Gidso Regie

Topicus

Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein. Hier valt onder: - Het registeren van meldingen (van bijvoorbeeld huisartsen, burgers en frontofficemedewerkers) - Het opstellen van ondersteuningsplannen voor gezinnen of individuele burgers - Het monitoren van de status van het ondersteuningsplan voor regisseurs, wijkcoaches en teamleiders. - Het ontvangen en versturen van alle mogelijke vormen van berichtenverkeer via CORV: Dit berichtenverkeer wordt gekoppeld aan het betreffende dossier - Het ontvangen en versturen van ZorgMail. Dit is een beveiligde manier van e-mailen tussen gemeenten met zorgaanbieders - Het inzetten van maatwerkvoorzieningen (Zorg in Natura) voor de domeinen Jeugd en WMO. De opdrachtverstrekking voor zorgaanbierders loopt via VECOZO middels het iberichtenverkeer (iJw en iWmo).Gidso biedt tevens ondersteuning voor materiële hulpmiddelen en woningaanpassingen. - Diverse koppelingen met backoffice applicaties van de gemeenten. Zie voor meer informatie https://www.gidso.nl/oplossingen/gidso-regie

Pakketversie Status Start distributie
2.85 In ontwikkeling 13-7-2021

Toelichting versie

In Gidso Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in Gidso. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt Gidso de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met Gidso Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt Gidso Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: Gidso Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met Gidso Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Gidso betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Gidso biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiënte manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

31-5-2021

Start test

28-6-2021

Start distributie

13-7-2021
2.84 In ontwikkeling 15-6-2021

Toelichting versie

In Gidso Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in Gidso. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt Gidso de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met Gidso Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt Gidso Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: Gidso Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met Gidso Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Gidso betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Gidso biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiënte manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

10-5-2021

Start test

31-5-2021

Start distributie

15-6-2021
2.83 In gebruik 1-6-2021

Toelichting versie

In Gidso Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in Gidso. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt Gidso de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met Gidso Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt Gidso Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: Gidso Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met Gidso Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Gidso betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Gidso biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiënte manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

19-4-2021

Start test

17-5-2021

Start distributie

1-6-2021
2.47 Einde ondersteuning 26-3-2019

Toelichting versie

In Gidso Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in Gidso. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt Gidso de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met Gidso Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt Gidso Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: Gidso Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met Gidso Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Gidso betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Gidso biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiënte manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-3-2019

Start test

11-3-2019

Start distributie

26-3-2019
2.27 Einde ondersteuning 5-12-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

10-10-2017

Start test

20-11-2017

Start distributie

5-12-2017
2.26 Einde ondersteuning 10-10-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

19-9-2017

Start test

5-10-2017

Start distributie

10-10-2017
2.25 Einde ondersteuning 19-9-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

8-8-2017

Start test

24-8-2017

Start distributie

19-9-2017
2.24 Einde ondersteuning 18-7-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

7-6-2017

Start test

15-6-2017

Start distributie

18-7-2017
2.23 Einde ondersteuning 6-6-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.1). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

25-4-2017

Start test

24-5-2017

Start distributie

6-6-2017
2.22 Einde ondersteuning 25-4-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.0). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

14-4-2017

Start test

20-4-2017

Start distributie

25-4-2017
2.21 Einde ondersteuning 13-4-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.0). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

31-1-2017

Start test

9-3-2017

Start distributie

13-4-2017
2.20 Einde ondersteuning 31-1-2017

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.0). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

