Geoboxx

Gemboxx

De Geoboxx ondersteunt processen voor ruimtelijke ordening en beheer van de openbare ruimte. Gemeentelijk vastgoed, monumenten, woningvoorraad en leegstand, rioolstelsel, wegen, waterwegen, groen en ontwikkeling van openbare ruimte.

Pakketversie Status Start distributie
Leo In ontwikkeling 1-11-2016

Toelichting versie

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

1-7-2016

Start test

1-10-2016

Start distributie

1-11-2016
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BAG-beheercomponent0 gemeenten
BGT-beheercomponent0 gemeenten
Bodembeheercomponent0 gemeenten
BOR-component0 gemeenten
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)0 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent0 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent0 gemeenten
KLIC-component0 gemeenten
Monumentencomponent0 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
WRO-component0 gemeenten

Details pakketversie: Geoboxx Leo - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

0 van 16 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG-GBA 1.2 koppelvlak
BAG-beheercomponent
BAG LV koppelvlak 1.2.1
BAG-beheercomponent
BAG LV koppelvlak 1.3
BAG-beheercomponent
BMKL 1.4 (Berichten Model Kabels en Leidingen)
KLIC-component
BMKL 1.8 (Berichten Model Kabels en Leidingen)
KLIC-component
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
NLCS (actueel)
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
Prefill eFormulieren services 1.0
Gegevensmagazijncomponent
RO Standaarden (actueel)
WRO-component
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent
StUF BAG 3.10
BAG-beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
BGT-beheercomponent

BOR-component

Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Wabo-BAG services 1.0
BAG-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Bevragen 2.0
BAG-beheercomponent
BAG bevragen API-standaard (actueel)
WRO-component
Geen compliancy-instrument
BAG Compact 1.0
BAG-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
BAG-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent
BRK bevragen API-standaard (actueel)
Monumentencomponent

WRO-component
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 2.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
WRO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
BOR-component

Monumentencomponent

WRO-component
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
Digimelding (actueel)
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GWSW.OroX 1.5
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.1
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.2
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.1
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.2
BOR-component
IFC 2x3 TC1
BOR-component

Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
IFC IFC4
BOR-component

Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
ODF 1.2
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensmagazijncomponent
SIKB0101 11
Bodembeheercomponent
SIKB0101 12
Bodembeheercomponent
StUF HR 3.00
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF RIHa 03.00
Bodembeheercomponent
StUF RIHa 03.01
Bodembeheercomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent
Toezicht en handhaving services 1.0
Bodembeheercomponent
WOZ bevragen API-standaard (actueel)
WRO-component
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent
Zaak- en documentservices 1.1
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
OWMS 4.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

KLIC-component

Monumentencomponent

WRO-component
StUF BG 3.10
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

KLIC-component

Monumentencomponent

WRO-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101)
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0102)
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
BGT-beheercomponent

BOR-component

Digitaal ontwerpencomponent (CAD)

Geo-gegevens beheercomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
Gegevensmagazijncomponent
IMKICH Cultuurhistorie 2008
Monumentencomponent
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent

KLIC-component
IMLG Landelijkgebied 2009
WRO-component
IM Metingen 1.0
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
IMNAB Natuurbeheer 1.2
WRO-component
IMRO Ruimtelijke Ordening 1.2
WRO-component
IMSW (Stedelijk Water) 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
IMWE Welstand 2008
WRO-component
IMWE Welstand 2014
WRO-component
StUF ZKN 3.10
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Grondslagen Catalogus versie 2009
BAG-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Gegevenscatalogus BGT 1.1.1
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GWSW 1.4.1
BOR-component
GWSW 1.5
BOR-component
GWSW 1.5.1
BOR-component
GWSW 1.5.2
BOR-component
IMBOR 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
NEN 3610:2011 nl
BOR-component

Digitaal ontwerpencomponent (CAD)

Geo-gegevens beheercomponent
RGBZ 1.0
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RIHa-Milieu 1.0
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
RIHa 2.0
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent

KLIC-component

Monumentencomponent

WRO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
BAG-beheercomponent

BGT-beheercomponent

BOR-component

Bodembeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent

KLIC-component

Monumentencomponent

WRO-component
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
StUF LVBAG 2.06

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
BAG-beheercomponent
BGT-beheercomponent
Geo-gegevens beheercomponent
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
BOR-component
Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van bodem en grondstromen
- Beheren van sonderingen
BOR-component
Beheren van gebouwen (rood)
BOR-component
Beheren van groenvoorzieningen (groen)
BOR-component
Beheren van lucht en geluid
BOR-component
Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer
- Beheren van openbare verlichting
- Maken van beheersplannen wegbeheer
BOR-component
Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Beheren van riolen
- Beheren van waterinstallaties
Bodembeheercomponent
Beheren van bodem en grondstromen
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
WRO-component
Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens
KLIC-component
Ondersteunen van grondroeren en KLIC-meldingen
Monumentencomponent
Beheren van monumentgegevens
WRO-component
Beheren van digitale ruimtelijke plannen
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)