Greenpoint

Greenpoint Advies

Zeer snelle en gebruiksvriendelijke cloudservice voor beheerders in alle BOR disciplines, gekoppeld aan BGT. Beheerinformatie staat op webservers van Greenpoint en wordt online, real-time gedeeld door de geautoriseerde gebruikers uit verschillende organisaties. Toegankelijk 24/7 met alleen een internetbrowser. Realtime gegevensuitwisseling met andere cloudservices als LV-BAG, PDOK, e.a.n. voor aanvullende beheerinformatie. Ontwikkeld met eindgebruikers en gebouwd met open datastructuur.

Pakketversie Status Start distributie
Greenpoint versie 27 In gebruik 14-1-2019

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-3-2018

Start test

1-10-2018

Start distributie

14-1-2019
Greenpoint versie 25 Teruggetrokken 12-6-2017

Toelichting versie

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

10-10-2016

Start test

23-3-2017

Start distributie

12-6-2017
Greenpoint versie 23 Teruggetrokken 28-6-2016

Toelichting versie

Versie op basis van OpenLayers en volledige BGT-uitwisseling volgens StufGeo IMGeo 1.3

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

16-11-2015

Start test

1-2-2016

Start distributie

28-6-2016
Greenpoint versie 22 Teruggetrokken 3-11-2015

Toelichting versie

Versie op basis van OpenLayers en volledige BGT-uitwisseling volgens StufGeo ImGeo

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

1-4-2015

Start test

14-9-2015

Start distributie

3-11-2015
DS 17 Teruggetrokken 12-8-2013

Toelichting versie

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

1-3-2013

Start test

3-6-2013

Start distributie

12-8-2013
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (22)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BGT-beheercomponent1 gemeente
BOR-component21 gemeenten
Gravenbeheercomponent1 gemeente
Klachten- en meldingencomponent1 gemeente
Klantfeedbackcomponent0 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent0 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Greenpoint Greenpoint versie 27 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

3 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
BGT-beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BGT-beheercomponent

BOR-component
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-imgeo-bor
StUF Geo IMGeo 1.2
BGT-beheercomponent

BOR-component
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-imgeo-bor
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
BGT-beheercomponent

BOR-component
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-imgeo-bor
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Meldingen openbare ruimtecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Meldingen openbare ruimtecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Meldingen openbare ruimtecomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Gravenbeheercomponent
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
BOR-component

Gravenbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digimelding (actueel)
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GWSW.OroX 1.5
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.1
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.2
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.1
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.2
BOR-component
IFC 2x3 TC1
BOR-component
IFC IFC4
BOR-component
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Meldingen openbare ruimtecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Meldingen openbare ruimtecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Meldingen openbare ruimtecomponent
Zaak- en documentservices 1.0
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
BOR-component
IMGeo (BGT) 2.1
BGT-beheercomponent

BOR-component
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-imgeo-bor
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
BOR-component
IMSW (Stedelijk Water) 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
StUF BG 3.10
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
StUF ZKN 3.10
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Gegevenscatalogus BGT 1.1.1
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GWSW 1.4.1
BOR-component
GWSW 1.5
BOR-component
GWSW 1.5.1
BOR-component
GWSW 1.5.2
BOR-component
IMBOR 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
NEN 3610:2011 nl
BOR-component
RGBZ 1.0
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gravenbeheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Bevragen 2.0
IPv6 en IPv4 4 en 6
Compliancy niet aangetoond
PDOK services (actueel)
Geen compliancy-instrument
StUF Geo IMGeo (actueel)
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-imgeo-bor

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
BGT-beheercomponent
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
BOR-component
Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van bodem en grondstromen
- Beheren van sonderingen
BOR-component
Beheren van gebouwen (rood)
BOR-component
Beheren van groenvoorzieningen (groen)
BOR-component
Beheren van lucht en geluid
BOR-component
Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer
- Beheren van openbare verlichting
- Maken van beheersplannen wegbeheer
BOR-component
Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Beheren van riolen
- Beheren van waterinstallaties
Gravenbeheercomponent
Beheren van begraafplaatsen
Gravenbeheercomponent
Beheren van grafrechten
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van meldingen openbare ruimte
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)