20-12-2016

Start test

5-1-2017

Start distributie

31-1-2017
Productieversie In gebruik 22-12-2015

Toelichting versie

Vragen en meldingen ontvangen In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen, via inwoners, welzijnsorganisaties of huisartsen. De consulent of het wijkteam registreert de vraag of melding en doet een intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP de gemeentemedewerker. Hij of zij krijgt inzicht in het klantbeeld, het ondersteuningsplan en het aanbod van zorgvoorzieningen. Informatie delen Met TOP Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. Als regisseur wijs je professionals aan een traject toe, koppelt er activiteiten aan en plan je een overleg met betrokkenen. Bovendien helpt TOP Regie je de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties, statusupdates en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens tussen proces- en cliëntinformatie bewaak je met het geavanceerde autorisatiemodel. Zorg en ondersteuning inzetten: TOP Regie geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk tot levering van zorg en ondersteuning over te gaan. Met TOP Regie beheer je het producten- en dienstenaanbod van zorgaanbieders en houd je afspraken met leveranciers over prijs en hoeveelheid bij. Als je gemeente gebruikmaakt van verschillende arrangementen, dan kun je die elk apart inrichten. Bovendien regel je eenvoudig opdrachtverstrekkingen en verwerk je makkelijk verantwoordingen en declaraties. Dit alles uiteraard op basis van de landelijke standaarden (Ondersteuning iJW/iWmo 2.0). Aansluiting op CORV: Een specifiek onderdeel binnen TOP Regie betreft de aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV), het landelijke platform voor gestandaardiseerde berichtenuitwisseling tussen justitiële partijen en het gemeentelijk domein. TOP Regie biedt naast de deurmatfunctie tal van interessante mogelijkheden waarmee je gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier. Documentcreatie middels een documentgenerator Middels documentcreatie kunnen op een eenvoudige manier documenten volgens sjablonen worden samengesteld. Op deze manier kunnen bijv. op een efficiente manier ondersteuningsplannen en beschikkingen worden samengesteld.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

2-11-2015

Start test

11-12-2015

Start distributie

22-12-2015
2.8 Einde ondersteuning 1-9-2015

Toelichting versie

Enkele updates m.b.t. tot versie 2.7 - Introductie van TOP Portaal voor burgers - Eenvoudige weergave middels een berichtenmonitor van de status van ingezetten voorzieningen en pgb's..

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

11-6-2015

Start test

20-8-2015

Start distributie

1-9-2015
2.7 Einde ondersteuning 20-7-2015

Toelichting versie

Enkele updates m.b.t. tot versie 2.7 - Opnieuw versturen van een 301-bericht (toewijzingsbericht) per toewijzing (Jeugd of WMO) naar VECOZO is mogelijk gemaakt. Ook is het mogelijk om alleen het toewijzingsbericht opnieuw aan te bieden aan TOP Financieel. Toelichting: Gemeenten lopen tegen situaties aan waarbij het tussen gemeenten en zorgaanbieder niet duidelijk is wat de laatste, geldende versie van een toewijzing is. Om dit in de toekomst te voorkomen is het wenselijk dat toewijzingen 'met een druk op de knop' op elk willekeurig moment opnieuw gegenereerd kunnen worden en opnieuw worden aangeboden bij VECOZO. - Algemene opmaakverbeteringen - Verbeteringen in afdrukken - Tijdens de gebruikerssessie worden filter- en sorteringsinstellingen bewaard - Meer verfijnende mogelijkheden voor instelling tweetrapsauthenticatie en gebruik van vertrouwde ip-adressen. - Multi-tenancy ondersteuning t.b.v. schaalbaarheid - PGB-berichten downloaden (SVB) is verbeterd; m.n. logging en opmaak (sortering en filtering).

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

4-6-2015

Start test

8-7-2015

Start distributie

20-7-2015
2.6 Einde ondersteuning 19-5-2015

Toelichting versie

Deze versie wordt uitgebracht in week 21 (2015). Toegevoegd: - PGB-toekenningsbeschikkingen worden geaccumuleerd per wet per kalenderjaar - Zorginstituut Nederland heeft een nieuwe bedrijfsregel in het berichtenverkeer ingevoerd, namelijk: OP259, waarin zij aangeven dat het 'stapelen' van een voorziening niet is toegestaan. Oftewel: Een voorziening mag alleen in volledig gescheiden periodes worden toegewezen aan dezelfde leverancier. - Optimalisatie opvoeren nieuwe contracten in het voorzieningenboek - Optimalisaties voor het gebruik van tablets (iOS en Android) - Prezorg-functionaliteit voor cliënten: Prenatale zorgtrajecten worden nu ondersteund, van belang binnen m.n. CJG's. - Loketmodule: De loketmodule is de module van TOP waar vragen van burgers/klanten kunnen worden geregistreerd, zowel anoniem als aan een dossier gekoppeld. Beheerders kunnen zogenaamde loketformulieren bouwen met voorgedefinieerde velden. - Aanvraagmodule: Middels de aanvraagmodule kan een medewerker van een ketenpartner eenmalig toegang krijgen tot een webformulier. In dit webformulier kan informatie worden opgevoerd over een client, waarna de gemeente de aanvraag beoordeelt. Indien gewenst kan vervolgens een dossier worden gemaakt dat bij de aanvraag hoort. Op deze manier kan een externe organisatie, met toestemming van de gemeente, clienten suggereren om te gaan voorzien van zorg. Zo kan informatie van een ketelpartner direct digitaal aan de administratie van de gemeente worden toegevoegd. - Overlegmodule: In de overlegmodule kunnen overleggen zoals MDO's (eenmalig, wekelijks of maandelijks) worden ingepland waarin dossiers worden doorgesproken. Hiervoor worden overlegteams ingericht. Teamleden van het team mogen dossiers aandragen voor een overleg, teamvoorzitters plannen deze dossiers dan in een overleg op de agenda in. Ook is er binnen deze module ruimte voor verslaglegging. - Deelplanmodule: De functionaliteit regelt dat binnen een dossier gebruikers van een organisatie (of bepaalde discipline) naast het algemene ondersteuningsplan zelf een deelplan kunnen opstellen en beheren. Het deelplan bestaat uit activiteiten (zoals binnen het ondersteuningsplan) en zelf in te richten formulieren die door door medewerkers kunnen worden ingevuld. - Voorziening kunnen bereidingen middels een 301-bericht (JW en WMO, I-berichten).

