MiddelenBoxx

Gemboxx

De MiddelenBoxx biedt ondersteuning aan de processen voor middelenbeheer. Dit omvat heffen en innen van belastingen, personeelsbeheer, financiën, contracten, verzekeringen, ICT, havens en veerponten.

Pakketversie Status Start distributie
Cygnus In ontwikkeling 1-8-2016

Toelichting versie

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

1-1-2016

Start test

1-7-2016

Start distributie

1-8-2016
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent0 gemeenten
Accommodatiebeheercomponent0 gemeenten
Belastingencomponent0 gemeenten
BOR-component0 gemeenten
Contractbeheercomponent0 gemeenten
Facilitair reserveer- en uitleencomponent0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
Gemeentelijke eigendommencomponent0 gemeenten
Grondbeheercomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent0 gemeenten
Inningencomponent0 gemeenten
IT-objectencomponent0 gemeenten
Medewerker-registratiecomponent0 gemeenten
Personeelsinformatiecomponent0 gemeenten
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent0 gemeenten
Serviceregistercomponent0 gemeenten
Tijdregistratiecomponent0 gemeenten
WOZ-taxatiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: MiddelenBoxx Cygnus - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

0 van 15 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Accommodatiebeheercomponent

Belastingencomponent

Financieel component

Gemeentelijke eigendommencomponent

Inningencomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Financieel component
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Belastingencomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Belastingencomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Financieel component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Financieel component
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BOR-component
StUF Geo IMGeo 1.2
BOR-component
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
BOR-component
StUF WOZ 03.12
WOZ-taxatiecomponent
StUF WOZ 03.13
WOZ-taxatiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Bevragen 2.0
WOZ-taxatiecomponent
BAG bevragen API-standaard (actueel)
WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
BAG Compact 1.0
WOZ-taxatiecomponent
BAG Extract 2.1
WOZ-taxatiecomponent
BRK bevragen API-standaard (actueel)
Belastingencomponent

Gemeentelijke eigendommencomponent

WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
Belastingencomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Historie bevragen API-standaard (actueel)
Belastingencomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
BOR-component

Belastingencomponent

Grondbeheercomponent

WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Accommodatiebeheercomponent

Belastingencomponent

Gemeentelijke eigendommencomponent

Inningencomponent
Documentcreatieservices 1.1
Accommodatiebeheercomponent

Belastingencomponent

Gemeentelijke eigendommencomponent

Inningencomponent
GWSW.OroX 1.5
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.1
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.2
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.1
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.2
BOR-component
IFC 2x3 TC1
BOR-component
IFC IFC4
BOR-component
iJw voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent
iWmo voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent
iWmo voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent
iWmo voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Belastingencomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Belastingencomponent
StUF BAG 3.10
Belastingencomponent
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Belastingencomponent

Gemeentelijke eigendommencomponent
StUF tax (actueel)
WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
UBL-OHNL (actueel)
Financieel component
WOZ bevragen API-standaard (actueel)
WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SETU 1
Medewerker-registratiecomponent

Personeelsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
BOR-component
IMGeo (BGT) 2.1
BOR-component
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
BOR-component
IMSW (Stedelijk Water) 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Financieel component

Gemeentelijke eigendommencomponent

Grondbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
StUF BG 3.10
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Financieel component

Gemeentelijke eigendommencomponent

Grondbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
StUF ZKN 3.10
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
XBRL 2.1
Financieel component
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Belastingencomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GWSW 1.4.1
BOR-component
GWSW 1.5
BOR-component
GWSW 1.5.1
BOR-component
GWSW 1.5.2
BOR-component
IMBOR 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
NEN 3610:2011 nl
BOR-component
RGBZ 1.0
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Accommodatiebeheercomponent

BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Gemeentelijke eigendommencomponent

Grondbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
BOR-component

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Gemeentelijke eigendommencomponent

Grondbeheercomponent

Inningencomponent

WOZ-taxatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
BRK Levering 1.2.1
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 2.0
Digikoppeling WUS 3.0
Digimelding (actueel)
Geen compliancy-instrument
StUF onderlaag 3.01
StUF WOZ LV koppelvlak 03.12

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang.
Accommodatiebeheercomponent
Beheren van accommodaties
BOR-component
Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van bodem en grondstromen
- Beheren van sonderingen
BOR-component
Beheren van gebouwen (rood)
BOR-component
Beheren van groenvoorzieningen (groen)
BOR-component
Beheren van lucht en geluid
BOR-component
Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer
- Beheren van openbare verlichting
- Maken van beheersplannen wegbeheer
BOR-component
Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Beheren van riolen
- Beheren van waterinstallaties
Belastingencomponent
Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie
Belastingencomponent
Ondersteunen van belastingheffing
Belastingencomponent
Ondersteunen van kwijtschelding
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Facilitair reserveer- en uitleencomponent
Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Gemeentelijke eigendommencomponent
Beheren van gemeentelijke eigendommen
Grondbeheercomponent
Beheren en exploiteren van grond-eigendommen
IT-objectencomponent
Ondersteunen van IT-objectenbeheer
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Inningencomponent
Ondersteunen van innen van vorderingen
Medewerker-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens
Personeelsinformatiecomponent
Ondersteunen van personeelsmanagement
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent
Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking
Serviceregistercomponent
Registreren en delen van servicebeschrijvingen
Tijdregistratiecomponent
Ondersteunen van tijdregistratie
WOZ-taxatiecomponent
Ondersteunen van waardering

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)