GO. cms enterprise - formulierenserver

GemeenteOplossingen

Gebruiksvriendelijke eFormulieren dragen bij aan een goede dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij kunnen steeds meer gemeentelijke producten en diensten online bestellen met behulp van eFormulieren. Met de GO. cms enterprise - formulierenserver bouwt en onderhoudt u op eenvoudige wijze eFormulieren; van simpele formulieren tot zeer complexe met beslisbomen en rekenvelden. Kant-en-klaar of op maat? U kunt kiezen voor de kant-en-klare GEMMA eFormulieren of voor de mogelijkheid om zelf formulieren te bouwen en te onderhouden. Of voor een combinatie van eigen en kant-en-klare eFormulieren: we kunnen beide oplossingen in dezelfde SaaS-omgeving leveren. Conform Webrichtlijnen De GO. cms enterprise - formulierenserver maakt gebruik van sjablonen, zodat formulieren automatisch in de huisstijl van uw website worden opgemaakt. De technologie voldoet aan de Webrichtlijnen; toegankelijkheid is dus verzekerd. NAW-prefill Wanneer uw eFormulieren zijn aangesloten op uw GBA/V-voorziening of zaaksysteem, kunt u NAW-velden automatisch voorinvullen als een burger inlogt met DigiD. Wij kunnen uw webformulieren aansluiten op gegevensmagazijnen van alle bekende leveranciers in overheidsland. Verwerking in zaaksysteem Ingevulde GEMMA eFormulieren zijn ingericht op basis van StUF EF. De belangrijkste zaaksystemen erkennen deze standaard en kunnen de ingevulde eFormulieren automatisch inlezen. Bouwt u zelf formulieren conform uw eigen zaaktype-definitie? Dan kunnen wij zorgen dat formuliervelden worden doorgestuurd conform StUF ZKN, zodat u ook maatwerkformulieren automatisch in uw zaaksysteem kunt verwerken.

Pakketversie Status Start distributie
Release 1.18 In gebruik 3-4-2017

Toelichting versie

Gebruiksvriendelijke eFormulieren dragen bij aan een goede dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij kunnen steeds meer gemeentelijke producten en diensten online bestellen met behulp van eFormulieren. Met de GO. cms enterprise - formulierenserver bouwt en onderhoudt u op eenvoudige wijze eFormulieren; van simpele formulieren tot zeer complexe met beslisbomen en rekenvelden. Nieuwe in deze release: 1. Vernieuwde responsive vormgeving * 2. Overzicht gekoppelde formulieren bij formulierblok 3. Standaard tekst verdwijnt na erop te klikken 4. Link naar handleiding in beheeromgeving 5. Meer controle over styling en opmaak van formulieren Verbeterde bestaande functionaliteit 1. Stappen formulier gelijkgetrokken aan stappen in GO. digitale dienstverlening. 2. Performance verbetering 3. Bij mislukte prefill wordt formulier afgebroken 4. Alle foutmeldingen tegelijkertijd bij het invullen van een formulierr 5. Melding met link naar formulier wanneer formulier niet rechtstreeks beschikbaar is

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

3-4-2017

Start test

3-4-2017

Start distributie

3-4-2017
Release 1.16 In gebruik 1-12-2015

Toelichting versie

Gebruiksvriendelijke eFormulieren dragen bij aan een goede dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij kunnen steeds meer gemeentelijke producten en diensten online bestellen met behulp van eFormulieren. Met de GO. cms enterprise - formulierenserver bouwt en onderhoudt u op eenvoudige wijze eFormulieren; van simpele formulieren tot zeer complexe met beslisbomen en rekenvelden. Nieuwe in deze release: 1. Vernieuwde responsive vormgeving * 2. Overzicht gekoppelde formulieren bij formulierblok 3. Standaard tekst verdwijnt na erop te klikken 4. Link naar handleiding in beheeromgeving 5. Meer controle over styling en opmaak van formulieren Verbeterde bestaande functionaliteit 1. Stappen formulier gelijkgetrokken aan stappen in GO. digitale dienstverlening. 2. Performance verbetering 3. Bij mislukte prefill wordt formulier afgebroken 4. Alle foutmeldingen tegelijkertijd bij het invullen van een formulierr 5. Melding met link naar formulier wanneer formulier niet rechtstreeks beschikbaar is

