Gidso Portaal

Topicus

Wil jouw gemeente burgers ook actief betrekken in het ondersteuningsplan, dan biedt Gidso Portaal hierin uitkomst. Burgers (of daartoe gemachtigde mantelzorgers) krijgen veilig en vertrouwd digitale toegang tot hun dossier via het Gidso Portaal. Om zicht te hebben op gemaakte afspraken, samen te werken aan het ondersteuningsplan en contact te leggen met betrokken hulpverleners. Gidso Portaal geeft een burger of gezin de mogelijkheid op een veilige manier te communiceren met betrokken hulpverleners. Uitgewisselde berichten worden automatisch onderdeel van het dossier en daarmee weer inzichtelijk via Gidso Regie (voor daartoe geautoriseerde gebruikers). Gidso Portaal vergemakkelijkt het leggen van contact en vergroot de betrokkenheid van de burger en/of het gezin.

Pakketversie Status Start distributie
Productversie In ontwikkeling 12-4-2021

Toelichting versie

Deze versie ondersteunt voor de burger inzage in het lopende ondersteuningsplan van een burger. Tevens kan de burger feedback geven op dit plan richting de betrokkenen hulpverleners.

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

2-9-2019

Start test

18-1-2021

Start distributie

12-4-2021
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Regiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Gidso Portaal Productversie - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

0 van 1 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Regie- en zaakservices 1.0
Regiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Zaak- en documentservices 1.0
Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Regiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF ZKN 3.10
Regiecomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Regiecomponent
Beheren van casusregievoering
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Regiecomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten

Pakketversie Ondersteunde technologie├źn

Dienst - Software as a Service (SAAS)