Leerlingenvervoer.nu

Decos Information Solutions

Compleet set met kennissystemen voor zowel de aanvraag als de besluitvorming van vergoedingen leerlingenvervoer. Inclusief route berekeningen met auto, fiets en openbaar vervoer inclusief kosten en optimale ov-abonnementen. Maakt ook beschikkingen op maat en in vormgeving gemeente.

Pakketversie Status Start distributie
Leerlingenvervoer.nu - Cloud update altijd nieuwste versie In gebruik 1-5-2009

Toelichting versie

Uitgebreide beheertool met selecties per kind, per aanvrager en per adres. Complete afhandeling van gecombineerde aanvragen leerlingenvervoer school en stage, opties voor intrekken/stopzetten beschikking.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2009

Start test

1-5-2009

Start distributie

1-5-2009
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (3)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Baliecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent1 gemeente
Documentcreatiecomponent2 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent2 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent1 gemeente
Kennisbeheercomponent0 gemeenten
Leerlingenvervoercomponent3 gemeenten
WMO-component0 gemeenten
Zelfdiagnosecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Leerlingenvervoer.nu Leerlingenvervoer.nu - Cloud update altijd nieuwste versie - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 40 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Zelfdiagnosecomponent
iWmo voor gemeenten 2.3
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
WMO-component
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Testrapport is afgekeurd

VNG Realisatie controleert van een aantal standaarden de juistheid van de testrapporten die de leverancier ge-upload heeft, danwel de juistheid van de verwijzing naar een URL waarin de compliancy aangetoond wordt.

Zaak- en documentservices 1.1
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
BAG bevragen API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
Betalen en invorderen services 1.0
WMO-component
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Generiek zaakafhandelcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Generiek zaakafhandelcomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Generiek zaakafhandelcomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Baliecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Baliecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Baliecomponent
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Generiek zaakafhandelcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van kennisbeheer
Kennisbeheercomponent
Ontsluiten van kennis
Leerlingenvervoercomponent
Beheren van leerlingenvervoer
WMO-component
Beheren van casusregievoering
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Zelfdiagnosecomponent
Ondersteunen van zelfdiagnose

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)