Gidso CORV

Topicus

Gemeenten, gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuis-organisaties zijn wettelijk verplicht om Verzoeken tot Onderzoek (VTO) via CORV bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen. Gidso CORV ondersteunt voor CORV alle relevante berichtenverkeer voor gemeenten en Veilig Thuis-organisaties. Middels Gidso CORV is het mogelijk om voor een cliënt een Verzoek tot Onderzoek (VTO) in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Tevens ondersteunt Gidso CORV het ontvangen van Zorgmeldingen van de Politie, het ontvangen van notificaties van de RvdK en het ontvangen van jeugdreclasseringsmaatregelen van de Rechtbank. TOP CORV is meer dan een deurmatfunctie en biedt tal van interessante mogelijkheden voor het ondersteunen van de bijbehorende werkprocessen. Ook wordt samenwerken in regionaal verband (met bij voorbeeld Veilig Thuis) eenvoudig en overzichtelijk. Je richt het werkproces in, brengt meldingen onder in een dossier, legt gespreksverslagen en aantekeningen vast, en je kent per berichttype rechten toe. Op deze manier maak je het communiceren met CORV integraal onderdeel van je werkproces, werk je vanuit één systeem en houd je alle informatie bij elkaar in één dossier.

Pakketversie Status Start distributie
Productieversie In gebruik 25-11-2014

Toelichting versie

Ondersteuning voor huidige versie van CORV.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

13-6-2014

Start test

12-11-2014

Start distributie

25-11-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (4)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

JUBES-component4 gemeenten

Details pakketversie: Gidso CORV Productieversie - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

2 van 6 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
JUBES-component
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
JUBES-component
StUF Jeugdzorg 0.9.4
JUBES-component
Testrapportage TOP CORV_0.zip
StUF Jeugdzorg 1.0
JUBES-component
Testrapporten.zip
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
JUBES-component
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
JUBES-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Regie- en zaakservices 1.0
JUBES-component
Zaak- en documentservices 1.0
JUBES-component
Zaak- en documentservices 1.1
JUBES-component
Zaak- en documentservices 1.2
JUBES-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
JUBES-component
StUF BG 3.10
JUBES-component
StUF ZKN 2.01
JUBES-component
StUF ZKN 3.10
JUBES-component

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
JUBES-component
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF onderlaag 2.04
Compliancy niet aangetoond
StUF onderlaag 3.01
Compliancy niet aangetoond

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
JUBES-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)