LTC

Andes

Met meer dan 4000 actieve gebruikers is LTC doorontwikkeld tot een krachtig nationaal – en internationaal – platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking van activiteiten in de openbare ruimte. Het LTC Platform is opgebouwd uit drie verschillende applicaties: LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen, LTC Meldingen & Vergunningen en LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen. Deze applicaties worden ingezet om verschillende werkprocessen te optimaliseren en automatiseren, en maken gebruik van eenzelfde architectuur. Hierdoor kunnen gegevens tussen de verschillende applicaties eenvoudig en tweezijdig worden uitgewisseld. Dat vergemakkelijkt de regievoering, het combineren van verschillende werkzaamheden, de afstemming met onder andere nutsbedrijven en netbeheerders, en het delen van deze informatie met hulpdiensten, OV-aanbieders of burgers. De informatie kan ook nog eens heel eenvoudig worden uitgewisseld met externe zaak- en financiële systemen.

Dave Doorenbosch
dave.doorenbosch@andes.nl
06-46618083
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (1)
Overzicht ondertekende addenda
  1. Groeipact Common Ground

    00-00-00 00-00-00

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
Integratieservice 1.2 In gebruik 4-10-2018

Toelichting versie

Integratieservice 1.2 is het LTC koppelvlak voor het uitwisselen van gegevens met zaaksystemen en documentservices. LTC Integratieservice 1.2 werkt op de KING standaard voor Zaak- en Documentservices.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

4-10-2018

Start test

4-10-2018

Start distributie

4-10-2018
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (16)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Documentregistratiecomponent16 gemeenten

Details pakketversie: LTC Integratieservice 1.2 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

1 van 3 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documenten API-standaard v1.x
Documentregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Documentregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Documentregistratiecomponent
20181218-Zaakservice consumer-1499147-testrapportage.pdf
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentregistratiecomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Documentregistratiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF ZKN 3.10
Documentregistratiecomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Documentregistratiecomponent
Gedeelde generieke functionaliteit
- Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen
- Distribueren en synchroniseren van gegevens
- Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
- Formatteren en routeren van procesoutput
- Genereren van documenten
- Registreren en delen van basisgegevens
- Registreren en delen van documenten
- Registreren en delen van gegevenssets
- Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
- Registreren en delen van kerngegevens
- Registreren en delen van loggegevens
- Registreren en delen van servicebeschrijvingen
- Registreren en delen van terugmeldingen
- Registreren en delen van zaaktypen
- Registreren en delen van zaken
- Routeren en transformeren van berichten
- Verzamelen en ontsluiten van open data

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)