myneva

Myneva

myneva Nederland B.V. is leverancier van het full SaaS-product myneva en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het centraal vastleggen van cliëntinformatie in myneva zorgt voor een efficiënter hulpverleningsproces en inzichtelijke werkstructuur. Myneva bespaart hierdoor de gebruiker tijd en is daadwerkelijk een mentor voor de professional. Met name de participatie van cliënten en derden (ketenpartijen, familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers) in het elektronisch dossier is één van de speerpunten. Myneva voorziet in standaard en speciaal toegesneden cliëntregistratie-software, en biedt tevens ondersteuning voor financiële stromen van onder andere iWMO, iJW, IWLZ, FZ en het toekomstige zorgprestatiemodel. Input en output gaan hand in hand; myneva heeft naast de registratie oplossingen ook een scala aan mogelijkheden voor rapportage waarmee voor elk type gebruiker, intern of extern, resultaten voor handen zijn. Via ons innovatie Cloud Data Warehouse CDW kan iedere gewenste BI oplossing aangesloten worden. En via onze API integreert myneva naadloos in het aanwezige IT landschap. Een ongekende vrijheid in inrichting zorgt voor een groot adaptief vermogen waardoor myneva een toekomstvaste keuze is voor uw organisatie.

Pakketversie Status Start distributie
REGAS Webbased In gebruik 31-10-2011

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2011

Start test

1-6-2011

Start distributie

31-10-2011
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (7)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

CORV-component0 gemeenten
Jeugdzorgcomponent2 gemeenten
Regiecomponent6 gemeenten
Verzamelcomponent2 gemeenten

Details pakketversie: myneva REGAS Webbased - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

2 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Jeugdzorgcomponent
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
160503_Ketentest CORV10_leverancierRegas.pdf
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documentcreatieservices 1.0
Jeugdzorgcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Jeugdzorgcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
CORV-component

Jeugdzorgcomponent
StUF BG 3.10
CORV-component

Jeugdzorgcomponent
StUF ZKN 3.10
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
CORV-component

Jeugdzorgcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
Compliancy niet aangetoond
StUF Jeugdzorg (CORV) 0.9.4
160503_Ketentest CORV10_leverancierRegas.pdf

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
CORV-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)