InkomensAssistent Bijzondere Bijstand

Decos Information Solutions

Compleet doe-het-zelf aanvraagkennissysteem voor aanvragen Bijzondere Bijstand. Kan in 50-90% van de aanvragen automatisch beslissen. Op maat gemaakt voor elke gemeente. Inclusief koppelingen met Digitaal Klantdossier en zaaksystemen en backofficesystemen.

Pakketversie Status Start distributie
Altijd nieuwste versie (Cloud updates) In gebruik 1-10-2015

Toelichting versie

De InkomensAssistent Bijzondere Bijstand maakt het mogelijk om de aanvragen van Bijzondere Bijstand (semi) automatisch af te handelen. Alle relevante vragen komen in dit kennissysteem aan de orde en de bepaald altijd een (advies)beslissing. Door koppeling met het Digitaal KlantDossier zijn veel gegevens vooringevuld of kan het systeem de aanvraag automatisch controleren.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-7-2013

Start test

1-4-2015

Start distributie

1-10-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (1)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Baliecomponent0 gemeenten
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent0 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent0 gemeenten
Inkomenscomponent1 gemeente
Kennisbeheercomponent0 gemeenten
Zelfdiagnosecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: InkomensAssistent Bijzondere Bijstand Altijd nieuwste versie (Cloud updates) - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 28 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Documenten API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Zelfdiagnosecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
SuwiML berichtstandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Autorisaties API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
BAG bevragen API-standaard (actueel)
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Betalen en invorderen services 1.0
Inkomenscomponent
BRK bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Historie bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Inkomenscomponent
Documentcreatieservices 1.1
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Inkomenscomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Baliecomponent

Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
StUF BG 3.10
Baliecomponent

Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
StUF ZKN 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SuwiML transactiestandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
SGR (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Norm beveiligingsassessment DigiD 2017
Norm beveiligingsassessment DigiD 2018

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Baliecomponent
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van budgetbeheer
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Inkomenscomponent
Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van de besluitvorming levensonderhoud
- Beheren van inkomensbeslaglegging derden
- Beheren van leveren inkomensondersteuning
- Beheren van signaleringen en taken
- Beheren van uitvoering instrumenten
- Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van kennisbeheer
Kennisbeheercomponent
Ontsluiten van kennis
Zelfdiagnosecomponent
Ondersteunen van zelfdiagnose

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)