Key2Klantcontact

Centric

Met het concept Antwoord© werkt u aan de kwaliteit van uw dienstverlening en daardoor begint uw klantcontactcentrum (KCC) nu echt vorm te krijgen. Met als uitgangspunt het jaar 2015 moeten uw KCC-medewerkers aan de slag om zodoende voorbereid te zijn op wat er komen gaat. De fasen van Antwoord© geven richting aan het doorgroeipad en Key2Klantcontact kan als klantcontactsysteem bijdragen aan de ambities die hier bij horen, ongeacht in welke fase uw organisatie zich bevindt. U wilt natuurlijk een mensgericht dienstverlener zijn en de ‘vijf beloften’ van de VNG nakomen. Het KCC gaat gemeentebreed klantcontacten registreren, diverse interne en externe kennisbronnen raadplegen en steeds meer kennis vergaren over/van de andere afdelingen. Doordat Key2Klantcontact uw medewerkers ondersteunt bij de uitdaging van ‘informatie overflow’ kunt u daadwerkelijk in 2015 80% van de vragen direct beantwoorden en met trots uw afdeling een overheidsbreed klantcontactcentrum noemen.

Pakketversie Status Start distributie
3.1 In gebruik 1-7-2016

Toelichting versie

Vanaf versie 3.1 ondersteunt Key2Klantcontact de standaard zaak- en documentservices.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-8-2015

Start test

1-4-2016

Start distributie

1-7-2016
3.0 In gebruik 1-4-2015

Toelichting versie

Vanaf versie 3.0 is Key2Klantcontact gebasseerd op Microsoft Dynamics CRM 2013.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

31-12-2012

Start test

30-6-2014

Start distributie

1-4-2015
2.9 In gebruik

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

2.8 In gebruik

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

2.7 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (18)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Baliecomponent6 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent2 gemeenten
Klantfeedbackcomponent6 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)17 gemeenten

Details pakketversie: Key2Klantcontact 3.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 22 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2018
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2019
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Zaak- en documentservices 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Key2Klantcontact 3.zip
Zaak- en documentservices 1.2
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF BG 3.10
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZKN 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
IPv6 en IPv4 4 en 6
StUF onderlaag 2.04
StUF onderlaag 3.01
StUF protocolbindingen 03.02

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Baliecomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Relatiebeheercomponent (CRM)
Beheren van klantcontacten
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten
- Onderhouden van relaties
- Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van city marketing
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Er zijn geen ondersteunde technologieën ingevoerd