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-4-2015

Start test

1-6-2015

Start distributie

1-12-2015
Release 1.14 Teruggetrokken 1-8-2014

Toelichting versie

Het inzetten van eFormulieren draagt bij aan een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Steeds meer gemeentelijke producten en diensten kunnen online, via een eFormulier, worden aangevraagd. Met de GO| formulierenserver bouwt en onderhoudt u op eenvoudige wijze eFormulieren; van zeer simpele formulieren tot zeer complexe met beslisbomen en rekenvelden. Wij bieden u de keuze uit zowel de kant-en-klare GEMMA eFormulieren als de mogelijkheid om zelf formulieren te bouwen en te onderhouden. Door beide oplossingen in dezelfde SaaS-omgeving te leveren kunt u ook een combinatie kiezen voor een combinatie van maatwerk en standaard eFormulieren. De GO| formulierenserver maakt gebruik van sjablonen, zodat formulieren automatisch in de huisstijl van uw website worden getoond. De technologie voldoet aan de Webrichtlijnen, zodat toegankelijkheid verzekerd is. Door de eFormulieren aan te sluiten op uw GBA/V-voorziening of zaaksysteem, kunnen NAW-velden automatisch vooringevuld worden nadat een burger is ingelogd met DigiD. GemeenteOplossingen kan aansluiten op gegevensmagazijnen van PinkRoccade, Centric, Procura en Vicrea. Ingevulde GEMMA eFormulieren zijn ingericht op basis van StUF EF. De meest gebruikte zaaksystemen erkennen deze standaard en kunnen de ingevulde eFormulieren automatisch inlezen. Bouwt u zelf formulieren conform uw eigen zaaktype-definitie? Dan kunnen wij het formulier 'mappen' conform StUF ZKN, zodat ook maatwerkformulieren automatisch in uw zaaksysteem verwerkt kunnen worden.

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

1-2-2014

Start test

1-6-2014

Start distributie

1-8-2014
Release 1.12 Teruggetrokken 1-1-2014

Toelichting versie

Het inzetten van eFormulieren draagt bij aan een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Steeds meer gemeentelijke producten en diensten kunnen online, via een eFormulier, worden aangevraagd. Met de GO| formulierenserver bouwt en onderhoudt u op eenvoudige wijze eFormulieren; van zeer simpele formulieren tot zeer complexe met beslisbomen en rekenvelden. Wij bieden u de keuze uit zowel de kant-en-klare GEMMA eFormulieren als de mogelijkheid om zelf formulieren te bouwen en te onderhouden. Door beide oplossingen in dezelfde SaaS-omgeving te leveren kunt u ook een combinatie kiezen voor een combinatie van maatwerk en standaard eFormulieren. De GO| formulierenserver maakt gebruik van sjablonen, zodat formulieren automatisch in de huisstijl van uw website worden getoond. De technologie voldoet aan de Webrichtlijnen, zodat toegankelijkheid verzekerd is. Door de eFormulieren aan te sluiten op uw GBA/V-voorziening of zaaksysteem, kunnen NAW-velden automatisch vooringevuld worden nadat een burger is ingelogd met DigiD. GemeenteOplossingen kan aansluiten op gegevensmagazijnen van PinkRoccade, Centric, Procura en Vicrea. Ingevulde GEMMA eFormulieren zijn ingericht op basis van StUF EF. De meest gebruikte zaaksystemen erkennen deze standaard en kunnen de ingevulde eFormulieren automatisch inlezen. Bouwt u zelf formulieren conform uw eigen zaaktype-definitie? Dan kunnen wij het formulier 'mappen' conform StUF ZKN, zodat ook maatwerkformulieren automatisch in uw zaaksysteem verwerkt kunnen worden.

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

23-4-2013

Start test

23-6-2013

Start distributie

1-1-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (2)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent2 gemeenten

Details pakketversie: GO. cms enterprise - formulierenserver Release 1.18 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 25 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Documenten API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF BG 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZKN 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
DigiD CGI koppelvlak (actueel)
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Norm beveiligingsassessment DigiD 2015
Compliancy niet aangetoond
StUF EF 3.12
StUF EF 3.15
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)