NedMagazijn Basis

Cadac Group

Met NedMagazijn biedt Cadac Group een centraal gegevensmagazijn conform de uitgangspunten van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Hierbij omvat NedMagazijn minimaal de basis gegevensset die in het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) is beschreven. Deze gegevensset kan naar wens worden uitgebreid met diverse kerngegevens die applicatie- of afdeling overstijgend worden gebruikt. Voor het ophalen en distribueren van gegevens maakt NedMagazijn gebruik van gestandaardiseerde webservices en het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF). Door gebruik te maken van deze open standaarden kan NedMagazijn eenvoudig worden gekoppeld aan diverse applicaties in zowel de back- als frontoffice. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere GIS viewers en administratieve systemen.

Pakketversie Status Start distributie
4.2 In gebruik 12-10-2022

Toelichting versie

Diverse verbeteringen in functionaliteit, autorisatiemogelijkheden en userinterface: • Het technische datamodel van NedMagazijn Kernregistraties is opnieuw opgebouwd • NedMagazijn is uitgebreid met de NedMagazijn Import module t.b.v. inlezen vanuit PostgreSQL database(s) • NedMagazijn Kernregistraties is uitgebreid om shapefile bestanden rechtstreeks in te kunnen lezen • Laadrooster functionaliteit is uitgebreid om meerdere Laadacties in 1 taak/rooster uit te kunnen voeren • Diverse bugfixes opgelost en logfunctionaliteit verbeterd • Diverse uitbreidingen van NedMagazijn Basis, de RSGB Gegevensmagazijn module van NedMagazijn. Let op: Dit product is End-Of-Life verklaard per 1-1-2025

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2022

Start test

Start distributie

12-10-2022
4.1.3 In gebruik 6-8-2021

Toelichting versie

Vanaf heden is NedMagazijn versie 4.1.3 beschikbaar! Let op: NedMagazijn 4.1.1 is de laatste versie welke werkt met Oracle APEX versie 4/5. Vanaf NedMagazijn 4.1.3 wordt Oracle APEX versie 19 gebruikt en dienen ook NedBrowser en/of NGDW bijgewerkt te worden indien deze in dezelfde database draaien. Ga naar Downloads voor de meest actuele software & documentatie. In deze nieuwe versie zijn grote uitbreidingen doorgevoerd. Enkele van de uitbreidingen zijn hieronder opgesomd: • Multi-klant en multi-tenant implementaties zijn mogelijk gemaakt • Ondersteuning van meerdere coördinatensystemen en SDIR mogelijkheden • Een nieuw menu is toegevoegd waarmee geometrie data beter kan worden beheerd (SDO Metadata en SDO Spatial Indexen) • Export module is uitgebreid met mogelijkheden om data weg te schrijven naar Shape en (Geo)JSON formaat. XML Converteer is derhalve niet meer nodig om data uit NedMagazijn te expoteren naar Shape formaat. De export functie is vanaf nu integraal onderdeel geworden van NedMagazijn beheeromgeving. • Laadrooster functionaliteit is verbeterd • Log functionaliteit is uitgebreid en verbeterd • Diverse uitbreidingen van NedMagazijn Basis, het RSGB gegevensmagazijn van NedGraphics Voor een volledig overzicht van de uitbreidingen en verbeteringen verwijzen wij u graag naar de Release notes die u kunt downloaden via het Download Portaal. Deze uitbreidingen zijn gerealiseerd dankzij de input van de NedMagazijn gebruikers. Daarvoor onze dank! Mocht u ook ideeën hebben voor uitbreidingen van NedMagazijn dan stellen we het zeer op prijs dat u deze met ons deelt. Einde support Vanaf heden wordt NedGeomagazijn 3.2.1 en lager niet langer ondersteund. Voor deze versies worden dus geen bugfixes en verbeteringen meer geleverd. Voor vragen over de werking van de software is ons Helpdesk portaal nog wel beschikbaar. Overstappen Als u wilt overstappen naar NedMagazijn 4.1 en daarbij ondersteuning nodig hebt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw accountmanager of met onze Verkoop Binnendienst via telefoonnummer: + 31 (0) 347-329620 of per e-mail: info@nedgraphics.nl. Wij maken graag een voorstel rekening houdend met uw situatie. Let op: Dit product is End-Of-Life verklaard per 1-1-2025

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

6-8-2021
4.1 In gebruik 27-7-2020

Toelichting versie

Diverse verbeteringen in functionaliteit, autorisatiemogelijkheden en user-interface Let op: Dit product is End-Of-Life verklaard per 1-1-2025

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

27-7-2020
4.0 Einde ondersteuning 1-6-2016

Toelichting versie

Na versie 3.2 zal NedGeomagazijn onderdeel zijn van NedMagazijn (deel Kernregistraties). NedMagazijn 4.0 bevat de volgende functionele verbeteringen: - inhoudelijke controle StUF kennisgevingsberichten – Aansluiting LV’s via Digikoppeling – Migratie laadacties NedGeomagazijn naar NedMagazijn

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-6-2016
1.0 Einde ondersteuning 1-5-2015

Toelichting versie

NedMagazijn 1.0 bevat onder andere de volgende functionaliteiten: - Volledig RSGB/StUF Magazijn (Inclusief geometrie) - Raadplegen middels gestandaardiseerde webservices en StUF vraag/antwoord - Diverse autorisatie- en loggingsmogelijkheden

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-5-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (31)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Beveiliging- en privacycomponent0 gemeenten
Data-laad-en-transformatiecomponent8 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent6 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent28 gemeenten
Geo-gegevens inwincomponent10 gemeenten

Details pakketversie: NedMagazijn Basis 4.1 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 9 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Beveiliging- en privacycomponent

Gegevensmagazijncomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT)
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR)
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Compact 1.0
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 2.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
GBA koppelvlak (actueel)
Gegevensdistributiecomponent
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Gepland
StUF HR 3.00
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF BG 3.10
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
Gegevensmagazijncomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF protocolbindingen 03.01
Gegevensdistributiecomponent
StUF protocolbindingen 03.02
Gegevensdistributiecomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RSGB 2.01
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Gegevensmagazijncomponent
GeplandGeen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Beveiliging- en privacycomponent
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen
Gegevensdistributiecomponent
Distribueren en synchroniseren van gegevens
- Configureren distributieregels
- Configureren van abonnementen
- Configureren van bronnen en afnemers
- Distribueren van gegevens
- Inwinnen van gegevens
- Synchroniseren van gegevens
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Database - Oracle
OS - Windows server