iSWT - Sociale Wijkzorgteams

CoolProfs

CoolProfs heeft snel en op tijd een gebruiksvriendelijk applicatie ontwikkeld voor de leden van de 27 sociale wijkzorgteams, die in gemeente Den Haag actief zijn. Het informatiesysteem Sociale Wijkzorg Team (iSWT) ondersteunt het gehele traject: Van melden, routeren, toewijzen, analyseren, bewaken van de voortgang en afsluiten. Online intervisie is ook mogelijk. Den Haag is de op twee na grootste gemeente van Nederland. Op het gebied van e-dienstverlening aan de burger loopt de gemeente Den Haag voorop in Nederland. CoolProfs is partner in het digitaliseren van hun dienstverlening.

Pakketversie Status Start distributie
1.0 In gebruik 1-4-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-7-2015

Start test

1-1-2016

Start distributie

1-4-2016
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (1)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Data-warehousecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent0 gemeenten
Documentcreatiecomponent0 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent0 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Regiecomponent1 gemeente
Samenwerkingscomponent0 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
WMO-component0 gemeenten
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: iSWT - Sociale Wijkzorgteams 1.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 39 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

WMO-component
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
iWmo voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

WMO-component
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Regiecomponent

WMO-component
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
BAG bevragen API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
Betalen en invorderen services 1.0
WMO-component
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
iJw voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
iWmo voor gemeenten 2.2
StUF RIHa 03.00
StUF RIHa 03.01
Toezicht en handhaving services 1.0

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Data-warehousecomponent
Registreren en delen van gegevenssets
- Delen van gegevenssets
- Inzamelen en transformeren van gegevens
- Opslaan van gegevenssets
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Ketenpartner-portaalcomponent
Aanleveren van informatie
- Aanleveren van statistische informatie
- Aanleveren van verantwoordingsinformatie
- Aanleveren van zaakinformatie
- Authenticeren ketenpartner
Ketenpartner-portaalcomponent
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent
Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
Database - Oracle
OS - Linux en overige open source (server)
OS - Windows server