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

17-2-2015

Start test

13-5-2015

Start distributie

19-5-2015
2.5 Einde ondersteuning 5-12-2014

Toelichting versie

Topicus biedt een kant-en-klare oplossing: TOP-CORV. Dit is een volledig zelfstandig in te zetten pakket, dat u ook kunt gebruiken wanneer uw gemeente nog geen regiesysteem heeft voor het sociaal domein. Topicus kan de CORV-koppeling leveren als een eenvoudige postbus om berichten te verzenden en ontvangen. Bij veel andere systeemleveranciers houdt het daarmee op. TOP-CORV biedt naast de deurmatfunctie tal van contextueel interessante mogelijkheden, wat samenwerken in regionaal verband eenvoudig en overzichtelijk maakt. • Inzicht in het proces van berichtverwerking, -afhandeling en -beantwoording • Meldingen onderbrengen in een dossier in plaats van los in een postbus • Dossieropbouw: informatie wordt gegroepeerd rondom het individu • Ruimte om gespreksverslagen en aantekeningen te maken • E-mail-attendering bij nieuwe berichten • Rechtentoekenning op berichttype: het Veiligheidshuis ziet bijvoorbeeld alleen ZOF • Logging van berichtacties, zoals openen, bewerken en beantwoorden • Koppeling mogelijk met GBA en GBA-V om bsn-fouten te voorkomen Te allen tijde regelt Topicus met TOP-CORV de aansluiting van uw gemeente of andere partij en behoudt uw gemeente op een veilige manier helder inzicht in het berichtenverkeer.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-3-2014

Start test

31-10-2014

Start distributie

5-12-2014
2.2 Einde ondersteuning 1-8-2014

Toelichting versie

TOP Toegang en Regie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

12-3-2014

Start test

1-7-2014

Start distributie

1-8-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (18)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent5 gemeenten
Archiefbeheercomponent0 gemeenten
Archiefregistratiecomponent0 gemeenten
Baliecomponent1 gemeente
Buurtmarktplaatscomponent0 gemeenten
Cocreatiecomponent0 gemeenten
Contractbeheercomponent2 gemeenten
CORV-component10 gemeenten
Documentbeheercomponent0 gemeenten
Documentcreatiecomponent2 gemeenten
Documentregistratiecomponent0 gemeenten
Financieel component1 gemeente
Gegevensmagazijncomponent0 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent0 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent0 gemeenten
Inkomenscomponent0 gemeenten
Jeugdzorgcomponent10 gemeenten
Kennisbeheercomponent0 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent2 gemeenten
Klantfeedbackcomponent2 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent2 gemeenten
Leerlingenbeheercomponent0 gemeenten
Leerlingenvervoercomponent1 gemeente
Managementinformatiecomponent3 gemeenten
Producten-en-dienstencataloguscomponent3 gemeenten
Regiecomponent14 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent0 gemeenten
Samenwerkingscomponent1 gemeente
Servicebuscomponent1 gemeente
Verzamelcomponent2 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
WMO-component5 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten
Zelfdiagnosecomponent0 gemeenten
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent1 gemeente

