GFS/EnterpriseOne

Capgemini

Het Geïntegreerd Financieel systeem GFS/EnterpriseOne van Capgemini is ontwikkeld om aan de complexe vraag van lokale overheden in Nederland te beantwoorden. De basis wordt gevormd door de wereldwijd bekende Oracle JD Edwards software, aangevuld met door Capgemini ontwikkelde GFS modules en functionaliteiten. Onze direct uit te leveren oplossing is flexibel, compleet en bij uitstek geschikt voor lokale overheden. GFS/EnterpriseOne stelt lokale overheden in staat om hun financiële administratie te voeren en hierbij volledig aan te sluiten op het stelsel van basisregistraties. Daarnaast zijn er specifieke modules voor lokale overheden ontwikkeld door Capgemini, denk hierbij aan Tijdverantwoording, Contractmanagement, Bankverwerking, Subsidiebeheer en de afhandeling van Facturen in combinatie met workflow.

Pakketversie Status Start distributie
9.2 In gebruik 30-6-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

30-6-2016

Start test

1-1-2017

Start distributie

30-6-2017
9.0 In gebruik

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (11)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent1 gemeente
Belastingencomponent0 gemeenten
Contractbeheercomponent2 gemeenten
Financieel component11 gemeenten
Helpdeskcomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent2 gemeenten
Inningencomponent1 gemeente
Medewerker-registratiecomponent0 gemeenten
Outputmanagementcomponent0 gemeenten
Subsidiecomponent3 gemeenten
Tijdregistratiecomponent2 gemeenten
Vastgoedexploitatiecomponent0 gemeenten
Voorraadbeheercomponent0 gemeenten

Details pakketversie: GFS/EnterpriseOne 9.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 12 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Belastingencomponent

Financieel component

Inningencomponent

Subsidiecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Financieel component

Helpdeskcomponent

Inkoopcomponent

Inningencomponent

Medewerker-registratiecomponent

Outputmanagementcomponent

Subsidiecomponent

Tijdregistratiecomponent

Vastgoedexploitatiecomponent

Voorraadbeheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Financieel component
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Belastingencomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Belastingencomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Financieel component
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Financieel component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documentcreatieservices 1.0
Belastingencomponent

Inningencomponent

Subsidiecomponent

Vastgoedexploitatiecomponent
Documentcreatieservices 1.1
Belastingencomponent

Inningencomponent

Subsidiecomponent

Vastgoedexploitatiecomponent
EPUB 3.2
Outputmanagementcomponent
Geen compliancy-instrument
iJw voor gemeenten actueel
Inkoopcomponent
iWmo voor gemeenten actueel
Inkoopcomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Belastingencomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Belastingencomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Outputmanagementcomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Outputmanagementcomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Outputmanagementcomponent
StUF BAG 3.10
Belastingencomponent
StUF HR 3.00
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Belastingencomponent
UBL-OHNL (actueel)
Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

Subsidiecomponent

Vastgoedexploitatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

Subsidiecomponent

Vastgoedexploitatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

Subsidiecomponent

Vastgoedexploitatiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SETU 1
Medewerker-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Financieel component

Inningencomponent

Subsidiecomponent
StUF BG 3.10
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Financieel component

Inningencomponent

Subsidiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument
StUF ZKN 3.10
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent

Subsidiecomponent

Vastgoedexploitatiecomponent
XBRL 2.1
Financieel component
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Belastingencomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Belastingencomponent

Contractbeheercomponent

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van bedrijven- en instellingengegevens
Belastingencomponent
Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie
Belastingencomponent
Ondersteunen van belastingheffing
Belastingencomponent
Ondersteunen van kwijtschelding
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Helpdeskcomponent
Ondersteunen van helpdeskwerkzaamheden
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Inningencomponent
Ondersteunen van innen van vorderingen
Medewerker-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens
Outputmanagementcomponent
Formatteren en routeren van procesoutput
- Opmaken van procesoutput
- Routeren van procesoutput naar berichtenbox (inwoners en ondernemers)
- Routeren van procesoutput naar e-mail
- Routeren van procesoutput naar printer
Subsidiecomponent
Beheren van subsidies
Subsidiecomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Tijdregistratiecomponent
Ondersteunen van tijdregistratie
Vastgoedexploitatiecomponent
Ondersteunen vastgoedexploitatie
Voorraadbeheercomponent
Ondersteunen van vooraadbeheer

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise