menselijke interactie; + Procesflexibiliteit - als processen veranderen of bij beleidswijzigingen moet de applicatie snel en tegen minimale kosten en zonder inbreng van derden aan te passen zijn; + Meetbaar - Meten is weten en door het inzichtelijk maken van de prestaties kan worden gestuurd op optimale efficiëntie en effectiviteit + Organisatieflexibiliteit - netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden veranderen doorlopend. ICT mag dan geen belemmering vormen om deze wijzigingen snel en adequaat door te voeren. + Maximaal digitaliseren - Klantdossiers en -zaken moeten eenvoudig toegankelijk en deelbaar zijn. + Veilig - de applicatie moet te allen tijde voldoen aan de meest actuele eisen die de wet stelt aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens.

Joel Smit
joel@renvl.nl
0104521175
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (1)
Overzicht ondertekende addenda
  1. Groeipact Common Ground

    13-06-2022 13-06-2022

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
PGAx.21x04.2104.0603.2021 In gebruik 3-6-2021

Toelichting versie

Koppeling met Justis t.b.v. Nazorg Nieuwe rapportage module Verbeterde gebruikerservaring GEMMA2

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-5-2021

Start test

31-5-2021

Start distributie

3-6-2021
PGAx.1.0.7358.1911 In gebruik 2-1-2017

Toelichting versie

Koppeling met DPAN t.b.v. Nazorg Koppeling Microsoft Exchange Nieuwe rapportage module Verbeterde gebruikerservaring GEMMA2

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-9-2016

Start test

1-12-2016

Start distributie

2-1-2017
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (11)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

JUBES-component (voorheen CORV)0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Regiecomponent6 gemeenten
Samenwerkingscomponent7 gemeenten

Details pakketversie: PGAx PGAx.1.0.7358.1911 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 7 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent

Regiecomponent

Samenwerkingscomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent

Regiecomponent

Samenwerkingscomponent
Regie- en zaakservices 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
StUF Jeugdzorg (actueel)
JUBES-component (voorheen CORV)
StUF Jeugdzorg 0.9.4
JUBES-component (voorheen CORV)
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent

Regiecomponent

Samenwerkingscomponent
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent

Regiecomponent

Samenwerkingscomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
i-Spiegel exportspecificatie 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
i-Spiegel exportspecificatie 1.2
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
i-Spiegel exportspecificatie 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent
Compliancy niet aangetoond
StUF ZKN 2.01
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
StUF ZKN 3.10
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
JUBES-component (voorheen CORV)
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Regiecomponent
Beheren van casusregievoering
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Regiecomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
Database - Oracle MySQL
Desktop - Linux
Desktop - Mac OS
Desktop - Microsoft Windows
OS - Windows server