NedPlan

Cadac Group

De applicatie NedPlan is gericht op het maken, controleren en beheren van ruimtelijke plannen. Hierbij biedt NedPlan meer dan alleen functionaliteit om aan de wettelijke verplichting rond Ruimtelijke ordening en IMRO te voldoen. De visie van NedGraphics is, dat naast de functionaliteit om te voldoen aan de wet en het publiceren van de bestanden op ruimtelijkeplannen.nl, het belangrijk is dat de plannen ook correct en volledig zijn. NedPlan heeft daarom onder meer een sterke focus op het controleren van ruimtelijke plannen. NedPlan kan in combinatie met verschillende CAD-omgevingen (AutoCAD Map, MicroStation en IGOS) worden gebruikt om ruimtelijke plannen te tekenen. Hierdoor kan de tekenaar gebruik maken van het vertrouwde CAD systeem.

Pakketversie Status Start distributie
3.7 In gebruik 1-6-2023

Toelichting versie

Vanaf heden is NedPlan 3.7.0 beschikbaar. Met NedPlan 3.7.x worden nu de volgende AutoCAD MAP 3D versies ondersteund: -AutoCAD MAP 3D 2021 -AutoCAD MAP 3D 2022 -AutoCAD MAP 3D 2023 -AutoCAD MAP 3D 2024 NedPlan 3.x Conformeert zich aan RO Standaarden 2012. Bestemmingsplannen, Gebiedsgerichte besluiten en Structuurvisies volgens RO Standaarden 2012 en 2008 kunnen opgebouwd, gemuteerd en gecontroleerd worden. Andere relevante plansoorten voor overheden (provincie en Rijk) en bestemmingsplannen volgens IMRO2006 kunnen geraadpleegd worden. -De verschillende ruimtelijke plannen kunnen gepubliceerd worden. Verschillende onderdelen in NedPlan zijn zelf configureerbaar. -Naast een administratief overzicht is er ook een grafisch overzicht met alle aanwezige plannen. -Bij controle van de plannen wordt gebruik gemaakt van een werklijst, waarin fouten en waarschuwingen worden bijgehouden. -Ieder plan heeft een eigen gespecificeerde legenda. -Functionaliteit voor digitaal ondertekenen, zowel voor een lokaal PKI certificaat als met behulp van websigning (Gemnet/Getronics). -Het technisch tekenen van het ruimtelijke plan wordt met een CAD-applicatie gedaan die wordt gestart vanuit NedPlan. -Compatible met Oracle 12c. De volgende databases met charactersets worden ondersteund: WE8ISO8859P1 WE8ISO8859P15 WE8MSWIN1252 UTF8 AL32UTF8 (Oracle express) - Compatible met Windows 10 - Compatible met Windows Server 2016 -Excelsheet generator: met een druk op de knop zie je wat de gemeentelijke publicatievoorraad is op ruimtelijkeplannen.nl, de planvoorraad in de database en de planvoorraad in het manifest. In het kader van data opschonen is dit een handige feature.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2023

Start test

1-3-2023

Start distributie

1-6-2023
3.6 In gebruik 4-5-2022

Toelichting versie

Vanaf heden is NedPlan 3.6.0 beschikbaar. Met NedPlan 3.6.x worden nu de volgende AutoCAD MAP 3D versies ondersteund: -AutoCAD MAP 3D 2020 -AutoCAD MAP 3D 2021 -AutoCAD MAP 3D 2022 -AutoCAD MAP 3D 2023 Tevens is de ondersteuning van NedView Pro verwijderd. NedPlan 3.x Conformeert zich aan RO Standaarden 2012. Bestemmingsplannen, Gebiedsgerichte besluiten en Structuurvisies volgens RO Standaarden 2012 en 2008 kunnen opgebouwd, gemuteerd en gecontroleerd worden. Andere relevante plansoorten voor overheden (provincie en Rijk) en bestemmingsplannen volgens IMRO2006 kunnen geraadpleegd worden. -De verschillende ruimtelijke plannen kunnen gepubliceerd worden. Verschillende onderdelen in NedPlan zijn zelf configureerbaar. -Naast een administratief overzicht is er ook een grafisch overzicht met alle aanwezige plannen. -Bij controle van de plannen wordt gebruik gemaakt van een werklijst, waarin fouten en waarschuwingen worden bijgehouden. -Ieder plan heeft een eigen gespecificeerde legenda. -Functionaliteit voor digitaal ondertekenen, zowel voor een lokaal PKI certificaat als met behulp van websigning (Gemnet/Getronics). -Het technisch tekenen van het ruimtelijke plan wordt met een CAD-applicatie gedaan die wordt gestart vanuit NedPlan. -Compatible met Oracle 12c. De volgende databases met charactersets worden ondersteund: WE8ISO8859P1 WE8ISO8859P15 WE8MSWIN1252 UTF8 AL32UTF8 (Oracle express) - Compatible met Windows 10 - Compatible met Windows Server 2016 -Excelsheet generator: met een druk op de knop zie je wat de gemeentelijke publicatievoorraad is op ruimtelijkeplannen.nl, de planvoorraad in de database en de planvoorraad in het manifest. In het kader van data opschonen is dit een handige feature.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

4-5-2022
3.5 In gebruik 25-11-2020

Toelichting versie

NedPlan 3.5 bevat de volgende functionele verbeteringen: • Archiveren ruimtelijke plannen naar E-depot op basis van TMLO-data standaard • Uitbreiden en verfijnen Excel-sheet generator tbv analyse planvoorraad • Actualiseren CAD-koppelingen in het bijzonder AutoCadMap 2018 (64 bit) en AutoCAD 2019 (64 bit)

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-6-2020

Start test

1-10-2020

Start distributie

25-11-2020
3.4 Einde ondersteuning 1-6-2019

Toelichting versie

NedPlan 3.4 bevat de volgende functionele verbeteringen: • Archiveren ruimtelijke plannen naar E-depot op basis van TMLO-data standaard • Uitbreiden en verfijnen Excel-sheet generator tbv analyse planvoorraad • Actualiseren CAD-koppelingen in het bijzonder AutoCadMap 2018 (64 bit) en AutoCAD 2019 (64 bit)

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-6-2019
3.3 Einde ondersteuning 15-1-2018

Toelichting versie

NedPlan 3.3 bevat de volgende functionele verbeteringen: - Excelsheetgenerator tbv analyse planvoorraad. - Verbeterde kaartmotor - Bijgewerkte CAD Koppelingen

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

15-1-2018
3.2 Einde ondersteuning 1-10-2015

Toelichting versie

NedPlan 3.2 bevat de volgende functionele verbeteringen: - Vernieuwde inferface - Verbeterde performance - Uitbreiding met de module NedPlanTekst (Aanmaken en beheren juridische, objectgerichte planteksten)

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-10-2015
3.1 Einde ondersteuning 1-11-2013

Toelichting versie

NedPlan 3.1 bevat de volgende functionele uitbreidingen: - NedPlan beheer module - Verbetering gebruik plancontouren - Algemene perfomance verbetering

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-11-2013
3.0 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (59)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

WRO-component59 gemeenten

Details pakketversie: NedPlan 3.3 - Status: Einde ondersteuning

Eindproduct standaarden

1 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
WRO-component
RO Standaarden (actueel)
WRO-component
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-standaarden/overzicht-leveranciers-ro-software

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMRO Ruimtelijke Ordening 1.2
WRO-component
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-standaarden/overzicht-leveranciers-ro-software
StUF BG 2.04
WRO-component
StUF BG 3.10
WRO-component

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
WRO-component
Beheren van Wro-plannen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Desktop - Microsoft Windows