Gidso Financieel

Topicus

Gidso Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad. Je kunt de declaraties inlezen (handmatig of vanuit een rechtstreekse koppeling met Vecozo of het GGK), waarna Gidso Financieel probeert declaraties te matchen met de toewijzingen, verschillen verrekent en betaaladviezen verstuurt aan het financiële systeem van je gemeente. Bovendien kun je het controleproces naar eigen wens inrichten voor uitvalsituaties. Gidso Financieel integreert naadloos met het regiesysteem Gidso Regie en is daarnaast ook in combinaties met andere regiesystemen inzetbaar. Lees meer op: https://www.gidso.nl/oplossingen/gidso-financieel.

Pakketversie Status Start distributie
Productieversie In gebruik 31-3-2015

Toelichting versie

TOP Financieel handelt declaraties en facturen af vanuit de visie 'automatisch waar het kan, handmatig waar het moet'. Middels een intelligent systeem van automatische controles worden zowel 303 berichten (iWMO en iJW) als GGZ berichten (321) getoetst op juistheid en validiteit.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

18-2-2016

Start test

22-3-2016

Start distributie

31-3-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (4)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Contractbeheercomponent1 gemeente
Financieel component3 gemeenten
Jeugdzorgcomponent1 gemeente
WMO-component0 gemeenten

Details pakketversie: Gidso Financieel Productieversie - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

4 van 28 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

WMO-component
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Contractbeheercomponent

Financieel component

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Financieel component
iEb voor gemeenten actueel
WMO-component
iJw voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent
iPgb voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten actueel
WMO-component
Peppol BIS Billing (actueel)
Financieel component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Financieel component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documentcreatieservices 1.0
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Regie- en zaakservices 1.0
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
UBL-OHNL (actueel)
Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Contractbeheercomponent

Financieel component

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Contractbeheercomponent

Financieel component

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
XBRL 2.1
Financieel component
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Contractbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Jeugdzorgcomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)