Parlaeus

Parlaeus

Parlaeus ondersteunt besluitvorming van idee tot e-depot. Door integrale ondersteuning van besluitvorming, verloopt die efficiënter, effectiever en transparanter, omdat alle stakeholders hun bijdrage kunnen leveren aan het proces. Parlaeus is een SAAS oplossing en voorziet ondermeer in: Dossierflow - inclusief mogelijkheden om samen te werken op documenten, fiattering en keurtrajecten. Papierloos vergaderen - met vergaderapp voor iOS, Android en Windows College- en Raadsinformatie inclusief ondersteuning van Raadsleden bij het maken en indinen van moties amendementen in de oplossing, opstellen en indienen van div. type vragen in de oplossing. Webcasting met koppelingen naar AV-managmentsystemen voor automatische generatie van agendapunt en sprekersindexering. Publicatie via de website Koppelingen met tal van Zaak- en DMSystemen alsmede oplossingen voor digitaal ondertekenen, anonimiseren van data, e-Depots etc. etc.

Pakketversie Status Start distributie
Productieversie In gebruik 20-1-2023

Toelichting versie

Parlaeus is een SAAS applicatie en werkt dus niet met versies.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2023

Start test

20-1-2023

Start distributie

20-1-2023
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Parlaeus Productieversie - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Zaak- en documentservices 1.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF ZKN 3.10
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
GeplandGeen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Besluitvormingsproces transparantie
- Politieke data-analyse
- Uitzenden van vergaderingen
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)