Details pakketversie: Gidso Regie Productieversie - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

6 van 39 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Afsprakenbeheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Afsprakenbeheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Afsprakenbeheercomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

Inkomenscomponent

WMO-component
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Afsprakenbeheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Cocreatiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Zelfdiagnosecomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Financieel component
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Jeugdzorgcomponent
iWmo voor gemeenten 2.3
WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
WMO-component
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Financieel component
Prefill eFormulieren services 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

WMO-component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Financieel component
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
Testrapporten.zip
SuwiML berichtstandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BAG bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
BAG Compact 1.0
Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensmagazijncomponent
BRK bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 2.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Historie bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
Documentcreatieservices 1.0
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
EPUB 3.2
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Inkomenscomponent
ODF 1.2
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF HR 3.00
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent
UBL-OHNL (actueel)
Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
Zaak- en documentservices 1.1
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Archiefregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Archiefregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Samenwerkende Catalogi 4.0
Producten-en-dienstencataloguscomponent
StUF BG 2.04
Afsprakenbeheercomponent

Baliecomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Financieel component

Gegevensmagazijncomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
StUF BG 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Baliecomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Financieel component

Gegevensmagazijncomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Compliancy niet aangetoond
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
Gegevensmagazijncomponent
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component
Geen compliancy-instrument
StUF ZKN 3.10
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Compliancy niet aangetoond
StUF ZTC 3.10
Producten-en-dienstencataloguscomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
XBRL 2.1
Financieel component
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Gegevensmagazijncomponent

Regiecomponent

Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent
Compliancy niet aangetoond
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent
Compliancy niet aangetoond
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent
Compliancy niet aangetoond
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent
Compliancy niet aangetoond
SuwiML transactiestandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
NEN 3610:2011 nl
Geo-gegevens beheercomponent
RGBZ 1.0
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
CORV-component

Contractbeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component

Contractbeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
SGR (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling WUS 3.0
Compliancy niet aangetoond
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
iJw voor gemeenten 1.0
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Jeugdwet/Groene-Vink/Overzicht-resultaten-gemeenten.html
iJw voor gemeenten 2.0
https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers
iWmo voor gemeenten 1.0
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Wmo/Groene-Vink/Overzicht-resultaten-gemeenten.html
iWmo voor gemeenten 2.0
https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers
StUF Jeugdzorg (CORV) 0.9.4
Testrapportage TOP CORV_0.zip
StUF onderlaag 2.04
Compliancy niet aangetoond
StUF onderlaag 3.01
Compliancy niet aangetoond
StUF protocolbindingen 03.02
Compliancy niet aangetoond

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Afsprakenbeheercomponent
Beheren van afspraken
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken
- Genereren van berichten mbt afspraken
Afsprakenbeheercomponent
Maken van afspraken
Archiefbeheercomponent
Archiveren van informatieobjecten
- Beheren gearchiveerde informatieobjecten
- Documenteren van beheer van informatieobjecten
- Tonen en zoeken van informatieobjecten
Archiefregistratiecomponent
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
- Converteren informatieobject naar duurzaam formaat
- Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten
- Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten
- Valideren van informatieobjecten
- Verwijderen/vernietigen van informatieobjecten
Baliecomponent
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
CORV-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Cocreatiecomponent
Ondersteunen van burgerparticipatie
- Input vragen voor beleid
- Ondersteunen van burgerinitiatieven
- Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens
Geo-gegevens beheercomponent
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
Inkomenscomponent
Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van de besluitvorming levensonderhoud
- Beheren van inkomensbeslaglegging derden
- Beheren van leveren inkomensondersteuning
- Beheren van signaleringen en taken
- Beheren van uitvoering instrumenten
- Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuning
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van kennisbeheer
Kennisbeheercomponent
Ontsluiten van kennis
Klachten- en meldingencomponent
Beheren van klachten en meldingen
Klanttevredenheidcomponent
Klanttevredenheidsmeting en analyse
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Beheren van producten en diensten
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geleiden van klanten
- Beantwoorden van zoekvragen
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Publiceren gemeentelijke producten en diensten
- Vertalen behoefte naar productvraag
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Beheren van arbeidsbemiddeling
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Zelfdiagnosecomponent
Ondersteunen van zelfdiagnose

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)