PDC (Producten en Diensten Catalogus)

xxllnc

Vanaf 2015 bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe WMO taken rond begeleiding en begeleid wonen en kortdurend verblijf. De zorgverlening besteedt u uit aan externe (zorg)partijen, maar ú houdt de regie op de dienstverlening en bepaalt wie welke zorg krijgt. Hiervoor heeft Lost Lemon een Producten en Diensten Catalogus (PDC) gemaakt. De catalogus kan gekoppeld worden aan de MensCentraal product shop, zodat medewerkers vanuit MensCentraal direct producten of diensten kunnen bestellen. Via het iStandaarden-berichtenverkeer is het mogelijk om alle toewijzingen en declaraties te verwerken, controleren en betalen. Op basis van de door u ingevoerde gegevens kunt u vervolgens managementinformatie uit het systeem halen. Dit helpt u om uw kosten in kaart brengen én uw budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. Uiteindelijk kunt u uw inkoopstrategie voor het volgende jaar aanscherpen om uw budget nog beter uit te nutten.

Product Management
sales@xxllnc.nl
074-2594008
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (1)
Overzicht ondertekende addenda
  1. Groeipact Common Ground

    06-11-2019 06-11-2019

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
productieversie (SAAS) In gebruik 30-6-2014

Toelichting versie

De Producten en Dienstencatalogus is een digitale centrale catalogus waarin gemeenten kunnen vastleggen welke producten/diensten zij hebben ingekocht, welke leveranciers welke producten/diensten leveren én welke contractafspraken er zijn gemaakt met de leveranciers met betrekking tot tarieven, aantallen en doorlooptijden. De catalogus kan vervolgens gekoppeld worden aan de MensCentraal product shop, zodat medewerkers vanuit MensCentraal direct producten of diensten kunnen bestellen. Waarom de Producten en Dienstencatalogus? Het grote voordeel van de catalogus is dat u actief uw voorraad kunt beheren. Elke keer als er een product of dienst wordt besteld in de MensCentraal product shop, wordt uw voorraad opnieuw berekend en geregistreerd in de catalogus. U voorkomt hiermee dat er een product of dienst wordt toegezegd aan een klant, dat er niet meer is. Door één centrale catalogus hoeft u geen informatie uit verschillende systemen aan elkaar te knopen. U brengt uw kosten eenvoudig in kaart en kunt uw budget zo efficiënt mogelijk inzetten. Uiteindelijk kunt u uw inkoopstrategie voor het volgende jaar aanscherpen om uw budget nog beter te benutten. Gebruikt u geen MensCentraal? Maar bent wel geïnteresseerd in de Producten en Dienstencatalogus? De Producten en Dienstencatalogus is een applicatie die u ook zonder MensCentraal kunt gebruiken. U kunt de PDC dan koppelen aan de product shop van uw eigen klantvolgsysteem.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-4-2014

Start test

1-4-2014

Start distributie

30-6-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (6)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Contractbeheercomponent3 gemeenten
CORV-component0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
Inkoopcomponent3 gemeenten
Jeugdzorgcomponent3 gemeenten
Regiecomponent0 gemeenten
WMO-component4 gemeenten
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: PDC (Producten en Diensten Catalogus) productieversie (SAAS) - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 23 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

WMO-component
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Financieel component
iJw voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
Compliancy niet aangetoond
iJw voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
Compliancy niet aangetoond
iWmo voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
iWmo voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
Peppol BIS Billing (actueel)
Financieel component
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Financieel component
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG bevragen API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
UBL-OHNL (actueel)
Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
CORV-component

Contractbeheercomponent

Financieel component

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
CORV-component

Contractbeheercomponent

Financieel component

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
XBRL 2.1
Financieel component
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
GeplandGeen compliancy-instrument
RSGB 2.01
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component

Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
GeplandGeen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
CORV-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)